Розпорядження бюджетними коштами

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Розпорядник інформації: Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області
ЄДРПОУ: 40342996
Україна, 65042, Одеська область, місто Одеса, вулиця 7-ма Пересипська, будинок 6
e-mail: [email address]

Запитувач: Сергій Дігол
e-mail: [email address]

ЗАПИТУВАНА ІНФОРМАЦІЯ

Відповідно до статті 34 Конституції України кожному гарантовано право на отримання, зберігання та поширення інформації. Гарантія права на інформацію забезпечується обов’язком органів державної влади та органів місцевого самоврядування, як розпорядників інформації, оприлюднювати інформацію, яка була отримана або створена в процесі їхньої діяльності згідно зі статтями 3, 4, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.
Відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом.
Згідно статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.
При цьому, в розумінні Закону України «Про доступ до публічної інформації» Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області є розпорядником інформації щодо використання бюджетних коштів, а також інформації, що становить суспільний інтерес. Зокрема, заробітна плата службовцям та працівникам Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області виплачується за рахунок бюджетних коштів.
Крім того, така інформація становить суспільний інтерес.
При цьому, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області має володіти інформацією про нарахування заробітної плати помісячно кожному службовцю та працівнику відповідно до вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актів.
Отже, запитувана інформація є публічною, а Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області є її розпорядником.
Так, відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.
Таке положення кореспондується з другим абзацом частини третьої статті 5 Закону України «Про захист персональних даних», згідно якого не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна.
Таким чином, доступ до інформації щодо володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, про використання, розпорядження бюджетними коштами та прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб, які отримали ці кошти або майно не може бути обмежено відповідно до закону.
У зв’язку з викладеним вище, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати мені наступну інформацію:
По кожному службовцю та працівнику Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області окремо надати інформацію такого змісту:
• прізвище, ім’я, по-батькові особи;
• займана посада в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області;
• розмір посадового окладу станом на 2023 рік;
• розмір нарахованої заробітної плати окремо за жовтень 2023 року з окремим розкриттям сум (грошового виразу) та відсоткового вираження (якщо нараховано премію – вказати у якому відсотку, якщо нараховано доплату – вказати у якому відсотку, якщо нараховано надбавку – вказати у якому відсотку й так далі) усіх видів виплат (матеріальні допомоги на оздоровлення, на вирішення соціально-побутових питань, премії, доплати, надбавки тощо);
• розмір фактично виплаченої заробітної плати окремо за жовтень 2023 року з окремим розкриттям грошового виразу усіх видів виплат (матеріальні допомоги на оздоровлення, на вирішення соціально-побутових питань, премії, доплати, надбавки тощо);
• надати скановані копії оригіналів документів (пояснювальні записки, службові записки, листи, розпорядження тощо), які підтверджують відсотковий розмір та обґрунтованість встановлення того чи іншого розміру премії, надбавки, доплати тощо, які були нараховані та виплачені службовцям та працівникам Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області за жовтень 2023 року.
Звертаю увагу, відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації» особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк, а саме не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту, на електронну адресу: [email address] та на сайт https://dostup.pravda.com.ua (а саме прикріпити у відповідь до цього запиту)

«01» листопада 2023 року

З повагою,

Сергій