Щодо дії угоди про взаємне заохочення і захист інвестицій

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Міністерство економіки України — є центральним органом виконавчої влади, що готує разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також Національним банком прогнози економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди; проводить аналіз впливу ринку банківських послуг, валютного, фондового, страхового та інших ринків фінансових послуг на економічний розвиток держави.

Інформація дії угод про взаємне заохочення і захист інвестицій — є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою численних публікацій в засобах масової інформації та викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

За інформацією наданою Міністерством закордонних справ України Листом № 51/36-200-121576 від 11.10.2023 пропозиції щодо укладення Угоди між Урядом України та Бельгійсько-Люксембурзьким Економічним Союзом про взаємне заохочення і захист інвестицій, яка була вчинена в м. Києві 20 травня 1996 року та ратифікована Верховною Радою України 26 лютого 1997 року, подавались Міністерством економіки України відповідно до положень чинного на момент подання пропозицій Закону України «Про міжнародні договори України».

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно зі статтею 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Повідомити інформацію чи надавався висновок Міністерством економіки до проекту Закону України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Бельгійсько-Люксембурзьким Економічним Союзом про взаємне заохочення і захист інвестицій», який було ухвалено 26.02.1997 року, а в разі якщо надавався, надіслати скан-копію такого висновку.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

zapyt, Міністерство економіки

Добрий день. Ваш запит зареєстровано та передано в роботу. Реєстраційний
номер № ЗІ-977-23 від 13.10 23
 
 
 

From: "meconomy" <[Міністерство економіки request email]>
To: "zapyt" <[email address]>
Date: Fri, 13 Oct 2023 08:49:20 +0300
Subject: Fwd: Інформаційний запит - Щодо дії угоди про взаємне
заохочення і захист інвестицій
 
 
 
 
 

From: Володимир БОГАТИР
<[FOI #118440 email]>
To: FOI requests at Міністерство економіки <[Міністерство економіки request email]>
Date: Thu, 12 Oct 2023 23:12:22 +0300
Subject: Інформаційний запит - Щодо дії угоди про взаємне заохочення і
захист інвестицій
 
Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь
до Вас з приводу наступного.

Міністерство економіки України — є центральним органом виконавчої
влади, що готує разом з іншими центральними та місцевими органами
виконавчої влади, а також Національним банком прогнози економічного і
соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди;
проводить аналіз впливу ринку банківських послуг, валютного,
фондового, страхового та інших ринків фінансових послуг на економічний
розвиток держави.

Інформація дії угод про взаємне заохочення і захист інвестицій — є
предметом широкої суспільної дискусії та стала темою численних
публікацій в засобах масової інформації та викликало нагальну
необхідність звернутись з цим запитом.

За інформацією наданою Міністерством закордонних справ України Листом
№ 51/36-200-121576 від 11.10.2023 пропозиції щодо укладення Угоди між
Урядом України та Бельгійсько-Люксембурзьким Економічним Союзом про
взаємне заохочення і захист інвестицій, яка була вчинена в м. Києві 20
травня 1996 року та ратифікована Верховною Радою України 26 лютого
1997 року, подавались Міністерством економіки України відповідно до
положень чинного на момент подання пропозицій Закону України «Про
міжнародні договори України».

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і
проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10
грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних
свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно
шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами
і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним
Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція
Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року,
яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на
доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в
розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи»
розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена
або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України
передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції
України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і
гідність інших людей.

Згідно зі статтею 40 Конституції України усі мають право направляти
індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися
до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та
посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути
звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України
«Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає
можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та
захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і
законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання
інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті
19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника
інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця
інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України
«Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не
володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером
діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний
направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням
про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація,
а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом,
для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68
Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про
інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України
«Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із
запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної
інформації, —

ПРОШУ:

(1) Повідомити інформацію чи надавався висновок Міністерством
економіки до проекту Закону України «Про ратифікацію Угоди між Урядом
України та Бельгійсько-Люксембурзьким Економічним Союзом про взаємне
заохочення і захист інвестицій», який було ухвалено 26.02.1997 року, а
в разі якщо надавався, надіслати скан-копію такого висновку.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

-------------------------------------------------------------------

Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для всіх відповідей на
цей запит.
[1][FOI #118440 email]

Is [2][Міністерство економіки request email] the wrong address for Freedom of Information
requests to Міністерство економіки? If so, please contact us using
this form:
[3]https://dostup.pravda.com.ua/change_requ...

Увага! Це повідомлення та будь-яка відповідь на нього будуть
опубліковані на сайті Доступу до Правди

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:foi%2brequest-118440-42b1c96c%40dostup.pravda.com.ua
2. mailto:meconomy%40me.gov.ua
3. https://dostup.pravda.com.ua/change_requ...

Мінекономіки, Міністерство економіки

2 Attachments

2452-02/56360-09 : 18.10.2023

:
̳ - , 26.02.1997 , , - .

ϳ:

̳: [Міністерство економіки request email].

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Мінекономіки, Міністерство економіки

2 Attachments

2452-02/56360-09 : 18.10.2023

:
̳ - , 26.02.1997 , , - .

ϳ:

̳: [Міністерство економіки request email].

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]