Щодо дотримання вимог антимонопольного законодавства підприємствами-виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності.

Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність на підставі законодавства про захист економічної конкуренції, що ґрунтується на нормах, установлених Конституцією України і складається із Закону України «Про захист економічної конкуренції», Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів.

Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики України, яка здійснюється за такими напрямами, як здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; контроль за концентрацією та узгодженими діями суб’єктів господарювання; контроль за регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань повʼязані між собою через низку іноземних компаній Ахметов Рінат Леонідович є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) або власником істотної участі у низці підприємств, зокрема ТОВ «ДТЕК БОТІЄВСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 36168821), ТОВ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 36496784), ТОВ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВЕС-2» (код ЄДРПОУ: 41310377), ТОВ «ДТЕК ПОКРОВСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 41442374), ТОВ «ДТЕК НІКОПОЛЬСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 41441611), ТОВ «ДТЕК ТРИФОНІВСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 37232157), ТОВ «ДТЕК ОРЛІВСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 41310382), АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ: 23269555), які є підприємствами-виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії і мають на даний час спір з державним підприємством «Гарантований покупець» щодо купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом.

ДП «Гарантований покупець» (код ЄДРПОУ: 43068454) — є особливо важливим для економіки України підприємством заснованим на державній власності, функції з управління яким виконує Кабінет Міністрів України.

Питання дотримання згаданими суб’єктами господарювання вимог антимонопольного законодавства — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і
проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня
1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від
04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати,
одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно
від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією
Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе),
ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає
право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за
вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних
органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка
інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка
перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією
та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен
зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів
України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти
індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і
службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати
обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про
інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість
вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту
інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних
інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами
на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього ж закону запитувач
має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію,
незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без
пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє
запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності
відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей
запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.
А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо
документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення
надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції
України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію»,
статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до
публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до
розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи розглядались в період з 2000 року по теперішній час справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та чи вживались заходи контролю щодо наступних суб‘єктів господарювання:
• ТОВ «ДТЕК БОТІЄВСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 36168821);
• ТОВ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 36496784);
• ТОВ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВЕС-2» (код ЄДРПОУ: 41310377);
• ТОВ «ДТЕК ПОКРОВСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 41442374);
• ТОВ «ДТЕК НІКОПОЛЬСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 41441611);
• ТОВ «ДТЕК ТРИФОНІВСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 37232157);
• ТОВ «ДТЕК ОРЛІВСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 41310382);
• АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ: 23269555);
їх власників (учасників та/або акціонерів), бенефіціарів, в тому числі іноземних, а в разі наявності надати скан-копії таких документів.

(2) Надати інформацію чи отримували в період з 2000 року по теперішній час дозволи на концентрацію наступні суб’єкти господарювання та іноземні компанії:
• ТОВ «ДТЕК БОТІЄВСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 36168821);
• ТОВ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 36496784);
• ТОВ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВЕС-2» (код ЄДРПОУ: 41310377);
• ТОВ «ДТЕК ПОКРОВСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 41442374);
• ТОВ «ДТЕК НІКОПОЛЬСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 41441611);
• ТОВ «ДТЕК ТРИФОНІВСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 37232157);
• ТОВ «ДТЕК ОРЛІВСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 41310382);
• АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ: 23269555);
• DTEK FINANCE PLC (Велика Британія);
• DTEK RENEWABLES B.V. (Нідерланди);
• DTEK OIL&GAS B.V. (Нідерланди);
• DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди);
• GPL POWER LIMITED (Кіпр);
• DTEK HOLDINGS LIMITED (Кіпр);
• GPL INGEN POWER LIMITED (Кіпр);
а в разі наявності відповідних рішень, надати скан-копії таких документів та відповідних справ, в тому числі щодо розкриття власників (бенефіціарів) вказаних підприємств.

