Щодо евакуації та збереження культурних цінностей

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Кабінет Міністрів України — є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Питання діяльності закладів культури у воєнний час, організації евакуації культурних цінностей та знищення важливої інформації — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

24.02.2022 року Указом Президента України № 64/2022 по всій території України введено воєнний стан, який було продовжено та триває на даний час.

Культурні цінності України знаходяться, зокрема, в музеях, галереях, заповідниках, бібліотеках, архівах, інших закладах культури на всій території України, у тому числі на тимчасово окупованих територіях України, де періодично зазнають значних пошкоджень або знищення внаслідок збройної агресії.

Згідно з додатком до Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, відповідальними за планування евакуації культурних цінностей — є Мінкультури (МКІП), Мін’юст разом з Укрдержархівом, інші центральні і місцеві органи виконавчої влади та Національна академія наук.

Питання захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту в Україні регулюють:
• IV Конвенція про закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року (Гаазька конвенція 1907 року, дата набрання чинності якої для України 24.08.1991);
• Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року (Гаазька конвенція 1954 року);
• Виконавчий регламент Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту (прийнятий одночасно з Гаазькою конвенцією 1954 року);
• Протокол про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту (прийнятий одночасно з Гаазькою конвенцією 1954 року);
• Другий протокол до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року (згідно з Законом України від 30 квітня 2020 року № 585-IX);
• Кодекс цивільного захисту України;
• Закон України «Про правовий режим воєнного стану»;
• Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»;
• Порядок проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841;
• Інструкція про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України, затверджена наказом Міністерства оборони України 23 березня 2017 року № 164, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 червня 2017 року за № 704/30572;
• Методика планування заходів з евакуації, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 липня 2017 року № 579, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 серпня 2017 року за № 938/30806.

Відповідно до частини чотирнадцятої статті 33 Кодексу цивільного захисту України евакуація матеріальних і культурних цінностей проводиться у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть заподіяти їм шкоду, за наявності часу на її проведення.

Приймання, перевезення, розміщення, облік та зберігання евакуйованих матеріальних і культурних цінностей здійснюється органом, відповідальним за організацію проведення евакуації, у визначеному законодавством порядку. Організація проведення евакуації та підготовка районів для розміщення та зберігання культурних цінностей покладаються на керівників виконавчих органів міської ради та суб’єктів господарювання.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію які заходи вживаються Кабінетом Міністрів України та центральними органами виконавчої влади з метою евакуації та збереження культурних цінностей, їх обліку, відправлення їх до місць тимчасового розміщення (збереження) у безпечних районах та перевезення.

(2) Надати інформацію чи здійснюється ведення обліку евакуйованих культурних цінностей та статистичну інформацію щодо кількості евакуйованих культурних цінностей.

(3) Надати інформацію чи здійснюється центральними органами влади моніторинг пошкоджень об’єктів та закладів культури, закладів туристичної сфери, історичних пам’яток, релігійних споруд, документів, архівів та інших об’єктів нематеріальної спадщини на всій території України, у тому числі на тимчасово окупованих територіях України, де періодично зазнають значних пошкоджень або знищення, зокрема внаслідок збройної агресії.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

ШЕВЧЕНКО Михайло Вікторович, Кабінет Міністрів України

2 Attachments

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

От: Володимир БОГАТИР <[FOI #102886 email]>
Отправлено: четверг, 21 июля 2022 г. 12:01
Кому: Publishinfo
Тема: Інформаційний запит - Щодо евакуації та збереження культурних
цінностей
 
Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до
Вас з приводу наступного.

Кабінет Міністрів України — є вищим органом у системі органів виконавчої
влади.

Питання діяльності закладів культури у воєнний час, організації евакуації
культурних цінностей та знищення важливої інформації — є предметом широкої
суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації,
що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну
необхідність звернутись з цим запитом.

24.02.2022 року Указом Президента України № 64/2022 по всій території
України введено воєнний стан, який було продовжено та триває на даний час.

Культурні цінності України знаходяться, зокрема, в музеях, галереях,
заповідниках, бібліотеках, архівах, інших закладах культури на всій
території України, у тому числі на тимчасово окупованих територіях
України, де періодично зазнають значних пошкоджень або знищення внаслідок
збройної агресії.

