Проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу при зміні засновника

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Юлія, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

Згідно з частиною другої п. 8 ст. 9 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» в ЄДР містяться дані, зокрема, про перелік засновників (учасників) (крім акціонерних товариств, громадських формувань, товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, частки яких обліковуються в обліковій системі часток) юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, країна громадянства, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або паспортного документа іноземця чи документа, що посвідчує особу без громадянства, якщо засновник – фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код) у країні реєстрації, якщо засновник – юридична особа; інформація для здійснення зв’язку із засновником (учасником) юридичної особи (телефон та/або адреса електронної пошти).
Частиною другою п. 4 ст. 35 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» внесення особами, уповноваженими на вчинення дій, спрямованих на державну реєстрацію створення юридичної особи або зміну учасників юридичної особи, до документів, що подаються для такої державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність тягнуть за собою накладення штрафу на таку юридичну особу у розмірі від однієї тисячі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Для юридичних осіб видами форм реалізації адміністративної правосуб`єктності виступають, в тому числі статутні документи.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи/інформацію):
1. Надати документи/інформацію про строки обов’язкової переєстрації (проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу) установчих документів/статутних документів юридичної особи при зміні засновника та строки подання такої інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі ЄДР).
2. Надати документи/інформацію згідно яких юридична особа має юридичну правосуб’єктність/правоздатність/адміністративну правосуб’єктність при не внесені змін (проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу при зміні засновника юридичної особи) до правовстановлюючих документів (Статуту тощо), так і не внесення змін до ЄДР понад 13 років з дати зміни засновника юридичної особи.

З повагою,

Юлія

Міністерство юстиції України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Доброго дня!

Надана відповідь не містить конкретних відповідей інформації на поставлені питання у доступі до публічної інформації. Не вказано ЖОДНИХ строків для внесення змін, не вказано, чи має юридична особа ридичну правосуб’єктність/правоздатність/адміністративну правосуб’єктність при не внесені змін (проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу при зміні засновника юридичної особи) до правовстановлюючих документів (Статуту тощо), так і не внесення змін до ЄДР понад 13 років з дати зміни засновника юридичної особи.
Прошу надати повну та вичерпну відповідь на запит про доступ до публічної інформації за основним запитом. Формулювання "Повідомляємо, що листи Міністерства юстиції України не встановлюють норм права, а мають інформаційний характер" виключити.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи/інформацію):
1. Надати документи/інформацію про строки обов’язкової переєстрації (проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу) установчих документів/статутних документів юридичної особи при зміні засновника та строки подання такої інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі ЄДР).
2. Надати документи/інформацію згідно яких юридична особа має юридичну правосуб’єктність/правоздатність/адміністративну правосуб’єктність при не внесені змін (проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу при зміні засновника юридичної особи) до правовстановлюючих документів (Статуту тощо), так і не внесення змін до ЄДР понад 13 років з дати зміни засновника юридичної особи.

З повагою,

Юлія

Міністерство юстиції України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Доброго дня!

Надана відповідь не містить конкретних відповідей інформації на поставлені питання у доступі до публічної інформації. Не вказано чи має юридична особа юридичну правосуб’єктність/правоздатність/адміністративну правосуб’єктність при не внесені змін (проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу при зміні засновника юридичної особи) до правовстановлюючих документів (Статуту тощо), так і не внесення змін до ЄДР понад 13 років з дати зміни засновника юридичної особи.
Прошу надати повну та вичерпну відповідь на запит про доступ до публічної інформації за основним запитом. Формулювання "Повідомляємо, що листи Міністерства юстиції України не встановлюють норм права, а мають інформаційний характер" виключити.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи/інформацію):

2. Надати документи/інформацію згідно яких юридична особа має юридичну правосуб’єктність/правоздатність/адміністративну правосуб’єктність при не внесені змін (проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу при зміні засновника юридичної особи) до правовстановлюючих документів (Статуту тощо), так і не внесення змін до ЄДР понад 13 років з дати зміни засновника юридичної особи.

Міністерство юстиції України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]