Щодо документів ПАТ «ЮНІОН СТАНДАРД БАНК»

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Питання неплатоспроможності банків — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

Процедура ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІОН СТАНДАРД БАНК» була розпочата на підставі постанови Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 939 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІОН СТАНДАРД БАНК».

11 грудня 2019 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 15561110053048023 про державну реєстрацію припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІОН СТАНДАРД БАНК» (код ЄДРПОУ 20305925) як юридичної особи, а отже, ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим.

28 грудня 2015 року Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від № 241, «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ЮНІОН СТАНДАРТ БАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку». Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації ПАТ «ЮНІОН СТАНДАРД БАНК» з 28 грудня 2015 року до 27 грудня 2017 року включно, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора ПАТ «ЮНІОН СТАНДАРТ БАНК».

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 11 грудня 2019 року ПАТ «ЮНІОН СТАНДАРТ БАНК» припинено без правонаступництва.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати скан-копії документів, які знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а саме:

• Статуту ПАТ «ЮНІОН СТАНДАРТ БАНК»;
• Положення про Спостережну Раду ПАТ «ЮНІОН СТАНДАРТ БАНК»;
• Положення про Кредитний комітет ПАТ «ЮНІОН СТАНДАРТ БАНК»;
• Ліквідаційного Балансу ПАТ «ЮНІОН СТАНДАРТ БАНК».

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Лук'янчук О. С., Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

2 Attachments

37-224/21() Ťæ: 26.05.2021

ͦ.
æ Ц -Ӧ צ Φ æ : https://czo.gov.ua .

צ צΦ ( æ̦Ԧ ) Ц ϧ Ħ Ʀ Ӧ ̦ - צ Φ æ - https://czo.gov.ua/verify;

æ צ צ Ц:
1) Φ צ 2 , ҦΦ :
- ***.pdf Ц Ħ Ʀ Ӧ;
- ***.sig ***.p7s , ͦ Ц ϧ Ħ Ʀ Ӧ;
2) - https://czo.gov.ua/verify - צ Ц æ̦Ԧ צצ ̦ צ ***.sig ***.p7s ***.pdf;
3) צ Ц צ Ц צצ æ , Ħ צ .

Ħ Ʀ Ӧ
Ħ Ħ: (044) 333-35-56
̦ΦѨ : 0-800-308-108, (044) 333-36-55

צ Ħ

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]