Щодо діяльності університету

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Тетяна Мушка, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Тетяна Мушка

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Зокрема, прошу надати інформацію та копію підтверджуючих документів щодо виконання проректором з з навчальної роботи НАУ обов’язків та повноважень згідно наказу про розподіл функціональних обов’язків між ректором та проректорами, а саме

- Перелік і форма заходів, які були вжиті для забезпечення освітнього процесу в навчальних підрозділах відповідно до вимог нормативно-правових актів, що стосуються вищої освіти.
- Яким чином здійснюється координація формування та виконання графіків освітнього процесу та розкладу навчальних занять унавчальних підрозділах.
- Протоколи засідань науково-методичної ради університету.
- Заходи, які були вжиті для розроблення та вдосконалення науково- та начально-методичного забезпечення начального процесу.
- Заходи, які були вжиті для розроблення тa досконалення навчально-методичного забезпечення начальних та виробничих практик, виконання курсових та дипломних проектів і робіт.
- Які саме дії виконано для впровадження восвітній процес сучасних технологій.
- Які заходи вжито щодо роботи з питань ліцензування та акредитації спеціальностей та освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти.
- Заходи, які було вжито щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету.
- Яким саме чином здійснюється координація діяльності навчальних структурних підрозділів університету із сприяння працевлаштуванню випускників.
- Які заходи вживаються щодо розподілу та ефективного використання аудиторного фонду університету. Який відсоток аудиторного фонду наразі використовується для навчання студентів?
- Які заходи вживаються щодо координації роботи керівників навчальних структурних підрозділів з провадження освітнього процесу (аудиторні заняття, індивідуальна, самостійна робота студентів тощо) відповідно до державних стандартів вищої освіти.
- Які заходи вживаються щодо координації роботи з набору здобувачів вищої освіти на навчання за різними формами.
- Які заходи вживаються щодо координації роботи керівників навчальних структурних підрозділів з контингентом студентів (зарахування, відрахування, переведення, поновлення на навчання, надання академічних відпусток, повторного навчання тощо).
- Які заходи вживаються щодо координації діяльності деканів факультетів, директорів інститутів і сприяє виконанню поставлених перед ними завдань з питань організації освітнього процесу, його наукового та начально-методичного забезпечення.
- Які заходи вживаються щодо забезпечення функціонування та удосконалення системи менеджменту якості університету на засадах міжнародного стандарту якості ISO 9001:2015.
- Які заходи вживаються щодо координації моніторингу якості вищої освіти на рівні університету та навчальних структурних підрозділів.
- Кількість та предмет укладених договорів за напрямом діяльності, контролює хід їхнього виконання та приймання виконаних робіт і наданих послуг.

З повагою,

Тетяна Мушка

НАУ, Національний авіаційний університет

1 Attachment

----- Переслане повідомлення -----

показати цитоване