Щодо фотокопії оригіналу ЗУ 417-VIII 14.05.2015р.

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Зінаїда Іванівна Ротар, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Зінаїда Іванівна Ротар

Голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку ,керівнику парламенту, уповноваженій особі на виконання зобов'язань
Державному секретарю Апарату Верховної Ради України
Керівнику інформаційного управління Апарату Верховної Ради України Тарасу Пастушенко
.
Інформаційне волевиявлення запит повторно вдруге 202201102-4/2 .
Доброго дня ,Руслане Стефанчук. Автор листа наРод, людина з повними правами ,за народженням жінка,з власним ім'ям : Зінаїда Іванівна з роду Ротар: з єдиним і незмінним громадянством за народженням, джерело влади,носій суверенітету,бенефіціар,розпорядник,агент персони (фізичної особи ) відомої як РОТАР ЗІНАЇДА ІВАНІВНА.
Не акцептую та заперечую отриману відповідь в частині визнання правосубєктності. Не зрозуміло кому адресована відповідь. Фізособи немає. Не належне звернення до жінки в правовому статусі Людина з повними правами. Без акцепта. Підписантом та виконавцем порушені права Людини, зокрема визнання правосубєктності Людини у відповідності до писаних для вас міжнародних договорів, обовязок на виконання яких взяла на себе держава Україна . Особа та/або особи, які готували та підписали відповідь, порушили право на визнання правосубєктності, принцип верховенства права.
Враховуючи писаний для вас устав ООН, зокрема статтю 8,Автор, жінка :Зінаїда Іванівна з роду Ротар: акцептувала статтю 6 Загальної декларації прав людини (документ 995_015 10.12.1948р.), проявляє Волю виправити відповідь в частині визнання правосубєктності Людини. Це Моя Воля.Виконуйте! Виконуйте! Виконуйте!
Враховуючи,що згідно писаного для вас положення про апарат Верховної Ради України ,апарат є постійно діючим органом , який здійснює правове ,наукове,організаційне,документальне , інформаційне ,екпертно-аналітичне , фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України , її органів та народних депутатів,організаційно забезпечує виконання закону України « Про доступ до публічної інформації», організовує ведення діловодства в Апараті, облік, зберігання документів Верховної Ради України ,її органів та забезпечує користування ними ,комплектує архів, готує документи та архівні справи для передачі їх у встановленому порядку на постійне зберігання
. Беручи до уваги вашу відповідальність як посадової особи вирішувати питання законотворчості в межах Конституції і законів України, під вашу особисту відповідальність, реалізуючи права Людини та владу безпосередньо та враховуючи,що держава відповідає перед Людиною за свою діяльність і є зобов'язальною стороною Автор уточнює яку саме хоче отримати публічну інформацію:

1. Надайте належним чином оформлену фотокопію оригіналу першої та двох останніх сторінок прийнятого Верховною Радою ЗАКОНУ УКРАЇНИ про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку (документ 417-VIII від 14.05.2015 року) .
2. Надайте номер реєстрації даного документу в Міністерстві Юстиції, якщо така процедура мала місце.
Виходячи з попередніх волевиявлень запитів Автор) категорично забороняє:
а) застосовувати до : Зінаїди Іванівни з роду Ротар: всі презумпції та фікції;
б) збирати, зберігати,реєструвати,накопичувати,адаптувати,змінювати,поновлювати,використовувати,обробляти, поширювати,транслювати третім особам данні ,засновані на інтелектуальній власності у вигляді персональних даних утворених на основі родових імен Автора,включаючи транскордонну передачу.
Автор, жінка з імям : Зінаїда Іванівна з Роду Ротар проявивши та утвердивши Свою Волю через правовий статус Людина з правами:
а) забороняє, проявляючи Свою Волю , звертатися в листах, включаючи електронні до нього по іншому на даний час. Відповідь без заявленого правового статусу Людина, який прийде жінці в правовому статусі Людина з повними правами означає, що такий правочин нікчемний, зокрема як такий, що порушує публічний порядок та порушує право Людини на визнання правосуб'єктності державним службовцем та/або посадовою особою, та державний службовець акцептує, що свідомо порушив право на визнання правосубєктності. Такі листи Автор не акцептує, не приймає оферти і зберігатиме як доказ у скоєнні злочину державним службовцем та/або посадовою особою, яка це зробила.
б ) Будь-яка відмова у виконанні Волі жінки означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та осквернює гідність Людини, за що дана особа згідна свідомо нести персональну адміністративну та комерційну відповідальність.
в ) Прийняти Дане Волевиявлення протоколом.
Також Автор жінка проявляє Волю:
а) надати істинну інформацію під страхом покарання та лжесвідчення.
Відповідь, яка не вводить в оману жінку згідно до законодавства протягом 5 днів повинна надати Мені компетентний державний службовець , несе і бере на себе повну посадову,особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед Автором даного запиту, зокрема за порушення його прав у відповідності до міжнародних договорів.
Автор нагадую, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия
Право трактування змісту Волевиявлення запиту залишається виключно за Автором.
Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора та на його власність. Без регресу. По боргах і зобов'язанням персони Автор не відповідає.

..Автор :Зінаїда Іванівна з роду Ротар:

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

3 Attachments

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

2 Attachments

Васильєва Т.В. Мiнюст,

1 Attachment

:

07.11.2022.pdf

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]