Про звіти Кабінету Міністрів України про виконання Державного бюджету України у 2014-2019 роках

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Питання дотримання Конституції та законів України Кабінетом Міністрів України при виконання Державного бюджету України в період 2014-2019 років та використанні бюджетних коштів є предметом широкої суспільної дискусії і стало предметом чисельних публікацій в засобах масової інформації.

* * *

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів. Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеного Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

* * *

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи заверджувались Верховною Радою України звіти Кабінету Міністрів України про виконання Державного бюджету України за 2014-2019 роки та надати копії відповідних актів Верховної Ради України.

(2) Надати скан-копії висновків Рахункової палати про результати аналізу звітів Кабінету Міністрів України про виконання Державного бюджету України за 2014-2019 роки.

(3) В разі якщо такі звіти Кабінету Міністрів України про виконання Державного бюджету України не затверджувались, надати інформацію про причини цього.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Відповідь у вкладеному файлі

 

 

показати цитоване

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ,

2 Attachments

Запити Рахункової палати,

6 Attachments

Запити Рахункової палати,

1 Attachment

Запити Рахункової палати,

1 Attachment