Реєстр ресурсів

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Роговський Андрій, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Роговський Андрій

У відповідності до ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Згідно до ст. 5 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується зокрема шляхом надання інформації за запитами на інформацію.

У відповідності до ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У відповідності ст.4 до ЗУ “Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг” (далі Закон), що набрав чинності 07.11.2021 року.
Державна політика у сфері надання публічних (електронних публічних) послуг базується на зокрема принципах:
відкритості;
прозорості;
орієнтованості на громадян;
адміністративного спрощення.
Після набрання чинності Закону користувачі публічних послуг повинні мати право отримувати послуги в електронному вигляді, незалежно від того чи розроблені портали електронних сервісів чи ні. Для цього перш за все необхідна - наявність електронних адрес всіх надавачів публічних послуг.

В ході виконання статутних завдань ГО “УНКД” виявилось, що ЗУ “Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг” на даний час не виконується. Державні органи взагалі були не готові до його реалізації.
Звернемо увагу, що веб-сайти: https://e-resources.gov.ua/#/ Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів; https://data.gov.ua/ - Портал відкритих даних, не виконують тих функцій, з метою яких вони створені. Реєстр ресурсів порожній та немає посилань на електронні адреси/портали.
Зокрема, неможливо здобути повну інформацію про електронні інформаційні ресурси, також немає інформації про електронні адреси зареєстрованих згідно закону підприємств (юридичних осіб), така інформація на цих сайтах відсутня. З якою метою були створені вищенаведені веб-сайти поки що не зрозуміло.
Але відомо, що на сьогодні, є грубе порушення права громадян на електронне звернення, оскільки реалізувати таке право за відсутністю електронної адреси адресата (або хоча б зворотної форми зв’язку) - неможливо.
Згідно до ч.1 ст. 1 ЗУ “Про звернення громадян” громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Так, згідно ст. 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
У відповідності до ст. 5 ЗУ “Про звернення громадян” письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).
Враховуючи вищенаведені порушення, виконуючи свої статутні завдання ГО “УНКД” з метою відновлення конституційного права на звернення, реалізації принципів відкритості, прозорості, орієнтованості на громадян, адміністративного спрощення та задля забезпечення громадян відкритою та доступною інформацією, просимо надати наступне:
Інформацію в машиночитаному форматі про всі канали отримання електронних публічних послуг, з обов’язковим зазначенням електронних адрес, веб-сайтів.
У разі ненадання інформації, зазначеної в п.1 просимо надати інформацію хто саме є розпорядником даної інформації та надасть відповідь по суті запиту.

Голова ГО “УНКД”
Роговський Андрій Еіріхтович

Добрий день, Ваш запит на публічну інформацію зареєстровано за 573 (з) від
15.11.2021.

 

 

From: thedigital, hello <[Міністерство цифрової трансформації України request email]>
Sent: Monday, November 15, 2021 1:52 PM
To: zapyt <[email address]>; [email address]
Subject: Fwd: Інформаційний запит - Реєстр ресурсів

 

 

показати цитоване