Про власників газмережі, електромережі громади міста

Оксана,ім'я по батьку Василівна

Згідно з п.4 ст. 21 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» при наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити/переадресувати цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

У разі відмови в задоволенні запиту на інформацію
прошу
виконати п.п.4,5 ст.22 ЗУ "Про доступ до публічної інформації".

Звертаю Вашу увагу, що у даному випадку відмова у наданні інформації є порушенням мого права, гарантованого законодавством. За такі дії розпорядника передбачена адміністративна відповідальність, яка покладається на винну особу, тобто працівника розпорядника (ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Керуючись статтями. 7, 8, 140-144 Конституції України, ст. 2 та ст.ст. 316,318 Цивільного кодексу України та ст. 3 - 5, 19, 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації", ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України "Про інформацію",
прошу
надати наступну інформацію щодо спільного майна,яке знаходиться на території Червоноградської громади, а саме:

1. Чи передавались в оренду та/або в користування газові мережі, що знаходяться на території Червоноградської громади приватним компаніям АТ "ЛЬВІВГАЗ" (ЄДРПОУ 03349039), Львівській філії ТОВ "ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ"(ЄДРПОУ 45204941)?
Якщо так – то КОЛИ,КИМ та на яких умовах?
(Надати фотокопії договорів,якщо такі існують)

2.Чи передавались в оренду та/або в користування електричні мережі, що знаходяться на території Червоноградської громади приватній компанії ПрАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"(ЄДРПОУ 00131587?
Якщо так – то КОЛИ, КИМ та на яких умовах?
(Надати фотокопії договорів,якщо такі існують)

3.Чи отримує місцевий бюджет (бюджет громади) належні кошти від господарської діяльності вказаних вище приватних структур?

Прошу надати чітку, обгрунтовану, вмотивовану відповідь на кожне запитання в хронологічному порядку та згідно вимог ДСТУ4163:2020 у терміни,зазначені в Законі "Про доступ до публічної інформації".

З повагою,

Оксана Василівна

Червоноградська міська рада

1 AttachmentОксана,ім'я по батьку Василівна

Доброго дня!

Шановний виконавець запиту
Мене розчаровує ваша некомпетентність
Вашу "відповідь" трактовано,як відмову в запиті та приховування публічної інформації

Ви зобов'язані надати повну,чітку та обґрунтовану відповідь хронологічно на всі пункти запитуваної інформації

Червоноградська міська рада

1 Attachment