(3) Надати інформацію чи розглядалися справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та чи вживались заходи контролю щодо наступних суб’єктів господарювання та іноземних компаній:
• ТОВ «ДТЕК БОТІЄВСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 36168821);
• ТОВ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 36496784);
• ТОВ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВЕС-2» (код ЄДРПОУ: 41310377);
• ТОВ «ДТЕК ПОКРОВСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 41442374);
• ТОВ «ДТЕК НІКОПОЛЬСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 41441611);
• ТОВ «ДТЕК ТРИФОНІВСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 37232157);
• ТОВ «ДТЕК ОРЛІВСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 41310382);
• АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ: 23269555);
• DTEK FINANCE PLC (Велика Британія);
• DTEK RENEWABLES B.V. (Нідерланди);
• DTEK OIL&GAS B.V. (Нідерланди);
• DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди);
• GPL POWER LIMITED (Кіпр);
• DTEK HOLDINGS LIMITED (Кіпр);
• GPL INGEN POWER LIMITED (Кіпр);
а в разі наявності надати скан-копії таких документів.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Антимонопольний комітет України

Delivery is delayed to these recipients or groups:

[1]FOI requests at ͦ ([Антимонопольний комітет України request email])

Subject: æ - Цɤ- ϧ Ǧ צ Ǧ

This message hasn't been delivered yet. Delivery will continue to be
attempted.

The server will keep trying to deliver this message for the next 1 days,
19 hours and 59 minutes. You'll be notified if the message can't be
delivered by that time.

Diagnostic information for administrators:

Generating server: amc-exch-temp.amc.loc
Total retry attempts: 6

[Антимонопольний комітет України request email]
Remote Server returned '400 4.4.7 Message delayed'

Original message headers:

Received: from amc-exch-temp.amc.loc (192.168.11.103) by amc-exch-temp.amc.loc
(192.168.11.103) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) id 15.1.1913.5; Mon, 3 Jan 2022
04:57:28 +0200
Received: from dostup.pravda.com.ua (144.76.92.108) by amc-exch-temp.amc.loc
(192.168.11.103) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) id 15.1.1913.5 via Frontend
Transport; Mon, 3 Jan 2022 04:57:28 +0200
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/relaxed;
d=dostup.pravda.com.ua; s=mail; h=Content-Transfer-Encoding:Content-Type:
Mime-Version:Subject:Message-ID:To:From:Date:Sender:Reply-To:Cc:Content-ID:
Content-Description:Resent-Date:Resent-From:Resent-Sender:Resent-To:Resent-Cc
:Resent-Message-ID:In-Reply-To:References:List-Id:List-Help:List-Unsubscribe:
List-Subscribe:List-Post:List-Owner:List-Archive;
bh=weHuNhGwQVWLBAyTu90PyLYZzeRv0HiB/psTYUOd4uM=; b=paN/1ZY2nnvagtro42utIKFLhM
41cnRHA+uY502NcXp1NGXAwLdLji7zh+cHpJDIq/2WnnHp+lk5ZMPSNzOLgMnPmd9kHoTSdKGfxHS
U4P9g+7jt3OPO9CUjxyE/oNnE9Ria/2AIQV6pIBfLJIs8EZeoBCVJHBOaTKWWBwku0pU=;
Received: from alaveteli by dostup.pravda.com.ua with local (Exim 4.89)
(envelope-from <[FOI #98359 email]>)
id 1n4DT7-0006JK-RQ
for [Антимонопольний комітет України request email]; Mon, 03 Jan 2022 04:53:05 +0200
Date: Mon, 3 Jan 2022 04:53:05 +0200
From: =?UTF-8?B?0JLQvtC70L7QtNC40LzQuNGAINCR0J7Qk9CQ0KLQmNCg?=
<[FOI #98359 email]>
To: =?UTF-8?B?Rk9JIHJlcXVlc3RzIGF0INCQ0L3RgtC40LzQvtC90L7Qv9C+0LvRjNC90Lg=?=
=?UTF-8?B?0Lkg0LrQvtC80ZbRgtC10YIg0KPQutGA0LDRl9C90Lg=?= <[Антимонопольний комітет України request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?=D0=86=D0=BD=D1=84=D0=BE=D1=80=D0=BC=D0=B0=D1=86=D1=96=D0=B9=D0=BD=D0=B8=D0=B9?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B7=D0=B0=D0=BF=D0=B8=D1=82_-_=D0=A9=D0=BE=D0=B4=D0=BE?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B4=D0=BE=D1=82=D1=80=D0=B8=D0=BC=D0=B0=D0=BD=D0=BD=D1=8F?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B2=D0=B8=D0=BC=D0=BE=D0=B3?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B0=D0=BD=D1=82=D0=B8=D0=BC=D0=BE=D0=BD=D0=BE=D0=BF=D0=BE=D0=BB=D1=8C=D0=BD=D0=BE=D0=B3=D0=BE?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B7=D0=B0=D0=BA=D0=BE=D0=BD=D0=BE=D0=B4=D0=B0=D0=B2=D1=81=D1=82=D0=B2=D0=B0?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BF=D1=96=D0=B4=D0=BF=D1=80=D0=B8=D1=94=D0=BC=D1=81=D1=82=D0=B2=D0=B0=D0=BC=D0=B8-=D0=B2=D0=B8=D1=80=D0=BE=D0=B1=D0=BD=D0=B8=D0=BA=D0=B0=D0=BC=D0=B8?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B5=D0=BB=D0=B5=D0=BA=D1=82=D1=80=D0=B8=D1=87=D0=BD=D0=BE=D1=97?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B5=D0=BD=D0=B5=D1=80=D0=B3=D1=96=D1=97_=D0=B7?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B2=D1=96=D0=B4=D0=BD=D0=BE=D0=B2=D0=BB=D1=8E=D0=B2=D0=B0=D0=BD=D0=B8=D1=85?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B4=D0=B6=D0=B5=D1=80=D0=B5=D0=BB?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B5=D0=BD=D0=B5=D1=80=D0=B3=D1=96=D1=97?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Return-Path: [FOI #98359 email]
Received-SPF: Pass (amc-exch-temp.amc.loc: domain of
[FOI #98359 email] designates 144.76.92.108 as
permitted sender) receiver=amc-exch-temp.amc.loc; client-ip=144.76.92.108;
helo=dostup.pravda.com.ua;

