Щодо діяльності університету

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Тетяна Мушка, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Тетяна Мушка

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Зокрема, прошу надати інформацію та копію підтверджуючих документів щодо виконання проректором з наукової роботи НАУ обов’язків та повноважень згідно наказу про розподіл функціональних обов’язків між ректором та проректорами, а саме:
- Форма участі, об’єм виконаної роботи та затверджені чи прийняті документи щодо організації перспективного та поточного планування наукової діяльності.
- Перелік засідань комісій з питань експертизи наукової та науково-технічної продукції, перспектив розвитку науки в Україні та ї інтеграції в міжнародний науковий простір, в яких брав участь.
- Яким чином забезпечується підтримка постійних контактів та звʼязків з науковими структурними підрозділами Міністерства освіти і науки України, Національною та галузевими академіями наук України, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, Національним агентством кваліфікацій, Державною авіаційною адміністрацією України та з авіапідприємствами.
- Форма участі і перелік заходів щодо участіу роботі державних та недержавних структур з питань науки та науково-технічного розвитку.
- Які саме дії виконано та впроваджено щодо участі університету у формуванні та реалізації державних, галузевих, регіональних та відомчих науково-дослідних програм і планів.
- Які фундаментальні та прикладні наукові дослідження було організовано та за рахунок яких джерел фінансування.
- Яку продукцію університету було впроваджено в Україні та на світовому ринку наукової продукції, створеної вуніверситеті.
- Яким чином організовано науково-дослідну роботу студентів.
- Яким чином реалізовується концепція поєднання наукової та освітньої діяльності.
- Перелік міжнародних наукових проектів та програм, у яких університет бере участь.
- Кількість та предмет укладених договорів і контрактів з юридичними та фізичними особами в межах кошторисних призначень з наукового напрямку діяльності,
- Перелік організованих наукових та науково-технічних міжнародних конгресів симпозіумів, конференцій, семінарів, виставок, презентацій, олімпіад (конкурсів) студентської творчості, конкурсів на кращі монографії, підручники тощо.
- Перелік виданих багатопрофільних періодичних фахових журналів, інших періодичних наукових видань, та рекламних матеріалів за виконаними НДР університету.
- Інформаційні та довідкові матеріали щодо перспективного розвитку університету за напрямками своєї діяльності.

З повагою,
Тетяна Мушка

Юлія Сергіївна. Зозуля, Національний авіаційний університет

2 Attachments