Про вихід , втрату, позбавлення громадянства УРСР/СРСР

Доброго дня!

Живий МужЧина : Устим: Богданович: з Роду Радобенко©, Людина з Правами, Основний Кредитор, Власник, Розпорядник і Вигодонабувач усіх імен персон(особи) та біометричних даних громадянина (Союзу РСР/УРСР ) республіки Україна- Радобенка Устима Богдановича.

У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Користуючись правом звертатись до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації:

Вимагаю надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Копію рішення Верховної Ради України, Верховної Ради УРСР, Верховної Ради СРСР :
- про вихід Радобенка Устима Богдановича з громадянства УРСР/СРСР;
- про втрату Радобенком Устимом Богдановичем громадянства УРСР/СРСР;
- про позбавлення Радобенка Устима Богдановича громадянства УРСР/СРСР; за період часу з 1991 року по 2005 р.р.

Право трактування змісту Мого Волевиявлення Людини з Правами (Людина в статусі Людина) залишаю виключно за Собою.

2. Реалізуючи Свої права Людини , зобов’язую та вимагаю звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Устиму: Богдановичу: з Роду Радобенко©, Людині з Правами, Людині в статусі Людина і ніяк інакше та забороняю понижати Мій статус.
.
3. Всі утворені з використанням Моєї Людини власності – імена та персональні дані – є моєю інтелектуальною власністю - тому збір, зберігання, передачу третім особам, включаючи транскордонну передачу, та використання персональних даних не за призначенням ЗАБОРОНЯЮ ! Повідомити письмово щодо фіксації даної ЗАБОРОНИ.

4. Відповідь - копію документу, оформлену належним чином, із зазначенням номера вхідного документу,з розшифровкою підпису відповідальної особи та завірену мокрою печаткою надати по суті та згідно хронології питань направити у законом встановлений строк. У випадку,якщо не володієте інформацією, направити даний запит до Розпорядника Інформації і Мене : Устима: Богдановича: з Роду Радобенко© про це повідомити.

5. Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та ображає і принижує гідність Людини, відповідно за такі дії настає відповідальність.

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження (UCC 1-308.4). Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу.

З повагою,
Субєкт міжнародного публічного права, який знаходиться під міжнародним захистом, Людина з Правами, дольовий власник, основний кредитор : Устим: Богданович: з Роду Радобенко©

З повагою,

Альона

Доброго дня!

Живий МужЧина : Устим: Богданович: з Роду Радобенко©, Людина з Правами, Основний Кредитор, Власник, Розпорядник і Вигодонабувач усіх імен персон(особи) та біометричних даних громадянина (Союзу РСР/УРСР ) республіки Україна- Радобенка Устима Богдановича.

У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Користуючись правом звертатись до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації:

Вимагаю надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Копію рішення Верховної Ради України, Верховної Ради УРСР, Верховної Ради СРСР :
- про вихід Радобенка Устима Богдановича з громадянства УРСР/СРСР;
- про втрату Радобенком Устимом Богдановичем громадянства УРСР/СРСР;
- про позбавлення Радобенка Устима Богдановича громадянства УРСР/СРСР; за період часу з 1991 року по 2005 р.р.

Право трактування змісту Мого Волевиявлення Людини з Правами (Людина в статусі Людина) залишаю виключно за Собою.

2. Реалізуючи Свої права Людини , зобов’язую та вимагаю звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Устиму: Богдановичу: з Роду Радобенко©, Людині з Правами, Людині в статусі Людина і ніяк інакше та забороняю понижати Мій статус.
.
3. Всі утворені з використанням Моєї Людини власності – імена та персональні дані – є моєю інтелектуальною власністю - тому збір, зберігання, передачу третім особам, включаючи транскордонну передачу, та використання персональних даних не за призначенням ЗАБОРОНЯЮ ! Повідомити письмово щодо фіксації даної ЗАБОРОНИ.

4. Відповідь - копію документу, оформлену належним чином, із зазначенням номера вхідного документу,з розшифровкою підпису відповідальної особи та завірену мокрою печаткою надати по суті та згідно хронології питань направити у законом встановлений строк. У випадку,якщо не володієте інформацією, направити даний запит до Розпорядника Інформації і Мене : Устима: Богдановича: з Роду Радобенко© про це повідомити.

5. Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та ображає і принижує гідність Людини, відповідно за такі дії настає відповідальність.

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження (UCC 1-308.4). Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу.

З повагою,
Субєкт міжнародного публічного права, який знаходиться під міжнародним захистом, Людина з Правами, пайовий(дольовий) власник, основний кредитор : Устим: Богданович: з Роду Радобенко©