Рішення міської ради сесія 62 м. Дніпропетровськ

Діденко Лілія

Булавка Г.І.

Доброго дня!

На інформаційний запит від 20.03.15р. №37/847 від заступника департаменту Н.Ю.Надха надана недостовірна та некваліфікована відповідь.
Розпорядник має право відмовити в задоволені запиту згідно зі 22 статтею закону України "Про доступ до публічної інформації".Наталья Юріївна посилається що рішення міської ради №47/62 по №68/62, №69/62 по 98/62 від 11.03.15р. має обмежений доступ. Але в частині першій пункт 2 статті 22, вказано:інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону.
В частині другої статті 6:Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні СУКУПНОСТІ таких вимог:
1) виключно в інтересах НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Прошу вказати причину нерозголошення рішень міської ради по земельним питанням згідно з законом України.

Також в статті 6 вказано, не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ, у тому числі до КОПІЙ відповідних документів, умови отримання цих коштів чи МАЙНА, ПРІЗВИЩА, ІМЕНА, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або МАЙНО. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

Інформація про виділення земельних ділянок, що є власністю територіальної громади або держави, є відкритою.Відповідно до ст. 142, 143 Конституції України саме територіальна громада є власником комунального майна, а органи місцевого самоврядування, зокрема, місцеві ради лише здійснюють управління ним.
При вирішенні питання про розпорядження комунальним майном місцеві ради діють лише як представники територіальної громади.
Будь-яке рішення про виділення земельної ділянки в оренду, безоплатне користування чи надання у власність – це договір між тери-
торіальною громадою (жителями села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міст) і суб’єктом, який отримує цю земельну ділянку. Орган місцевого самоврядування при
цьому є лише представником територіальної громади.

Тому прошу надати копії рішень міської ради №47/62 по №68/62, №69/62 по 98/62 від 11.03.15р.

З повагою,

Діденко Лілія

1 Attachment

Оригінал відповіді з додатками Ви можете отримати у міській раді, кімн. 723

-- реклама -----------------------------------------------------------
Новий житловий комплекс комфорт-класу на Позняках
http://h.holder.com.ua/c?tz&z1585&am...