про надання інформації про правовий статус земельної ділянки за адресою вул. Жовківська,57 (на перетині вулиць Жовківська та Януша)

Пономарева Олена

Розпорядник інформації:
Державне агентство земельних ресурсів України
Відділ Держземагентства у м. Львові
Адрес: 79008 м. Львів, вул. Донецька, 3

Запитувач:
ПІБ: Голова ГО «Батьківська рада Львівщини» Пономарева О.В.
пошт.адреса: 79005, м.Львів, вул.Кониського, б.6, кв.15
ел.адреси: [email address] ,
[email address]
тел. 067 270 52 56

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
Прошу відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” надати наступну інформацію згідно з текстом.
Відповідно до частини 1 статті 1 закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI (далі —Закон № 2939) публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених законодавством, або яка перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації. Статтею 5 Закону № 2939 визначено, зокрема, що доступ до інформації забезпечується наданням інформації за запитами на неї. Згідно з частинами 1 і 4 статті 20 Закону № 2939 розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.
Відповідно до п.2 ст.19 Закону № 2939, запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Відповідно до ст.14 Закону № 2939, розпорядники інформації зобов'язані надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо.
Відповідно до ст.13 Закону № 2939, розпорядниками інформації визнаються, зокрема, особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків.
При цьому, відповідно до частини 2 статті 13 Закону № 2939 до розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).
Статтею 29 Закону України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року №2657-XII визначено, що суспільно необхідна інформація - та, яка є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. Предметом суспільного інтересу відповідно до цієї статті вважається інформація, яка забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків, свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо (нагадую, справа, вказана вище, суспільно резонансною та актуальною, містить суспільний інтерес).
Відповідно до ст.7 закону України “Про захист персональних даних” в редакції від 30.09.2015 (яка регламентує особливі вимоги до обробки персональних даних), положення частини першої цієї статті не застосовується, якщо обробка персональних даних необхідна для обґрунтування, задоволення або захисту правової вимоги (пункт 5 частини 2).
Таким чином, в світлі ч. 2 ст. 6 згаданого Закону, шкода від розповсюдження запитуваної інформації буде меншою за суспільний інтерес (потребу) в її розповсюдженні.
Відповідно до ст. 10-1 Закону № 2939, публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та надається на запит у формі відкритих даних у разі додержання однієї з таких умов, коли, наприклад, персональні дані знеособлені відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (ст.2 - знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу).
Крім того, необхідно звернути увагу на те, що відповідно до частини 7статті 6 Закону № 2939, обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений. Відповідно, розпорядник інформації не може відмовити у наданні інформації, мотивуючи відмову лише тим, що вона міститься в документі, який має гриф ДСК. Необхідно перевірити, які саме відомості підлягають обмеженню (з урахуванням вимоги ч. 2 ст. 6 Закону), і надати доступ до тої частини документа, яка в доступі не обмежується (вилучивши або заретушувавши частини документа, що обмежені в доступі).Такої позиції дотримується судова практика, акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (справа про наявність персональних даних у запитуваному документі).
Згідно ст.17 закону України «Про доступ до публічної інформації», контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації здійснюється, зокрема, через громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації, депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо.
Відповідно до Ухвали Львівської міської ради від 26.12.2016 № 1351 «Про затвердження переліку проектів – переможців громадського бюджету м. Львова на 2017 рік», на підставі Бюджетного кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, на виконання ухвали міської ради від 30.06.2016 № 632 “Про затвердження Положення про громадський бюджет м. Львова“ міська рада ухвалила затвердити перелік проектів – переможців громадського бюджету м. Львова на 2017 рік.
Відповідно до вищевказаних документів, Львівська міська рада затвердила до виконання і фінансування з бюджету у 2017 році проект «Облаштування спортивно-ігрового простору для дітей та дорослих “Прогрес“.
Інформація про проект, голосування, перемогу та напрями реалізації міститься на офіційному сайті Громадського Проекту https://lviv.pb.org.ua/projects/show/278.

Як стало відомо Батьківській раді Львівщини, станом на сьогодні питання облаштування майданчика затягнулось, оскільки з Відділу Держземагентства у м. Львові впродовж тривалого часу – майже два місяці, не надходить відповідь на запит Управління молоді та спорту Львівської міської Ради від 10.05.2017 №2604-вих-442 (подано через електронну систему «альфреско»), котра б сприяла виконанню ухвали ЛМР від 26.12.2016 № 1351 та дотримання законодавства України.

Враховуючи наведене, те, що питання облаштування дитячо-спортивного простору «Прогрес» на території, котра ще за часів Союзу використовувалась як спортивний майданчик, знаходиться на постійному контролі мешканців та громадських організацій, зокрема, ГО «Батьківська Рада Львівщини» (активіст нашої організації Г.Мельник є автором проекту), те, що за проект проголосувала громада Львова, просимо:

1) надайте інформацію щодо відповіді, наданої на запит Управління молоді та спорту Львівської міської Ради від 17.05.2017 №0-594,0,130-17 (вх.) та від 10.05.2017 №2604-вих-442 (про надання інформації про правовий статус земельної ділянки за адресою вул. Жовківська,57 (на перетині вулиць Жовківська та Януша) відповідно до плану земельної ділянки, що був доданий до листа.)

2) надайте копії цих листів-відповідей Відділу Держземагентства у м. Львові на запит Управління молоді та спорту Львівської міської Ради від 17.05.2017 №0-594,0,130-17 (вх.) та від 10.05.2017 №2604-вих-442.

Якщо, ця інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом, то надати наказ на її обмеження.
Якщо ця інформація містить персональні дані, то приберіть в документах персональні дані та надайте документи без персональних даних.
Якщо деякі з вищезазначених документів відсутні - чітко напишіть, що вони відсутні.
Якщо копіювання документів та підготовка інформації потребуватиме оплати, прошу повідомити мене про це із зазначенням суми і рахунку сплати коштів у день отримання зазначеного запиту, або завчасно – в межах , необхідних для своєчасної підготовки відповіді на цей запит.

Поштову та електронні адреси для отримання кореспонденції, відповіді та контактний телефон вказано в бланку листа.

У разі відхилення цього запиту, або залишення без обґрунтованої відповіді, або неповноти надання відповіді на прохання у запиті по кожному пункту, будемо змушені звернутися у відповідні державні компетентні органи з віднесенням всіх витрат за ваш рахунок.

З повагою,
Голова ГО «Батьківська рада Львівщини» О.Пономарева

03 липня 2017