Про результат перевірки

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

акти та інші документи, в яких містяться результати планового внутрішнього аудиту Військової частини 3033 Південного оперативно-територіального об’єднання Національного гвардії України, який проводився з 03.09.2018 р. по 02.10.2018 р. за період діяльності з 01.07.2016 р. по 30.06.2018 р.

З повагою,

Петро

Держаудитслужба,

1 Attachment

Доброго дня!

Від Вас наійшло повідомлення на мій запит до Державної аудиторської служби України. Прошу повторно надіслати Вашу відповідь, оскільки вона не містить жодної інформації крім фрази "testesete".

З повагою,

Петро

Доброго дня!

У відповіді Головного управління Національної гвардії України за посиланням http://dostup.pravda.com.ua/request/pro_... на мій запит щодо надання актів та інших документів, в яких містяться результати планового внутрішнього аудиту Військової частини 3033 Південного оперативно-територіального об’єднання Національного гвардії України, який проводився з 03.09.2018 р. по 02.10.2018 р. за період діяльності з 01.07.2016 р. по 30.06.2018 р., відмову в задоволенні запиту аргументовано, тим, що запитувана інформація належить до службової, посилаючись на ст. 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26 грудня 2016 року № 1351, п. 2 ст. 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації".
Водночас відповідно до ст. 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації" до службової може належати така інформація:
1) що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.
Запитувана мною інформація не підпадає під жодну з перелічених категорій.
Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації" Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, який складається органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб'єктами владних повноважень, у тому числі на виконання делегованих повноважень, не може бути обмеженим у доступі. Такий перелік затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26 грудня 2016 року № 1351. В цьому переліку не зазначено результати планового внутрішнього аудиту як відомості, що становлять службову інформацію. А тому запитувана мною інформація, а саме, результати планового внутрішнього аудиту Військової частини 3033 Південного оперативно-територіального об’єднання Національного гвардії України, який проводився з 03.09.2018 р. по 02.10.2018 р. за період діяльності з 01.07.2016 р. по 30.06.2018 р. не можуть відноситьсь до службової.
Крім того, відповідно до п. 6.1 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду "Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації" від 29.09.2016 № 10 належність запитуваної інформації до конфіденційної, таємної або для службового користування на підставі статей 7, 8, 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації" відповідно не є єдиною достатньою підставою для обмеження доступу до неї. Обмеження доступу до конкретної інформації допускається у разі, якщо за визначенням вона є конфіденційною або таємною або для службового користування та за умови застосування сукупності вимог пунктів 1 - 3 частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації"(частина друга статті 6, частина перша статті 8, частина перша статті 9, п. 2 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації").
Зокрема, присвоєння певному документу грифу "для службового користування" (частина друга статті 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації") саме по собі не є підставою для відмови у задоволенні запиту на інформацію у ньому, оскільки така підстава не передбачена частиною першою статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації". Аналогічно не може бути відмовлено у доступі до інформації тільки через те, що відповідний вид інформації включено до переліку відомостей, що становлять службову інформацію. Наявність підстав для такої відмови може бути встановлена лише шляхом застосування "трискладового тесту" (пункт 2 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації").
Так само лише після застосування "трискладового тесту" допустиме обмеження доступу до публічної інформації, заборона на поширення якої встановлена безпосередньо законом.
Відповідно до пункту 3 частини четвертої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" відмова у задоволенні запиту на інформацію повинна бути мотивованою, тобто у відмові розпорядник інформації зобов'язаний обґрунтувати наявність підстав обмеження у доступі, які становлять зміст "трискладового тесту".
Таким чином , керуючись п. 6.1 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду "Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації" від 29.09.2016 р. № 10, відмову Головного управління Національної гвардії України в задоволенні мого позову вважаю неправомірною. Прошу Головне управління Національної гвардії України надати запитувану мною інформацію.
В іншому випадку, бездіяльність розпорядника інформації щодо розгляду запиту на інформацію буде оскаржена в суді.

З повагою,

Петро

public-info@ngu.gov.ua,

Шановний заявник! Інформуємо, що Ваше звернення оформлене без дотримання вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян» (далі – Закон), у зв’язку з чим пропонуємо Вам оформити звернення відповідно до вимог вказаної статті Закону, та надіслати його до Національної гвардії України на електронну поштову адресу: [email address] або поштову адресу: вул. Народного ополчення, 9-А, м. Київ, 03151.

Відповідно до статті 5 Закону звернення може бути усним чи письмовим. Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Відповідно, електронне звернення є різновидом письмового.

Згідно з указаним положенням Закону, у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Як вбачається з вимог статті 5 Закону, електронне звернення має відповідати всім вимогам письмового звернення.

Таким чином, електронне звернення має містити підпис заявника у будь-якій формі (у вигляді фотокопії, сканованої копії), крім електронного цифрового підпису.

При цьому статтею 8 Закону передбачено, що письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Відповідно до статті 16 Закону скарга на дії чи рішення органу державної влади, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до суду.