Згідно з додатком до Порядку проведення евакуації у разі загрози
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій,  відповідальними за
планування евакуації культурних цінностей — є Мінкультури (МКІП), Мін’юст
разом з Укрдержархівом, інші центральні і місцеві органи виконавчої влади
та Національна академія наук.

Питання захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту в Україні
регулюють:
• IV Конвенція про закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї:
Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року
(Гаазька конвенція 1907 року, дата набрання чинності якої для України
24.08.1991);
• Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту
від 14 травня 1954 року (Гаазька конвенція 1954 року);
• Виконавчий регламент Конвенції про захист культурних цінностей у випадку
збройного конфлікту (прийнятий одночасно з Гаазькою конвенцією 1954 року);
• Протокол про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту
(прийнятий одночасно з Гаазькою конвенцією 1954 року);
• Другий протокол до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у
разі збройного конфлікту 1954 року (згідно з Законом України від 30 квітня
2020 року № 585-IX);
• Кодекс цивільного захисту України;
• Закон України «Про правовий режим воєнного стану»;
• Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим
на тимчасово окупованій території України»;
• Порядок проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 30 жовтня 2013 року № 841;
• Інструкція про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у
Збройних Силах України, затверджена наказом Міністерства оборони України
23 березня 2017 року № 164, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
09 червня 2017 року за № 704/30572;
• Методика планування заходів з евакуації, затверджена наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 10 липня 2017 року № 579,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 серпня 2017 року за
№ 938/30806.

Відповідно до частини чотирнадцятої статті 33 Кодексу цивільного захисту
України евакуація матеріальних і культурних цінностей проводиться у разі
загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть заподіяти їм
шкоду, за наявності часу на її проведення.

Приймання, перевезення, розміщення, облік та зберігання евакуйованих
матеріальних і культурних цінностей здійснюється органом, відповідальним
за організацію проведення евакуації, у визначеному законодавством порядку.
Організація проведення евакуації та підготовка районів для розміщення та
зберігання культурних цінностей покладаються на керівників виконавчих
органів міської ради та суб’єктів господарювання.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і
проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня
1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від
04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати,
одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно
від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією
Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе),
ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає
право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за
вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних
органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка
інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка
перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією
та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен
зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів
України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти
індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і
службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати
обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про
інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість
вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту
інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних
інтересів.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє
запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності
відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей
запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.
А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо
документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення
надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції
України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію»,
статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до
публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до
розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1)     Надати інформацію які заходи вживаються Кабінетом Міністрів
України та центральними органами виконавчої влади з метою евакуації та
збереження культурних цінностей, їх обліку, відправлення їх до місць
тимчасового розміщення (збереження) у безпечних районах та перевезення.

(2)     Надати інформацію чи здійснюється ведення обліку евакуйованих
культурних цінностей та статистичну інформацію щодо кількості евакуйованих
культурних цінностей.

(3)     Надати інформацію чи здійснюється центральними органами влади
моніторинг пошкоджень об’єктів та закладів культури, закладів туристичної
сфери, історичних пам’яток, релігійних споруд, документів, архівів та
інших об’єктів нематеріальної спадщини на всій території України, у тому
числі на тимчасово окупованих територіях України, де періодично зазнають
значних пошкоджень або знищення, зокрема внаслідок збройної агресії.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

-------------------------------------------------------------------

Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для всіх відповідей на цей
запит.
[FOI #102886 email]

Is [Кабінет Міністрів України request email] the wrong address for Freedom of Information
requests to Кабінет Міністрів України? If so, please contact us using this
form:
[1]https://dostup.pravda.com.ua/change_requ...

Увага! Це повідомлення та будь-яка відповідь на нього будуть опубліковані
на сайті Доступу до Правди

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://dostup.pravda.com.ua/change_requ...

Кабінет Міністрів України

2 Attachments

() , :
2257/-79/22-ϲ : 08.08.2022

:

ϳ: ([email address])

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]