Про вихід , втрату, позбавлення громадянства УРСР/СРСР

Доброго дня, відповідальний державний службовець!

Живий Мужчина©:Устим-Богданович з Роду:Радобенко, Людина з Правами, Основний Кредитор, Власник, Розпорядник і Вигодонабувач усіх імен персон(особи) та біометричних даних громадянина (Союзу РСР/УРСР ) республіки Україна- Радобенка Устима Богдановича.

У міжнародних документах про права Людини (ст. 6 Загальної декларації прав Людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна Людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод Людини є головним обов'язком держави.

Користуючись правом звертатись до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації:

Вимагаю надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Копію рішення Верховної Ради України, Верховної Ради УРСР, Верховної Ради СРСР :

- про вихід Радобенка Устима Богдановича з громадянства УРСР/СРСР;

- про втрату Радобенком Устимом Богдановичем громадянства УРСР/СРСР;

- про позбавлення Радобенка Устима Богдановича. громадянства УРСР/СРСР; за період часу з 1994 року по 2023 р.

2. Відповідь протягом 5 (п'яти) днів повинен надати Мені компетентний чиновник, який несе і бере на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед Мною і за порушення Моїх прав.
Відповідь - копію документу, оформлену належним чином, із зазначенням номера вхідного документу,з розшифровкою підпису відповідальної особи та завірену мокрою печаткою надати по суті та згідно хронології питань направити у законом встановлений строк.
У випадку, якщо не володієте інформацією, направити даний запит до Розпорядника Інформації і Мене,Мужчину ©:Устима-Богдановича: з Роду:Радобенко, про це повідомити.

3. Реалізуючи Свої права Людини , зобов’язую та вимагаю звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Мужчина ©:Устим-Богданович: з Роду:Радобенко,
Людина з Правами(правосуб'єктність Людини) і ніяк інакше та забороняю понижати Мій статус.
4. Це дійсне, Моє Волевиявлення прийняти належним чином протоколом і фотокопію протоколу прикріпити також у відповіді, беручи до уваги пункт 1 статті 9 прим 1 ЗУ «Про державну службу» та постанову КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 грудня 2019 р. № 1042 "Про затвердження Порядку фіксації доведення інформації або документів до відома державного службовця шляхом використання засобів телекомунікаційного зв’язку".

Проявляючи та Утверджуючи Свою Волю, Мужчина©:Устим-Богданович: з Роду:Радобенко через правовий статус Людина, категорично забороняє (накладає Заборону):
а)приєднувати Мужчину©:Устима-Богдановича: з Роду Радобенко: до фізичної особи (Can. 1509--1514, 1517), що є приниженням гідності і заниженням Людини в статусі як суб'єкта міжнародного публічного права;
б) всі, утворені з використанням Моєї Людини власності, – імена та персональні дані – є моєю інтелектуальною власністю - тому збір, зберігання, передачу третім особам, включаючи транскордонну передачу, та використання персональних даних не за призначенням ЗАБОРОНЯЮ ! Повідомити письмово щодо фіксації даної ЗАБОРОНИ.

Право трактування змісту Мого Волевиявлення Людини з Правами (правосуб'єктність Людини) залишаю виключно за Собою.

Також нагадую, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини і за це настає відповідальність - найвища міра покарання.
б) Всі державні службовці діють з моменту подачі UCC "Декларація фактів" (UCC Doc #2012127914) від 28 листопада 2012 року по OPPT (One People’s Public Trust) на свій страх і ризик і несуть особисту відповідальність за свої дії.
Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та оскверняє гідність Людини, відповідно за такі дії настає відповідальність.

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження . Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю.

Без зла і упередження, з щирістю та честю
З повагою,
Субєкт міжнародного публічного права, який знаходиться під міжнародним захистом, Людина з Правами, основний кредитор, Мужчина©:Устим-Богданович: з Роду:Радобенко.

Ав.: Мужчина ©:Устим-Богданович з Роду:Радобенко.