Щодо доступу до державної таємниці Вітренка Юрія Юрійовича під час перебування на посаді голови правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 листопада 2022 року № 969-р було припинено повноваження голови правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Вітренка Юрія Юрійовича та звільнено його із займаної посади.

За інформацією наданою Департаментом охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України Вітренку Юрію Юрійовичу 01.07.2021 року було надано допуск до державної таємниці за формою 2.

Зокрема, безпосередній доступ до державної таємниці надається працівникові адміністрацією (повноважною посадовою особою) за місцем його роботи.

Обмеження прав особи у зв’язку з допуском та доступом до державної таємниці передбачені статтею 29 Закону України «Про державну таємницю» і полягають у тому, що така особа (якщо вона була реально обізнана з секретними відомостями) обмежується у праві виїзду на постійне проживання в іноземну державу до розсекречування таких відомостей, але не більш як на 5 років з часу припинення діяльності, пов’язаної з державною таємницею. На таку особу також поширюються обмеження свободи інформаційної діяльності.

Питання доступу до державної таємниці — є предметом широкої суспільної дискусії та стало темою чисельних публікацій в засобах масової інформації, що викликало нагальну потребу звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи мав доступ до державної таємниці під час перебування на посаді голови правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Вітренко Юрій Юрійович, за якою формою і який період.

(2) Надати інформацію чи поширюються на Вітренка Юрія Юрійовича обмеження прав у зв'язку з допуском та доступом до державної таємниці, а саме чи обмежений він у праві виїзду на постійне місце проживання в іноземну державу до розсекречування відповідної інформації, з часу припинення ним діяльності, пов'язаної з державною таємницею та на який період.

(3) Надати інформацію чи володіє режимно-секретний орган НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» відомостями щодо наявності іноземного громадянства у Вітренка Юрія Юрійовича, чи перевірялась така інформація і відомості про наявність в нього права (дозволу) на проживання в інших країнах.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

НАК “Нафтогаз України”

1 AttachmentНАК “Нафтогаз України”

1 AttachmentГайдучок Тетяна Іванівна, НАК “Нафтогаз України”

2 Attachments

 

 

 

 

. . , 6
. , 01601,

.: +38 0445863545
[1][email address]
[2]www.naftogaz.com

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. file:///tmp/www.naftogaz.com

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Дякую Вам за змістовну відповідь № 14/6-416-22 від 23.12.2022 року на мій запит про надання публічної інформації від 26.11.2022 року.

В межах питань, що стали предметом раніше поданого запиту, з метою уточнення та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статтями 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію щодо форми та терміну допуску до державної таємниці Вітренка Юрія Юрійовича під час перебування його на посаді голови правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та строку обмежень які існували у праві його виїзду на постійне місце проживання в іноземну державу на час його звільнення.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", НАК “Нафтогаз України”

2 Attachments

,

.

 

( ).

 

³ 12

.

, -

- ([1]https://acskidd.gov.ua/verify)

.

: , .

, -p7s.pdf ( ).

 

 

. . , 6
. , 01601,

.: +38 0445863315
[2][email address]
[3]www.naftogaz.com

 

References

Visible links
1. https://eur04.safelinks.protection.outlo...
2. mailto:[email address]
3. file:///tmp/www.naftogaz.com

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]