Про безкоштовне надання БТІ інформації на запити державних реєстраторів

Футерко Василь Любомирович

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
1) копію листів (інших документів), які надсилалися за період з 01.01.2017 по 02.11.2019 Першою Івано-Франківською державною нотаріальною конторою до будь-яких суб’єктів з приводу невиконання ОКП «Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації» норми абз. 2 п. 3 ч. 3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (в редакції закону, чинній до 02.11.2019) в частині ненадання безоплатно інформації на відповідні запити (якщо такі листи/документи надсилалися);
2) копії документів, надісланих Першою Івано-Франківською державною нотаріальною конторою органу досудового розслідування в межах кримінального провадження № 12019090010001500 (крім тих, які відповідно до закону віднесені до таємниці слідства);
3) копії листів, отриманих за період з 01.01.2017 по 02.11.2019 Першою Івано-Франківською державною нотаріальною конторою від ОКП «Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації», в яких зазначалося про можливість державних реєстраторів прав на нерухоме майно щодо безпосереднього доступу до реєстрових книг та реєстраційних справ, які зберігаються зазначеним ОКП;
4) копію наказу (іншого документу) Першої Івано-Франківської державної нотаріальної контори, яким встановлено плату за отримання державними нотаріусами інформації з вищезазначених реєстрових книг та реєстраційних справ шляхом використання можливості безпосереднього доступу до них.
У разі, якщо запитувана інформація містить персональні дані, прошу надати її у формі із закриттям персональних даних.

З повагою,

Футерко Василь Любомирович

перша державна нотаріальна контора м. Івано-Франківськ нотконтора, Перша Івано-Франківська державна нотаріальна контора

2 Attachments

       

  Футерку Василю Любомировичу

На Ваш запит повідомляю що:

- за період з 01.01.2017 по 02.11.2019 р.р. листів (інших документів) до
будь-яких суб’єктів з приводу невиконання ОКП «Івано-Франківське обласне
бюро технічної інвентаризації» норми абз.2 п.3 ч.10 Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (в
редакції закону, чинній до 02.11.2019 року) в частині ненадання
безоплатної інформації на відповідні запити - не надсилалось; 

- будь-яких документів органу досудового розслідування в межах
кримінального провадження №12019090010001500 (крім тих, які відповідно до
Закону віднесені до таємниці слідства) - не надавалось;

- за період з 01.01.2017 по 02.11.2019 р.р. отримано 1 (один) лист від
ОКП «Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації» за №
634/01-21 від 18.10.2019 року в якому зазначалося про можливість державних
реєстраторів прав на нерухоме майно щодо безпосереднього доступу до
реєстрових книг та реєстраційних справ, які зберігаються вищевказаним ОКП
(копія листа додається);

Першою Івано-Франківською державною нотаріальною конторою наказів (інших
документів), якими встановлено плату за отримання державними нотаріусами
інформації з реєстрових книг та реєстраційних справ шляхом використання
можливості безпосереднього доступу до них  - не видавалось. 

За надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру,
які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного
характеру справляється окрема плата у розмірах, що встановлюються
територіальними органами Міністерства юстиції України.

 Додаток: в 1 прим. на 2 арк.