Проект Закону про систему громадського здоров'я 4142 від 22.09.2020р. 22573-IX від 06.09.20220р.

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Ірина, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

ЗАПИТ
щодо реалізації Конституційних прав людини та громадянина згідно Закону "Про звернення громадян" статті 3 та статті 12 та Конституції України ст.3, 5, 8, 13, 19, 21, 22, 27, 30, 32, 33, 49, 50.
Про надання публічної інформації за Законом України
« Про доступ до публічної інформації»
Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень , інших розпорядників публічної інформації, що становить суспільний інтерес.
Відповідно до статті 19 Загальної Декларації прав людини та статті 10 Конвенції прав людини і основоположних свобод( РИМ, 4.ХІ.1950) року, кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів, а також, керуючись правом на доступ до офіційних документів, визначеного Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсо, ратифікованої Законом України №631-ІХ від 20.05.2020.
Наголошую, запитувана інформація не є інформацією з обмеженим доступом та не суперечить вимогам ст.ст.6 п.2.,7,8,9 ЗУ «Про доступ до публічної інформації».
Також вимагаю врахувати п.3 ст. 22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», а саме, якщо розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо, або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
Керуючись ст.,ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України «Про доступ до публічної інформації» , ст.,ст. 5, 9,17, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію».
Згідно статті 50 Конституції України кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Вимагаю надати інформацію:

1. Надати фотокопію "Закону про систему громадського здоров’я"
Номер, дата реєстрації:
4142 від 22.09.2020
Номер, дата акту:
2573-IX від 06.09.2022
Сесія реєстрації:
4 сесія IX скликання
Включено до порядку денного:
2557-IX від 06.09.2022, підписаного належним чином відповідальною особою із повною розшифровкою та мокрою печаткою.

2.Примусова вакцинація, про яку іде мова в цьому законі, стосується яких категорій людей: Людей, громадян (забороняю ототожнювати із ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ), фізичних осіб, юридичних осіб?

Повна інформованість та вільна згода повнолітньої дієздатної фізичної особи, яка підлягає експерименту, щодо вимог його застосування. Наявність добровільної згоди піддослідного є визначальною та основоположною умовою проведення експериментів;

Клінічні випробування лікарських засобів проводяться за участю повнолітньої дієздатної особи - пацієнта (добровольця) у разі наявності її письмової згоди на участь у проведенні таких випробувань.
Клінічні випробування лікарських засобів за участю малолітньої особи можуть проводитися у порядку, передбаченому законом, за наявності письмової згоди її батьків та за умови надання малолітній особі відповідної інформації в доступній для неї формі, а за участю неповнолітньої особи - у разі наявності її письмової згоди та письмової згоди її батьків. У разі проведення клінічних випробувань за участю малолітніх та неповнолітніх осіб відповідна інформація направляється до органів опіки та піклування за місцем постійного проживання таких осіб у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Згідно зі статтею 141 Кримінального кодексу України проведення клінічних випробувань лікарських засобів без письмової згоди пацієнта або його законного представника, або стосовно неповнолітнього чи недієздатного, якщо ці дії спричинили смерть пацієнта або інші тяжкі наслідки карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Стаття 142 Кримінального кодексу України незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною, якщо це створювало небезпеку для її життя чи здоров'я карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ті самі дії вчинені щодо неповнолітнього, двох або більше осіб, шляхом примушування або обману, а так само якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я потерпілого караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

3.Яким чином буде здійснюватися примусова вакцинація? Будуть установлені блокпости, заборона на пересування, несанкціонований доступ до житла людей?
Надати в такому разі щодо цього підписаний Закон, Наказ чи постанову, із підписом та розшифровкою ПІП відповідальної особи, яка буде нести за ці дії кримінальну відповідальність, завірено мокрою печаткою.

4.До примусової вакцинації будуть залучені силові структури (МЕДИЧНА ПОЛІЦІЯ) та будуть приміняти силові методи?

Запит на інформацію стосується інформації, необхідної для безпеки та захисту життя на фоні ведення бойових дій на території України і введеного воєнного стану в Україні Указом Президента України No 64/2022, тому відповідь вимагаю надати детальну по кожному пункту не пізніше 48 годин з дня отримання запиту завірену належним чином -підписано відповідальною особою та завірено мокрою печаткою.
ЗАБОРОНЯЮ НАДАВАТИ ВІДПИСКУ, ВІДХИЛЯТИСЯ ВІД ЗАПИТУВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ!

Ав.: Ірина Кальницька Людина в статусі людина із повними правами, Вигодонабувач прав громадянина Союзу РСР/Української РСР по праву народження.

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

3 Attachments