Щодо аварійних ситуацій

Олена Глушко

Київська міська державна адміністрація
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36
Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
04070, м. Київ, Контрактова площа, 2

Інформаційний запит
в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закону)

Відповідно до частини другої статті 1 Закону доступ до публічної інформації є відкритим, крім випадків, встановлених законом. Згідно статті 5 Закону, не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів. Згідно ст. 13, ч. 1 Закону, розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються: суб'єкти владних повноважень – органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування. Згідно ст. 15 Закону, розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати: 1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо); 2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності; 3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення.

Відповідно до статті 16, частини 3, п. 3) Закону України «Про житлово-комунальні послуги», комунальні послуги надаються споживачам безперебійно, виключно за винятком часу перерв на: ліквідацію наслідків аварій або дії обставин непереборної сили. Перерва у наданні комунальних послуг, яка виникла внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, має бути ліквідована у найкоротші терміни, що визначаються нормативними документами. Якщо ліквідація наслідків аварії або дії обставин непереборної сили потребує більше однієї доби, виконавець/виробник спільно з органами місцевого самоврядування здійснює заходи щодо зменшення її негативного впливу на споживачів.

На підставі вищевикладеного ПРОШУ:

1. Надати копії нормативних документів, якими визначені терміни ліквідації наслідків аварій у сфері житлово-коммунальних послуг.
2. Дати роз’яснення, які заходи були здійснені органами місцевого самоврядування щодо зменшення негативного впливу на споживачів аварії на трубопроводі, яка сталася вранці 27.05.2018, потягла за собою відсутність холодного водопостачання в оточуючих будинках: вул.Оболонська, буд.9, вул.Костянтинівська, буд.53, 55, унеможливила забезпечення базових санітарно-гігієнічних потреб мешканців цих будинків, та не була ліквідована станом на ранок 30.05.2018, та надати копії відповідних рішень.
Звертаю Вашу увагу на те, що, відповідно до частини другої ст.20 Закону «Про доступ до публічної інформації», у разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Разом з тим, відповідно до положень статті 22 Закону відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути отримана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації, що тягне за собою адміністративну відповідальність.
Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відома або має бути відомо хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк.
З повагою,
Глушко Олена Вікторівна

Київська міська державна адміністрація

1 Attachment

КМДА. Відділ забезпечення доступу до публічної інформації, Київська міська державна адміністрація

1 Attachment

Надсилаємо вам лист у прикріпленому файлі.

Звертаємо вашу увагу, що лист підписаний ЕЦП.

--
З повагою

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації
управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(044) 202-76-00
(044) 202-46-42

Відділ роботи із зверненнями громадян,

1 Attachment

З повагою
Відділ роботи із зверненнями громадян
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації