Про вихід , втрату, позбавлення громадянства УРСР/СРСР

Доброго дня!

Жива Жінка :Альона: з Роду: Петренюк-Радобенко©, Людина з Правами, Основний Кредитор, Власник, Розпорядник і Вигодонабувач усіх імен персон(особи) та біометричних даних громадянина (Союзу РСР/УРСР ) республіки Україна- Петренюк-Радобенко Олени Анатоліївни.

У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Користуючись правом звертатись до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації:

Вимагаю надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Копію рішення Верховної Ради України, Верховної Ради УРСР, Верховної Ради СРСР :
- про вихід Петренюк-Радобенко Олени Анатоліївни з громадянства УРСР/СРСР;
- про втрату Петренюк-Радобенко Оленою Анатоліївною громадянства УРСР/СРСР;
- про позбавлення Петренюк-Радобенко Олену Анатоліївну громадянства УРСР/СРСР; за період часу з 1991 року по 1997р.

Право трактування змісту Мого Волевиявлення Людини з Правами (Людина в статусі Людина) залишаю виключно за Собою.

2. Реалізуючи Свої права Людини , зобов’язую та вимагаю звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Альоні:Анатоліївні:з Роду Петренюк-Радобенко©, Людині з Правами, Людині в статусі Людина і ніяк інакше та забороняю понижати Мій статус.
.
3. Всі утворені з використанням Моєї Людини власності – імена та персональні дані – є моєю інтелектуальною власністю - тому збір, зберігання, передачу третім особам, включаючи транскордонну передачу, та використання персональних даних не за призначенням ЗАБОРОНЯЮ ! Повідомити письмово щодо фіксації даної ЗАБОРОНИ.

4. Відповідь - копію документу, оформлену належним чином, із зазначенням номера вхідного документу,з розшифровкою підпису відповідальної особи та завірену мокрою печаткою надати по суті та згідно хронології питань направити у законом встановлений строк. У випадку якщо не володієте інформацією, направити даний запит до Розпорядника Інформації і Мене : Альону:Анатоліївну:з Роду Петренюк-Радобенко© про це повідомити.

5. Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та оскверняє гідність Людини, відповідно за такі дії настає відповідальність.

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження (UCC 1-308.4). Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу.

З повагою,
Субєкт міжнародного публічного права, який знаходиться під міжнародним захистом, Людина з Правами, основний кредитор, : Альона -Анатоліївна :з Роду Петренюк-Радобенко©

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

1 Attachment