Щодо громадянства

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

ЗАПИТ
від громадянки Союзу РСР/Української РСР щодо реалізації Конституційних прав відповідно до статті 3 та статті 12 Закону України «Про звернення громадян» та про надання публічної інформації, відповідно до положень статті 40 Конституції України (Основного закону) усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Стаття 34 Конституції України гарантує кожному право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес. Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації. Відповідно до положень статті 4 доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. Згідно з положеннями статті 5, зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію. Частиною сьомою статті 6 цього закону встановлено, що обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений. Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22, даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником. Звертаю Вашу увагу, що у данному випадку відмова у наданні інформації є порушенням мого права, гарантованого законодавством. За такі дії розпорядника передбачена адміністративна відповідальність, яка покладається на винну особу, тобто працівника розпорядника (ст. 212-3 КУпАП). Враховуючи все вищезазначене та керуючись ст.ст. 3, 4, 5, 6, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст.ст. 5, 9, 28, 29, Закону України «Про інформацію».
ВИМАГАЮ
впродовж визначеного законом строку надати детальну та вичерпну інформацію щодо автора запиту Ірини Василівни Кальницької / Кальницької Ірини Василівни/КАЛЬНИЦЬКА І.В місце народження Союз РСР/Українська РСР, 317680 Кіровоградська область, Вільшанський Район, селище міського типу Вільшанка, 06.02.1971 року народження.

1.Надати інформацію копію рішення Президії Верховної Ради УРСР/СРСР
про вихід із громадянства Союзу РСР/Української РСР Ірини Василівни Кальницької / Кальницької Ірини Василівни/КАЛЬНИЦЬКА І.В (в книзі записів актів громадянського стану про народження від 1971 року 06 березня за №24) за період із 17 липня 1991 року по 17 липня 2023 року.

2.Про втрату громадянства Союзу РСР/Української РСР Ірини Василівни Кальницької / Кальницької Ірини Василівни/КАЛЬНИЦЬКА І.В (в книзі записів актів громадянського стану про народження від 1971 року 06 березня за №24) за період із 17 липня 1991 року по 17 липня 2023 року.

3.Про позбавлення громадянства Союзу РСР/Української РСР Ірини Василівни Кальницької / Кальницької Ірини Василівни/КАЛЬНИЦЬКА І.В (в книзі записів актів громадянського стану про народження від 1971 року 06 березня за №24) за період часу з 17 березня 1991 року по за період із 17 липня 1991 року по 17 липня 2023 року.

4.Надіслати копію заяви від Ірини Василівни Кальницької / Кальницької Ірини Василівни/КАЛЬНИЦЬКА І.В за період часу з 17 березня 1991 року по за період із 17 липня 1991 року по 17 липня 2023 року про набуття громадянства України;
- про вступ у громадянство України.
Нагадую, що згідно ст. 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь - письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, та повідомити про це запитувача, відповідно до вимог ЗУ «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.
Згідно Статті 32 Конституції України - ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
А тому автор запиту дозволяє збирання, використання та поширення конфіденційної інформації в межах виконання цього запиту.
Відповідь надати у повному обсязі, вичерпну, завірену відповідальною особою (указати посаду відповідальної особи та повністю Прізвища Ім’я По Батькові та мокрою печаткою).

Згідно правосуб’єктності ВИМАГАЮ застосовувати, щодо мене звернення (у разі усного чи письмового звернення в листах, на конвертах, та визначенні мого цивільного та правового статусу у будь-яких документах відповідно до української національної традиції) саме у такому порядку: Ірина Василівна Кальницька.
Облікувати в журналі обліку звернень громадян відповідно до ПОСТАНОВИ від 14 квітня 1997 р. № 348 Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації (Документ 348-97-п) в поточній редакції.
Я, жінка із власним іменем Ірина із повними та невід’ємними правами, Вигодонабувач прав громадянина Союзу РСР/Української РСР по праву народження, являюсь автором даного документу і всі мої авторські права захищені діючим законодавством. Зміст документу тлумачиться автором цього документу.