Водночас зазначаємо, що статтею 12 Закону передбачено, що дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про доступ до судових рішень», Кодексом адміністративного судочинства України, законами України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про виконавче провадження».
З повагою служба по роботі зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації.

----- Вихідне повідомлення -----
Від: "Петро" <[FOI #45421 email]>
Кому: "FOI requests at Головне Управління Національної гварді України" <[email address]>
Надіслано: П'ятниця, 15 Лютий 2019 р 20:04:26
Тема: Re: відповідь на запит

Доброго дня!

У відповіді Головного управління Національної гвардії України за посиланням http://dostup.pravda.com.ua/request/pro_... на мій запит щодо надання актів та інших документів, в яких містяться результати планового внутрішнього аудиту Військової частини 3033 Південного оперативно-територіального об’єднання Національного гвардії України, який проводився з 03.09.2018 р. по 02.10.2018 р. за період діяльності з 01.07.2016 р. по 30.06.2018 р., відмову в задоволенні запиту аргументовано, тим, що запитувана інформація належить до службової, посилаючись на ст. 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26 грудня 2016 року № 1351, п. 2 ст. 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації".
Водночас відповідно до ст. 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації" до службової може належати така інформація:
1) що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.
Запитувана мною інформація не підпадає під жодну з перелічених категорій.
Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації" Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, який складається органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб'єктами владних повноважень, у тому числі на виконання делегованих повноважень, не може бути обмеженим у доступі. Такий перелік затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26 грудня 2016 року № 1351. В цьому переліку не зазначено результати планового внутрішнього аудиту як відомості, що становлять службову інформацію. А тому запитувана мною інформація, а саме, результати планового внутрішнього аудиту Військової частини 3033 Південного оперативно-територіального об’єднання Національного гвардії України, який проводився з 03.09.2018 р. по 02.10.2018 р. за період діяльності з 01.07.2016 р. по 30.06.2018 р. не можуть відноситьсь до службової.
Крім того, відповідно до п. 6.1 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду "Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації" від 29.09.2016 № 10 належність запитуваної інформації до конфіденційної, таємної або для службового користування на підставі статей 7, 8, 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації" відповідно не є єдиною достатньою підставою для обмеження доступу до неї. Обмеження доступу до конкретної інформації допускається у разі, якщо за визначенням вона є конфіденційною або таємною або для службового користування та за умови застосування сукупності вимог пунктів 1 - 3 частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації"(частина друга статті 6, частина перша статті 8, частина перша статті 9, п. 2 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації").
Зокрема, присвоєння певному документу грифу "для службового користування" (частина друга статті 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації") саме по собі не є підставою для відмови у задоволенні запиту на інформацію у ньому, оскільки така підстава не передбачена частиною першою статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації". Аналогічно не може бути відмовлено у доступі до інформації тільки через те, що відповідний вид інформації включено до переліку відомостей, що становлять службову інформацію. Наявність підстав для такої відмови може бути встановлена лише шляхом застосування "трискладового тесту" (пункт 2 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації").
Так само лише після застосування "трискладового тесту" допустиме обмеження доступу до публічної інформації, заборона на поширення якої встановлена безпосередньо законом.
Відповідно до пункту 3 частини четвертої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" відмова у задоволенні запиту на інформацію повинна бути мотивованою, тобто у відмові розпорядник інформації зобов'язаний обґрунтувати наявність підстав обмеження у доступі, які становлять зміст "трискладового тесту".
Таким чином , керуючись п. 6.1 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду "Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації" від 29.09.2016 р. № 10, відмову Головного управління Національної гвардії України в задоволенні мого позову вважаю неправомірною. Прошу Головне управління Національної гвардії України надати запитувану мною інформацію.
В іншому випадку, бездіяльність розпорядника інформації щодо розгляду запиту на інформацію буде оскаржена в суді.

З повагою,

Петро

показати цитоване

Доброго дня!

Прошу зауважити, що запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться в його володінні. Тобто йдеться про вже існуючу (раніше створену) інформацію, якою володіє розпорядник. Для відповіді на інформаційний запит розпорядник не повинен створювати нову інформацію (готувати аналітику, надавати роз’яснення тощо).
Звернення громадянина - це викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Звернення регулюються спеціальним Законом України «Про звернення громадян».
Сайт «Доступ до Правди» є платформою для надсилання саме запитів на інформацію, оскільки Закон «Про звернення громадян» не дозволяє надсилати звернення в електронній формі.
В свою чергу я звертаюсь до Головного управління Національної гвардії України з проханням надати акти та інші документи, в яких містяться результати планового внутрішнього аудиту Військової частини 3033 Південного оперативно-територіального об’єднання Національного гвардії України, який проводився з 03.09.2018 р. по 02.10.2018 р. за період діяльності з 01.07.2016 р. по 30.06.2018 р. Таким чином для відповіді на мій інформаційний запит Головному управлінню Національної гвардії України не потрібно створювати нову інформацію.
Відтак, мій інформаційний запит повністю відповідає вимогам Закону України "Про доступ до публічної інформації" та не є зверненням.
Прошу Головне управління Національної гвардії України надати запитувану мною інформацію.

З повагою,

Петро