Прошу надати правову інформацію

Доброго дня!

Щодо надання інформації
Реєстрація нормативно-правових актів в Україні здійснюється відповідно до Указу Президента України, від 3 жовтня 1992 р. № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
Державна реєстрація провадиться в порядку, визначеному Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731 (далі - Положення).
Звертають на себе увагу і викликають питання наступні юридичні факти:
Указ Президента України від 3 жовтня 1992 р. №493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» було прийнято до прийняття Конституції України від 28.06.1996.
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731 також було прийнято до прийняття Конституції України від 28.06.1996.
Пунктом 6 Указу Президента встановлено: «Кабінету Міністрів України затвердити до 1 грудня 1992 року Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи та інтереси громадян або мають міжвідомчий характер (731-92-п)».
Пунктом 2 Положення встановлено: «2. Державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, які містять одну або більше норм, що зачіпають права, свободи, законні інтереси і стосуються обов’язків громадян та юридичних осіб, встановлюють новий або змінюють, доповнюють чи скасовують організаційно-правовий механізм їх реалізації, або мають міжвідомчий характер, тобто є обов’язковими для інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також юридичних осіб, що не належать до сфери управління суб’єкта нормотворення».
Згадані нормативно-правові акти не відповідають вимогам Конституції України, оскільки ст.117 Конституції України встановила: «Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом».
Термін «Поря́док» у загальному значенні — гармонійний, очікуваний, передбачуваний стан або розташування чого-небудь; розташування елементів у послідовності.
Термін «Поря́док» не надає прав Президенту України та Кабінету Міністрів України самостійно визначати які нормативно-правові акти підлягають реєстрації, а які не підлягають.
Конституцією України встановлено, що реєстрації підлягають ВСІ нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а не тільки ті «які містять одну або більше норм, що зачіпають права, свободи, законні інтереси і стосуються обов’язків громадян та юридичних осіб, встановлюють новий або змінюють, доповнюють чи скасовують організаційно-правовий механізм їх реалізації, або мають міжвідомчий характер, тобто є обов’язковими для інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також юридичних осіб, що не належать до сфери управління суб’єкта нормотворення».
Стаття 117 Конституції України встановила, що реєстрації підлягають ВСІ нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
Пунктом 3 Указу Президента України, від 3 жовтня 1992 р. № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» вказано:
«3. Нормативно-правові акти, зазначені в статті 1 цього Указу, набувають чинності через 10 днів після їх реєстрації, якщо в них не встановлено пізнішого строку надання їм чинності».
ПРОШУ НАДАТИ ПРАВОВУ ІНФОРМАЦІЮ:
1. Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України, прошу роз’яснити якою нормою Конституції або закону України Президенту України надано право видавати указ Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади?
2. Чи надає Конституція України право Президенту України звужувати вимоги ст.117 Конституції України і замість реєстрації всіх нормативно-правових актів обмежувати реєстрацію тільки тих документів які зачіпають права, свободи та інтереси громадян або мають міжвідомчий характер?
3. Чи зобов’язаний Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади з 1996 року виконувати ст.117 Конституції України і реєструвати ВСІ свої нормативно-правові акти в порядку, встановленому законом?
4. Стаття 117 Конституції України встановила, що реєстрація нормативно-правових актів відбувається в порядку, встановленому законом, а не указом Президента чи Постановою Кабміну прошу надати інформацію яким законом встановлений порядок реєстрації нормативно-правових актів? (якщо такого закону немає, прошу надати однозначну відповідь, що його немає)
5. Стаття 19 Конституції України прямо вказала: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» прошу роз’яснити чи є законними нормативно-правові акти які зареєстровані не згідно порядку встановленому законом порушуючи ст.117 Конституції України, а згідно інших нормативно-правових актів?
6. Чи є чинними нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади які не зареєстровані згідно ст.117 Конституції України?
7. Чи підлягають виконанню нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади які не зареєстровані згідно ст.117 Конституції України і не є чинними згідно п.3 Указу Президента України, від 3 жовтня 1992 р. № 493?
Стаття 40 Конституції України встановила: «Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк».
Згідно ст.2 ЗУ «Про джерела фінансування органів державної влади»: «Органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування (крім випадків, визначених цим Законом) в межах, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік».
«1. Правова інформація - будь-які відомості про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо» встановлено ст.17 ЗУ «Про інформацію».
Згідно п.3), п.4) ч.4 ст.21 ЗУ «Про інформацію»: «4. До інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені такі відомості: …
4) про факти порушення прав і свобод людини…
5) про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб».
Прошу на кожне питання надати відокремлену відповідь із зазначенням питання на яке воно надається.

З повагою,

Станіслав

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

צ ̦.

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]