References

Visible links
1. mailto:[Антимонопольний комітет України request email]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

ТВ Харківське, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

ТВ Дніпропетровське, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

-Ȧ ͦ  Ҧ צĦ
ͦ

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

ТВ Дніпропетровське, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

-Ȧ ͦ  Ҧ צĦ
ͦ

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

2   

--------------------------------------------------------------------------

От: Володимир БОГАТИР <[FOI #98359 email]>
Отправлено: 3 января 2022 г. 4:53:05
Кому: Звернення громадян
Тема: Інформаційний запит - Щодо дотримання вимог антимонопольного
законодавства підприємствами-виробниками електричної енергії з
відновлюваних джерел енергії
 
Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до
Вас з приводу наступного.

Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним
статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту
конкуренції у підприємницькій діяльності.

Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність на підставі
законодавства про захист економічної конкуренції, що ґрунтується на
нормах, установлених Конституцією України і складається із Закону України
«Про захист економічної конкуренції», Закону України «Про Антимонопольний
комітет України», Закону України «Про захист від недобросовісної
конкуренції», інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих
законів.

Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні
та реалізації конкурентної політики України, яка здійснюється за такими
напрямами, як здійснення державного контролю за дотриманням законодавства
про захист економічної конкуренції, запобігання, виявлення і припинення
порушень законодавства про захист економічної конкуренції; контроль за
концентрацією та узгодженими діями суб’єктів господарювання; контроль за
регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються)
суб’єктами природних монополій.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань повʼязані між собою через низку
іноземних компаній Ахметов Рінат Леонідович є кінцевим бенефіціарним
власником (контролером) або власником істотної участі у низці підприємств,
зокрема ТОВ «ДТЕК БОТІЄВСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 36168821), ТОВ «ДТЕК
ПРИМОРСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 36496784), ТОВ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВЕС-2» (код
ЄДРПОУ: 41310377), ТОВ «ДТЕК ПОКРОВСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 41442374), ТОВ
«ДТЕК НІКОПОЛЬСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 41441611), ТОВ «ДТЕК ТРИФОНІВСЬКА
СЕС» (код ЄДРПОУ: 37232157), ТОВ «ДТЕК ОРЛІВСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ:
41310382), АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ: 23269555), які є
підприємствами-виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел
енергії і мають на даний час спір з державним підприємством «Гарантований
покупець» щодо купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом.

