Про суддю КИРИЛЮК В. Ф.

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Альона, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.
Зауважую, що Людина в статусі Людина є субєктом міжнародного публічного права.
У зв'язку з наміром захищати свої права, гарантовані мені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., керуючись Конституцією України, Конституційним Договором між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України.
Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі ст.8 Конституції України гарантується.
Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст.19КУ).
Відповідно до третього абзацу ст. 5 Конституції України, ніхто не може узурпувати державну владу.
Згідно до ст.127 КУ, правосуддя здійснюють судді.
Відповідно до положень ст. 128 Конституції, призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом.
Згідно ст. 52 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та даного Закону призначений суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі.
Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Враховуючи зазначене вище, керуючись положеннями статтей 34 і 40 Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк:

ВИМАГАЮ:
1. Надати, завірену належним чином, відповідь чи видавало Міністерство Юстиції України подання про призначення на посаду судді Луцького міськрайонного суду Волинської області КИРИЛЮК Валентини Федорівни та чи погоджувало подання відповідно з Вищою Радою Правосуддя та чи здійснювався конкурс?
2.У разі якщо таке подання видавалось надати, завірену належним чином, архівну копію з підписами підписантів подання Міністерства Юстиції України про призначення на посаду судді Луцького міськрайонного суду Волинської області КИРИЛЮК Валентини Федорівни Валентини Федорівни, з відміткою про погодження подання відповідно з Вищою Радою Правосуддя?
3.Надати, завірену належним чином, фотокопію посвідчення судді, яким підтверджуються повноваження судді Луцького міськрайонного суду Волинської області КИРИЛЮК Валентини Федорівни.
4.Надати,завірену належним чином, фотокопію Присяги судді, складеної суддєю Луцького міськрайонного суду Волинської області КИРИЛЮК Валентини Федорівни.
6.Надати ,завірену належним чином, архівну копію мотиваційного листа Кирилюк Валентини Федорівни, у якому викладаються мотиви бути суддєю Луцького міськрайонного суду Волинської області .
7.Надати ,завірену належним чином, фотокопію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Луцького міськрайонного суду Волинської області КИРИЛЮК Валентини Федорівни.
8.Надати ,завірену належним чином, фотокопію Постанови Верховної Ради України про обрання судді Луцького міськрайонного суду Волинської області КИРИЛЮК Валентини Федорівни.
10. Надати, завірені належним чином відомості, про наявність повноважень щодо здійснення правосуддя (на момент запитування відповідної інформації) у судді Луцького міськрайонного суду Волинської області КИРИЛЮК Валентини Федорівни.
11. Надати,завірені належним чином, відомості відносно судді Луцького міськрайонного суду Волинської області КИРИЛЮК Валентини Федорівни із останніми результатами проходження відповідної підготовки у Національній школі суддів України, а також відомості Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо результатів проходження останньою кваліфікаційного іспиту та рекомендація Вищої кваліфікаційної комісії суддів України винесеної за результатами конкурсу на заміщення вакантної посади судді Луцького міськрайонного суду Волинської області КИРИЛЮК Валентини Федорівни.
12. Надати,завірені належним чином, відомості заповненої Декларації про доходи (за попередній рік) суддєю Луцького міськрайонного суду Волинської області КИРИЛЮК Валентиною Федорівною.
Надати,завірену належним чином, архівну копію з підписами підписантів трудового договору/контракту підписаного суддєю Луцького міськрайонного суду Волинської області КИРИЛЮК Кирилюк Валентиною Федорівною.
13.Надати ,завірений належним чином, витяг з трудової книжки або відділу кадрів з постійного місця праці судді Луцького міськрайонного суду Волинської області КИРИЛЮК Валентини Федорівни.
14. Надати,завірений належним чином, витяг з відомостей отримання заробітної плати за останні шість місяців 2021 р. судді Луцького міськрайонного суду Волинської області КИРИЛЮК Валентини Федорівни.
15.Надати ,завірену належним чином, архівну копію з підписами підписантів доручення від юридичної установи ЄДРПОУ 02890417 на здійснення представництва від імені юридичної установи ЄДРПОУ 02890417, виданого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області КИРИЛЮК Валентині Федорівні.

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про доступ до публічної інформації»
Стаття 20. Строк розгляду запитів на інформацію
1. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 212-3. Порушення права на інформацію та права на звернення
Порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідь на запит надати у письмовому вигляді в повному обсязі в хронологічній послідовності, в порядку до поставлених питань , належним чином завірену та підписану!!!

Людина в статусі Людина - Альона©

Mail Delivery System,

Не вдалося доставити листа розпоряднику. Можливо, ця адреса вже недійсна, в розпорядника переповнена пошта або вони відмовляються отримувати листи з Доступа. Ви можете спробувати написати їм з власної пошти