Щодо експертизи проекту землеустрою

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Товариству з обмеженою відповідальністю «ВИНЗАВОД» (код ЄДРПОУ 35133780) у місті Києві по вулиці Костянтинівська, 68-А належать наступні об’єкти нерухомості:

• виробничий корпус загальною площею 7266.6 м2, матеріали стін: цегла, опис: (літер А), реєстраційний номер 1816423580000, де на даний час функціонує офісний центр Wonder Land.
• будівля, трансформаторна підстанція, загальною площею 46.6 м2, матеріали стін: з/б, опис: (літер В), реєстраційний номер 1816605480000;
• будівля, офісно-складська, загальною площею 94.5 м2, матеріали стін: з/б, опис: (літер Б), реєстраційний номер 1816568380000.

Вказаний офісний центр Wonder Land є чотирьох поверховою спорудою з паркінгом, пунктом харчування, тренажерним залом, гаражем, двома площадками для гелікоптерів, офісами, які надаються в оренду українським та міжнародним компаніям різних галузей. Бізнес центр розташований в центрі ділової активності одного з історичних районів міста – Поділ, тому забезпечення та дотримання протипожежних, санітарно-гігієнічних вимог та державних будівельних норм є обов’язковою умовою безпеки людей, які знаходяться безпосередньо як в самій будівлі бізнес центру, так і в його оточенні.

Вищезазначені об’єкти нерухомості, які належать товариству з обмеженою відповідальністю «ВИНЗАВОД» і розташовані у місті Києві по вулиці Костянтинівська, будинок 68-А знаходяться на земельних ділянках, які не містяться в Державному земельному кадастрі та мають наступні кадастрові номери:

• 8000000000:85:288:0015, площею 0,4169 га;
• 8000000000:85:288:0045, площею 0,2632 га;
• 8000000000:85:288:0046, площею 0,0115 га.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформація про такі об’єкти нерухомості ТОВ «Винзавод» як «земельні ділянки», які перебувають у його власності або користуванні (в тому числі постійного користування) - відсутня.

За Договором купівлі-продажу від 19.06.2007 року ТОВ «ВИНЗАВОД» придбало майновий комплекс у ТОВ «ОНІКС» (код ЄДРПОУ 30309060). Відповідно до п. 1.2.1. цього договору ТОВ «ОНІКС» майновий комплекс належав на підставі договору купівлі-продажу майнового комплексу від 19.11.2004 року, який був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Коваленко Т.Є. реєстровий № 5816, зареєстрованого Київським міським бюро технічної інвентаризації і реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна 09.12.2004 року за реєстровим номером № 625-зу реєстровій книзі № 63-151. ТОВ «ОНІКС» в свою чергу придбало цей майновий комплекс на підставі вищезазначеного договору у Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки), яка була первісним власником Комплексу.

Головне управління Держгеокадастру у місті Києві своїм листом № ПІ 103/0-110/0/43-20 від 02 липня 2020 року повідомило, що:

• інформація про земельні ділянки з кадастровими номерами: 8000000000:85:288:0015, 8000000000:85:288:0045, 8000000000:85:288:0046 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) не передавалась;
• державними кадастровими реєстраторами Головного управління Держгеокадастру у місті Києві земельні ділянки з кадастровими номерами: 8000000000:85:288:0015, 8000000000:85:288:0045, 8000000000:85:288:0046 на території міста Києва не реєструвались;
• земельні ділянки з кадастровими номерами: 8000000000:85:288:0015, 8000000000:85:288:0045, 8000000000:85:288:0046, відповідно до вимог статті 791 Земельного кодексу України не сформовані.

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) своїм листом № 0570202/2-11715 від 02 липня 2020 року повідомив, що:

• у Департаменті відсутня інформація про присвоєння кадастрових номерів (8000000000:85:288:0015, 8000000000:85:288:0045, 8000000000:85:288:0046) земельним ділянкам на вул. Костянтинівській, 68-А у Подільському районі міста Києва;
• відомості з Міського земельного кадастру підтвердженням виникнення права власності (користування) земельними ділянками та носять виключно інформативний характер.

Відповідно до ч. 1 ст. 78 та п. «а» ч. 1 ст. 81 Земельного кодексу України (надалі- ЗКУ) права власності на землю - це право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками та оформлюються такими документами як договір купівлі продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами.

На даний час права на землю у ТОВ «ВИНЗАВОД» належним чином не оформлені.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «ВИНЗАВОД» у оренду для експлуатації та обслуговування виробничого корпусу на вул. Костянтинівська 68 — А у Подільському районі м. Києва, було розроблено фізичною особою - підприємцем Міновою Л.В. згідно з Клопотанням від 17.02.2020 року № 572201656, листа про використання принципу «мовчазної згоди» № 612173536 від 31.03.2020 року, Завдання на проектування від 31.03.2020 року № МЗГ/2019-4412 та Договору № 03/20 від 20.03.2020 року.

Висновок від 07.10.2020 року наданий ГУ Держгеокадастру, яке проводить державну експертизу проекту землеустрою. Згідно даного висновку, відсутні зауваження та пропозиції до документації із землеустрою, а також у п. 10 Висновку щодо підсумкової оцінки документації із землеустрою зазначено, що даний проект землеустрою відповідає земельному законодавству та прийнятим відповідно до нього нормативно-правовим актам та перебуває на стадії погодження.

Відповідно до вказаного проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «ВИНЗАВОД» у оренду, офісний центр розташований на земельній ділянці площею 0,6322 га, обліковий код земельної ділянки - 85:288:0056., кадастровий номер земельної ділянки наразі ще несформований.

Згідно відомостей, які містяться у документі з назвою «План» серії А-5583 земельна ділянка на якій розташований Комплекс, за рішенням Виконкому Київської міської Ради депутатів трудящих від 17.04.1946 року (01.06.1950 року) № 813 (№1106) за проектом Управління у Справах Архітектури м. Києва відведена у користування Київської Обласної Спілки Споживчих Товариств «Облспоживспілка» під плодоовочеву базу, площа ділянки становить – 6160 кв. м. Таким чином, постійним землекористувачем цієї земельної ділянки була «Укркоопспілка», яка мала державний акт на право постійного користування вказаною земельною ділянкою.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про те хто є землекористувачем і землевласником та на підставі яких документів наступних земельних ділянок:

• 8000000000:85:288:0015, площею 0,4169 га;
• 8000000000:85:288:0045, площею 0,2632 га;
• 8000000000:85:288:0046, площею 0,0115 га.

(2) Надати скан-копію Висновку державної експертизи проекту землеустрою від 07.10.2020 року вищевказаних земельних ділянок.

(3) Надати інформацію про нормативну грошову оцінку вищевказаних земельних ділянок та ставки орендної плати.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Головне управління Держгеокадастру у м. Києві

1 Attachment

ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У М. КИЄВІ
Документ 49/0/43-21 від 03.02.2021 16:53:48
про інформацйію 85:288, 0015,0045,0046
висновок експертизи, грошова оцінка,