Щодо будиноку 14 по вулиці Богдана Хмельницького в місті Києві

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Міністерство культури України є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері кінематографії, відновлення та збереження національної пам’яті, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин.

Міністерство культури України веде, забезпечує публікацію Державного реєстру нерухомих пам’яток України, видає власникам нерухомих об’єктів культурної спадщини або уповноваженим ними органам свідоцтва про реєстрацію таких об’єктів як пам’яток.

Об'єкт культурної спадщини — визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

Нерухомий об'єкт культурної спадщини — об'єкт культурної спадщини, який не може бути перенесений на інше місце без втрати його цінності з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду та збереження своєї автентичності.

Порядок визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1760 відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини». Разом з цим відбувається присвоєння статусу «Пам'ятка культурної спадщини України» і охоронного номера у вищеозначеному реєстрі.

Питання дотримання експлуатації пам'яток архітектури — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи є будинок 14 по вулиці Богдана Хмельницького в Шевченківському районі міста Києва пам‘яткою архітектури, а в разі якщо є який має охоронний номер в Державному реєстрі нерухомих пам'яток України та на підставі якого документу, скан-копію якого прошу надати.

(2) Надати інформацію чи підписано та з ким охоронний договір і чи надавались погодження проектної документації з метою проведення ремонтних та реставраційних робіт вказаного будинку з метою запобігання його руйнуванню, а в разі інснування такого Договору та відповідних погоджень надати їх скан-копії.

(3) Надати інформацію чи здійснювалось фінансування та використання спеціальних коштів на проведення ремонту, реставрації, збереження, охорону та захист зазначеного будинку і чи передбачено таке фінансування в майбутньому.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу відсутності відповіді на мій інформаційний 17 Жовтня 2021 року щодо будиноку 14 по вулиці Богдана Хмельницького в місті Києві.

Зокрема, мною було направлено наступні питання:

(1) Надати інформацію чи є будинок 14 по вулиці Богдана Хмельницького в Шевченківському районі міста Києва пам‘яткою архітектури, а в разі якщо є який має охоронний номер в Державному реєстрі нерухомих пам'яток України та на підставі якого документу, скан-копію якого прошу надати.
(2) Надати інформацію чи підписано та з ким охоронний договір і чи надавались погодження проектної документації з метою проведення ремонтних та реставраційних робіт вказаного будинку з метою запобігання його руйнуванню, а в разі інснування такого Договору та відповідних погоджень надати їх скан-копії.
(3) Надати інформацію чи здійснювалось фінансування та використання спеціальних коштів на проведення ремонту, реставрації, збереження, охорону та захист зазначеного будинку і чи передбачено таке фінансування в майбутньому.

Отже, повторно прошу надіслати відповідь на електронну адресу, а паперову копію на поштову адресу: Адвокатське об’єднання «Богатир та партнери», а/с 770 Київ, Україна, 01024.

З повагою,

Володимир БОГАТИР