ДП «Гарантований покупець» (код ЄДРПОУ: 43068454) — є особливо важливим
для економіки України підприємством заснованим на державній власності,
функції з управління яким виконує Кабінет Міністрів України.

Питання дотримання згаданими суб’єктами господарювання вимог
антимонопольного законодавства — є предметом широкої суспільної дискусії
та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про
високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з
цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і
проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня
1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від
04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати,
одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно
від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією
Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе),
ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає
право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за
вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних
органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка
інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка
перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією
та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен
зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів
України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти
індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і
службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати
обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про
інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість
вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту
інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних
інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами
на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього ж закону запитувач
має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію,
незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без
пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє
запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності
відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей
запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.
А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо
документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення
надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції
України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію»,
статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до
публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до
розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи розглядались в період з 2000 року по теперішній
час справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції
та чи вживались заходи контролю щодо наступних суб‘єктів господарювання:
• ТОВ «ДТЕК БОТІЄВСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 36168821);
• ТОВ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 36496784);
• ТОВ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВЕС-2» (код ЄДРПОУ: 41310377);
• ТОВ «ДТЕК ПОКРОВСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 41442374);
• ТОВ «ДТЕК НІКОПОЛЬСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 41441611);
• ТОВ «ДТЕК ТРИФОНІВСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 37232157);
• ТОВ «ДТЕК ОРЛІВСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 41310382);
• АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ: 23269555);
їх власників (учасників та/або акціонерів), бенефіціарів, в тому числі
іноземних, а в разі наявності надати скан-копії таких документів.

(2) Надати інформацію чи отримували в період з 2000 року по теперішній час
дозволи на концентрацію наступні суб’єкти господарювання та іноземні
компанії:
• ТОВ «ДТЕК БОТІЄВСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 36168821);
• ТОВ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 36496784);
• ТОВ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВЕС-2» (код ЄДРПОУ: 41310377);
• ТОВ «ДТЕК ПОКРОВСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 41442374);
• ТОВ «ДТЕК НІКОПОЛЬСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 41441611);
• ТОВ «ДТЕК ТРИФОНІВСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 37232157);
• ТОВ «ДТЕК ОРЛІВСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 41310382);
• АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ: 23269555);
• DTEK FINANCE PLC (Велика Британія);
• DTEK RENEWABLES B.V. (Нідерланди);
• DTEK OIL&GAS B.V. (Нідерланди);
• DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди);
• GPL POWER LIMITED (Кіпр);
• DTEK HOLDINGS LIMITED (Кіпр);
• GPL INGEN POWER LIMITED (Кіпр);
а в разі наявності відповідних рішень, надати скан-копії таких документів
та відповідних справ, в тому числі щодо розкриття власників (бенефіціарів)
вказаних підприємств.

(3) Надати інформацію чи розглядалися справи про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції та чи вживались заходи контролю щодо
наступних суб’єктів господарювання та іноземних компаній:
• ТОВ «ДТЕК БОТІЄВСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 36168821);
• ТОВ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 36496784);
• ТОВ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВЕС-2» (код ЄДРПОУ: 41310377);
• ТОВ «ДТЕК ПОКРОВСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 41442374);
• ТОВ «ДТЕК НІКОПОЛЬСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 41441611);
• ТОВ «ДТЕК ТРИФОНІВСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 37232157);
• ТОВ «ДТЕК ОРЛІВСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 41310382);
• АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ: 23269555);
• DTEK FINANCE PLC (Велика Британія);
• DTEK RENEWABLES B.V. (Нідерланди);
• DTEK OIL&GAS B.V. (Нідерланди);
• DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди);
• GPL POWER LIMITED (Кіпр);
• DTEK HOLDINGS LIMITED (Кіпр);
• GPL INGEN POWER LIMITED (Кіпр);
а в разі наявності надати скан-копії таких документів.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

