Робота інформаційно-комунікаційної автоматизованої системи «Єдина школа»

Іван Пасічник

Доброго дня.

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.
Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.
Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯
На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —
ПРОШУ:

1. повідомити офіційну юридичну адресу інформаційно-комунікаційної автоматизованої системи «Єдина школа» відповідно до ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Бо офіційний сайт https://eschool-ua.com/#/contacts юридичної адреси не містить. А право звернення громадян до відповідної установи відповідно до Закону України «Про звернення громадян» не може бути реалізовано;

2. надати офіційну інформацію, якими нормативно-правовими актами/розпорядженнями/інструкціями інформаційно-комунікаційна автоматизована система «Єдина школа» призначена для роботи закладів освіти, учнів та їх батьків, а також для органів управління освіти Оболонського району м. Києва (окрім Меморандуму про співробітництво між Управліннями освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації та ТОВ «ТАТЛ ТЕХНОЛОДЖІ» від 05.08.2020 р.);

3. ознайомити з Методичними рекомендаціями для роботи інформаційно-комунікаційної автоматизованої системи «Єдина школа»;

4. пояснити в офіційному порядку, яким чином Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти регулює роботу електронного документообігу.

З повагою,

Іван Пасічник

Іван Пасічник

Доброго дня!

Прохаю повідомити причину затримки відповіді на запит. Відповідно до ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» про продовження строку розгляду розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Прошу надати мені відповідь В ПИСЬМОВОМУ ВИГЛЯДІ про причину порушення строку відповіді відповідно до п.4 ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

З повагою,

Іван Пасічник

Запити на iнформацiю МОН України, Міністерство освіти і науки України

2 Attachments

Вітаємо. Надсилаємо відповідь на Ваш попередній запит.
вт, 21 трав. 2024 р. о 09:07 Іван Пасічник
<[1][FOI #128193 email]> пише:

Доброго дня!

Прохаю повідомити причину затримки відповіді на запит. Відповідно до ст.
20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» про продовження
строку розгляду розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій
формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Прошу надати мені відповідь В ПИСЬМОВОМУ ВИГЛЯДІ про причину порушення
строку відповіді відповідно до п.4 ст.20 Закону України «Про доступ до
публічної інформації».

З повагою,

Іван Пасічник

-------------------------------------------------------------------
Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для всіх відповідей на
цей запит.
[2][FOI #128193 email]

Увага! Це повідомлення та будь-яка відповідь на нього будуть
опубліковані на сайті Доступу до Правди

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]

Пошта МОН України, Міністерство освіти і науки України

1 Attachment

--

Наша електронна адреса

[email address]

Департамент освіти і науки,

1 Attachment