Про вихід втрату чи позбавлення громадянства УРСР/СРСР

Доброго дня!
Від Живої за народженням Жінки, :Оксани- Сергіївни :з Роду: Соловйової:©, Кредитора, Власника, Розпорядника, Бенефіціара, Вигодонабувача через Людину в статусі Людина, Людину з Правами.
У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного акту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.
Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Користуючись правом звертатись до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації:
Вимагаю надати наступну інформацію (наступні документи):
1. Копію рішення Верховної Ради України, Верховної Ради УРСР, Верховної Ради СРСР :
- про вихід Соловйова Оксана Сергіївна 6.02.1991 р м. Лубни вул.. Олександрівська 95 кв 1 з громадянства УРСР/СРСР;
- про втрату Соловйова Оксана Сергіївна УРСР/СРСР;
- про позбавлення Соловйова Оксана Сергіївна громадянства УРСР/СРСР; за період часу з 1991 року по 2024р.
Право трактування змісту Мого Волевиявлення Людини з Правами (Людина в статусі Людина) залишаю виключно за Собою.
2. Реалізуючи Свої права Людини , зобов’язую та вимагаю звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Живій Жінці:Оксанаі-Сергіївна :з Роду Соловйова ©, Людині з Правами, Людині в статусі Людина і ніяк інакше та забороняю понижати Мій статус.
.
3. Всі утворені з використанням Моєї Людини власності – імена та персональні дані – є моєю інтелектуальною власністю - тому збір, зберігання, передачу третім особам, включаючи транскордонну передачу, та використання персональних даних не за призначенням ЗАБОРОНЯЮ ! Повідомити письмово щодо фіксації даної ЗАБОРОНИ.
4. Відповідь - копію документу, оформлену належним чином, із зазначенням номера вхідного документу,з розшифровкою підпису відповідальної особи та завірену мокрою печаткою надати по суті та згідно хронології питань направити у законом встановлений строк. У випадку якщо не володієте інформацією, направити даний запит до Розпорядника Інформації і Мене : Оксану-:Сергіївну:з Роду Соловйової© про це повідомити.
5. Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та оскверняє гідність Людини, відповідно за такі дії настає відповідальність.
Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження (UCC 1-308.4). Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу.По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю.
З повагою,
Суб'єкт міжнародного публічного права, який знаходиться під міжнародним захистом, основний кредитор : Оксана -Сергіївна :з Роду Соловйова©

З повагою,

Оксана

Доброго дня!
у разі ненадання або надання неповної інформації, я буду оскаржувати бездіяльність розпорядника відповідно до статті 23 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» до керівника розпорядника, вищого органу, суду або Омбудсмана.

прошу надати відповіть в короткий термін .

З повагою,

Жінка Оксана