-------------------------------------------------------------------

Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для всіх відповідей на цей
запит.
[FOI #98359 email]

Is [Антимонопольний комітет України request email] the wrong address for Freedom of Information requests
to Антимонопольний комітет України? If so, please contact us using this
form:
[1]https://dostup.pravda.com.ua/change_requ...

Увага! Це повідомлення та будь-яка відповідь на нього будуть опубліковані
на сайті Доступу до Правди

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://dostup.pravda.com.ua/change_requ...

ТВ Хмельницьке, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

.

צצ .

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

ТВ Львівське, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

Ȧ ͦ Ҧ צĦ 
ͦ

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

ТВ Одеське, Антимонопольний комітет України

2 Attachments

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

4 Attachments

2

--------------------------------------------------------------------------

От: Звернення громадян
Отправлено: 12 января 2022 г. 11:45:29
Кому: Володимир БОГАТИР
Тема: Re: Інформаційний запит - Щодо дотримання вимог антимонопольного
законодавства підприємствами-виробниками електричної енергії з
відновлюваних джерел енергії
 

2   

--------------------------------------------------------------------------

От: Володимир БОГАТИР <[FOI #98359 email]>
Отправлено: 3 января 2022 г. 4:53:05
Кому: Звернення громадян
Тема: Інформаційний запит - Щодо дотримання вимог антимонопольного
законодавства підприємствами-виробниками електричної енергії з
відновлюваних джерел енергії
 
Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до
Вас з приводу наступного.

Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним
статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту
конкуренції у підприємницькій діяльності.

Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність на підставі
законодавства про захист економічної конкуренції, що ґрунтується на
нормах, установлених Конституцією України і складається із Закону України
«Про захист економічної конкуренції», Закону України «Про Антимонопольний
комітет України», Закону України «Про захист від недобросовісної
конкуренції», інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих
законів.

Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні
та реалізації конкурентної політики України, яка здійснюється за такими
напрямами, як здійснення державного контролю за дотриманням законодавства
про захист економічної конкуренції, запобігання, виявлення і припинення
порушень законодавства про захист економічної конкуренції; контроль за
концентрацією та узгодженими діями суб’єктів господарювання; контроль за
регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються)
суб’єктами природних монополій.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань повʼязані між собою через низку
іноземних компаній Ахметов Рінат Леонідович є кінцевим бенефіціарним
власником (контролером) або власником істотної участі у низці підприємств,
зокрема ТОВ «ДТЕК БОТІЄВСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 36168821), ТОВ «ДТЕК
ПРИМОРСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 36496784), ТОВ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВЕС-2» (код
ЄДРПОУ: 41310377), ТОВ «ДТЕК ПОКРОВСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 41442374), ТОВ
«ДТЕК НІКОПОЛЬСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 41441611), ТОВ «ДТЕК ТРИФОНІВСЬКА
СЕС» (код ЄДРПОУ: 37232157), ТОВ «ДТЕК ОРЛІВСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ:
41310382), АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ: 23269555), які є
підприємствами-виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел
енергії і мають на даний час спір з державним підприємством «Гарантований
покупець» щодо купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом.

ДП «Гарантований покупець» (код ЄДРПОУ: 43068454) — є особливо важливим
для економіки України підприємством заснованим на державній власності,
функції з управління яким виконує Кабінет Міністрів України.

