Про доступ до публічної інформаці

Жінка: Аліна Володимирівна: з Роду Площик

Добрий день!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Від Живої за народженням Жінки: Аліни Володимирівни: з Роду Площик (народженої сьомого грудня тисяча дев'ятсот вісімдесят четвертого року), Кредитора, Власника, Розпорядника, Бенефіціара,
Вигодонабувача через Людину в статусі Людина, Людину з Правами.

У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Користуючись правом звертатись до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації:

Вимагаю надати наступну інформацію (наступні документи):

Копію рішення Верховної Ради України, Верховної Ради УРСР, Верховної Ради СРСР:
- про вихід Аліни Володимирівни: з Роду Площик (народженої сьомого грудня тисяча дев'ятсот вісімдесят четвертого року) з громадянства УРСР/СРСР;
- про втрату Аліни Володимирівни: з Роду Площик (народженої сьомого грудня тисяча дев'ятсот вісімдесят четвертого року) громадянства УРСР/СРСР;
- про позбавлення: Аліни Володимирівни: з Роду Площик (народженої сьомого грудня тисяча дев'ятсот вісімдесят четвертого року) громадянства УРСР/СРСР; за період часу з 1991 року по 1997р.

Право трактування змісту Мого Волевиявлення Людини з Правами Людина в статусі Людина залишаю виключно за Собою.

Реалізуючи Свої права Людини , зобов’язую та вимагаю звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Живій Жінці: Аліні Володимирівні: з Роду Площик, Людині з Правами, Людині в статусі Людина і ніяк інакше. ЗАБОРОНЯЮ понижати Мій статус.

Всі утворені з використанням Моєї Людини власності - імена та персональні дані є Моєю інтелектуальною власністю - тому збір, зберігання, передачу третім особам, включаючи транскордонну передачу, та використання персональних даних, не за призначенням, ЗАБОРОНЯЮ! ВИМАГАЮ повідомити письмово щодо фіксації даної ЗАБОРОНИ.

Відповідь - копію документу, оформлену належним чином, із зазначенням номера вхідного документу, з розшифровкою підпису відповідальної особи та завірену мокрою печаткою надати по суті та згідно хронології питань направити у законом встановлений строк. У випадку не володіння інформацією чи компетентність з данного питання, направити цей запит до Розпорядника Інформації і Мене: Аліну Володимирівну: з Роду Площик про це повідомити.

Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, утискає та порушує права Людини, нищить та нівичить свободи, оскверняє гідність Людини, відповідно за такі дії настає відповідальність відповідно до міжнародного кримінального права, затвердженого у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження (UCC 1-308.4). Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю.

З повагою,
Суб'єкт міжнародного публічного права, який знаходиться під міжнародним захистом, основний кредитор: Жінка: Аліна Володимирівна: з Роду Площик.

Жінка: Аліна Володимирівна: з Роду Площик

Доброго дня!

Вимагаю надати відповідь на попередній запит.

З повагою,

Жінка: Аліна Володимирівна: з Роду Площик