Про вихід , втрату, позбавлення громадянства УРСР/СРСР та набуття громадянства України

Доброго дня

Жива Жінка :Валентина: з Роду: Клімова (Тарасова)©, Людина з Правами, Основний Кредитор, Власник, Розпорядник і Вигодонабувач усіх імен персон(особи) та біометричних даних громадянина (Союзу РСР/УРСР ) республіки Україна-Клімової (Тарасової) Валентини Федорівни.

У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Користуючись правом звертатись до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації:

Вимагаю надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Копію рішення Верховної Ради України, Верховної Ради УРСР, Верховної Ради СРСР :
- про вихід Клімової (Тарасової) Валентини Федорівни з громадянства УРСР/СРСР;
- про втрату Клімової (Тарасової) Валентини Федорівни громадянства УРСР/СРСР;
- про позбавлення Клімової (Тарасової) Валентини Федорівни громадянства УРСР/СРСР; за період часу з 1991 року по 2024р.
- про набуття Клімової (Тарасової) Валентини Федорівни громадянства України;
за період часу з 1991 року по 2024 рік.

Право трактування змісту Мого Волевиявлення Людини з Правами (Людина в статусі Людина) залишаю виключно за Собою.

2. Реалізуючи Свої права Людини , зобов’язую та вимагаю звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Валентині:Федорівні:з Роду Клімова (Тарасова)©, Людині з Правами, Людині в статусі Людина і ніяк інакше та забороняю понижати Мій статус.
.
3. Всі утворені з використанням Моєї Людини власності – імена та персональні дані – є моєю інтелектуальною власністю - тому збір, зберігання, передачу третім особам, включаючи транскордонну передачу, та використання персональних даних не за призначенням ЗАБОРОНЯЮ ! Повідомити письмово щодо фіксації даної ЗАБОРОНИ.

4. Відповідь - копію документу, оформлену належним чином, із зазначенням номера вхідного документу,з розшифровкою підпису відповідальної особи та завірену мокрою печаткою надати по суті та згідно хронології питань направити у законом встановлений строк. У випадку якщо не володієте інформацією, направити даний запит до Розпорядника Інформації і Мене : Валентину:Федорівну:з Роду Клімова (Тарасова)©, про це повідомити.

5. Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та оскверняє гідність Людини, відповідно за такі дії настає відповідальність.

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження (UCC 1-308.4). Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу.

Відповідь надайте у визначений законодавством термін, на мою електронну
адресу, котру я вказала в формі реєстрації на даному сайті.

Адреса: 42353, Сумська область, Сумський р-н, с. Старе Село, вул. Травнева (Першотравнева) 5, кв.1
Валентина Федорівна Клімова (Тарасова) , дата народження 03.06.1961.
17 травня 2024р.