Питання дотримання згаданими суб’єктами господарювання вимог
антимонопольного законодавства — є предметом широкої суспільної дискусії
та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про
високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з
цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і
проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня
1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від
04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати,
одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно
від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією
Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе),
ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає
право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за
вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних
органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка
інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка
перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією
та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен
зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів
України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти
індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і
службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати
обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про
інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість
вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту
інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних
інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами
на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього ж закону запитувач
має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію,
незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без
пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє
запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності
відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей
запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.
А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо
документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення
надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції
України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію»,
статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до
публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до
розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи розглядались в період з 2000 року по теперішній
час справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції
та чи вживались заходи контролю щодо наступних суб‘єктів господарювання:
• ТОВ «ДТЕК БОТІЄВСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 36168821);
• ТОВ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 36496784);
• ТОВ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВЕС-2» (код ЄДРПОУ: 41310377);
• ТОВ «ДТЕК ПОКРОВСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 41442374);
• ТОВ «ДТЕК НІКОПОЛЬСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 41441611);
• ТОВ «ДТЕК ТРИФОНІВСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 37232157);
• ТОВ «ДТЕК ОРЛІВСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 41310382);
• АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ: 23269555);
їх власників (учасників та/або акціонерів), бенефіціарів, в тому числі
іноземних, а в разі наявності надати скан-копії таких документів.

(2) Надати інформацію чи отримували в період з 2000 року по теперішній час
дозволи на концентрацію наступні суб’єкти господарювання та іноземні
компанії:
• ТОВ «ДТЕК БОТІЄВСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 36168821);
• ТОВ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 36496784);
• ТОВ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВЕС-2» (код ЄДРПОУ: 41310377);
• ТОВ «ДТЕК ПОКРОВСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 41442374);
• ТОВ «ДТЕК НІКОПОЛЬСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 41441611);
• ТОВ «ДТЕК ТРИФОНІВСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 37232157);
• ТОВ «ДТЕК ОРЛІВСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 41310382);
• АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ: 23269555);
• DTEK FINANCE PLC (Велика Британія);
• DTEK RENEWABLES B.V. (Нідерланди);
• DTEK OIL&GAS B.V. (Нідерланди);
• DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди);
• GPL POWER LIMITED (Кіпр);
• DTEK HOLDINGS LIMITED (Кіпр);
• GPL INGEN POWER LIMITED (Кіпр);
а в разі наявності відповідних рішень, надати скан-копії таких документів
та відповідних справ, в тому числі щодо розкриття власників (бенефіціарів)
вказаних підприємств.

(3) Надати інформацію чи розглядалися справи про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції та чи вживались заходи контролю щодо
наступних суб’єктів господарювання та іноземних компаній:
• ТОВ «ДТЕК БОТІЄВСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 36168821);
• ТОВ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 36496784);
• ТОВ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВЕС-2» (код ЄДРПОУ: 41310377);
• ТОВ «ДТЕК ПОКРОВСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 41442374);
• ТОВ «ДТЕК НІКОПОЛЬСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 41441611);
• ТОВ «ДТЕК ТРИФОНІВСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 37232157);
• ТОВ «ДТЕК ОРЛІВСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 41310382);
• АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ: 23269555);
• DTEK FINANCE PLC (Велика Британія);
• DTEK RENEWABLES B.V. (Нідерланди);
• DTEK OIL&GAS B.V. (Нідерланди);
• DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди);
• GPL POWER LIMITED (Кіпр);
• DTEK HOLDINGS LIMITED (Кіпр);
• GPL INGEN POWER LIMITED (Кіпр);
а в разі наявності надати скан-копії таких документів.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

-------------------------------------------------------------------

Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для всіх відповідей на цей
запит.
[FOI #98359 email]

Is [Антимонопольний комітет України request email] the wrong address for Freedom of Information requests
to Антимонопольний комітет України? If so, please contact us using this
form:
[1]https://dostup.pravda.com.ua/change_requ...

Увага! Це повідомлення та будь-яка відповідь на нього будуть опубліковані
на сайті Доступу до Правди

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://dostup.pravda.com.ua/change_requ...

ТВ Дніпропетровське, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

-Ȧ ͦ  Ҧ צĦ
ͦ

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

1 Attachment