Без шкоди та упередження Без обороту на мене та членів моєї сім'ї. Без обороту на власність, без регресу.
Ав.: Ірина

Надсилаю запит повторно! Вимагаю надати відповідь протягом 5 днів!
ЗАПИТ
від громадянки Союзу РСР/Української РСР щодо реалізації Конституційних прав відповідно до статті 3 та статті 12 Закону України «Про звернення громадян» та про надання публічної інформації, відповідно до положень статті 40 Конституції України (Основного закону) усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Стаття 34 Конституції України гарантує кожному право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес. Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації. Відповідно до положень статті 4 доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. Згідно з положеннями статті 5, зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію. Частиною сьомою статті 6 цього закону встановлено, що обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений. Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22, даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником. Звертаю Вашу увагу, що у данному випадку відмова у наданні інформації є порушенням мого права, гарантованого законодавством. За такі дії розпорядника передбачена адміністративна відповідальність, яка покладається на винну особу, тобто працівника розпорядника (ст. 212-3 КУпАП). Враховуючи все вищезазначене та керуючись ст.ст. 3, 4, 5, 6, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст.ст. 5, 9, 28, 29, Закону України «Про інформацію».
ВИМАГАЮ
впродовж визначеного законом строку надати детальну та вичерпну інформацію щодо автора запиту Ірини Василівни Кальницької / Кальницької Ірини Василівни/КАЛЬНИЦЬКА І.В місце народження Союз РСР/Українська РСР, 317680 Кіровоградська область, Вільшанський Район, селище міського типу Вільшанка, 06.02.1971 року народження.

1.Надати інформацію копію рішення Президії Верховної Ради УРСР/СРСР
про вихід із громадянства Союзу РСР/Української РСР Ірини Василівни Кальницької / Кальницької Ірини Василівни/КАЛЬНИЦЬКА І.В (в книзі записів актів громадянського стану про народження від 1971 року 06 березня за №24) за період із 17 липня 1991 року по 17 липня 2023 року.

2.Про втрату громадянства Союзу РСР/Української РСР Ірини Василівни Кальницької / Кальницької Ірини Василівни/КАЛЬНИЦЬКА І.В (в книзі записів актів громадянського стану про народження від 1971 року 06 березня за №24) за період із 17 липня 1991 року по 17 липня 2023 року.

3.Про позбавлення громадянства Союзу РСР/Української РСР Ірини Василівни Кальницької / Кальницької Ірини Василівни/КАЛЬНИЦЬКА І.В (в книзі записів актів громадянського стану про народження від 1971 року 06 березня за №24) за період часу з 17 березня 1991 року по за період із 17 липня 1991 року по 17 липня 2023 року.

4.Надіслати копію заяви від Ірини Василівни Кальницької / Кальницької Ірини Василівни/КАЛЬНИЦЬКА І.В за період часу з 17 березня 1991 року по за період із 17 липня 1991 року по 17 липня 2023 року про набуття громадянства України;
- про вступ у громадянство України.
Нагадую, що згідно ст. 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь - письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, та повідомити про це запитувача, відповідно до вимог ЗУ «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.
Згідно Статті 32 Конституції України - ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
А тому автор запиту дозволяє збирання, використання та поширення конфіденційної інформації в межах виконання цього запиту.
Відповідь надати у повному обсязі, вичерпну, завірену відповідальною особою (указати посаду відповідальної особи та повністю Прізвища Ім’я По Батькові та мокрою печаткою).

Згідно правосуб’єктності ВИМАГАЮ застосовувати, щодо мене звернення (у разі усного чи письмового звернення в листах, на конвертах, та визначенні мого цивільного та правового статусу у будь-яких документах відповідно до української національної традиції) саме у такому порядку: Ірина Василівна Кальницька.
Облікувати в журналі обліку звернень громадян відповідно до ПОСТАНОВИ від 14 квітня 1997 р. № 348 Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації (Документ 348-97-п) в поточній редакції.
Я, жінка із власним іменем Ірина із повними та невід’ємними правами, Вигодонабувач прав громадянина Союзу РСР/Української РСР по праву народження, являюсь автором даного документу і всі мої авторські права захищені діючим законодавством. Зміст документу тлумачиться автором цього документу.

Без шкоди та упередження Без обороту на мене та членів моєї сім'ї. Без обороту на власність, без регресу! Ав.: Ірина Кальницька.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

1 Attachment

Доброго дня!
Відповідь не надано по суті запитання! Вимагаю надати детальну відповідь по суті запитання!

З повагою,

Ірина