Щодо іміджу відділів ГУ НП в Луганській області та виконання відділами вимог З.У. "Про запобігання корупції".Кремінський ВП ГУ НП.

Олександр Андрєєв

Доброго дня.

Відповідно до ст.1 З.У. “Про запобігання корупції” Національна поліція України відноситься до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. Водночас, ст.3 З.У. “Про запобігання корупції” встановлено,що поліцейські є суб’єктами,на яких поширюється дія цього закону.Згідно положень антикорупційних програм НПУ на 2017 рік та на 2018 рік заходами з реалізації політики НПУ щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності НПУ у тому числі є ...взаємодія з громадськістю з питань реалізації антикорупційних заходів; ... інформування громадськості про здійснені НПУ заходи щодо запобігання корупції,забезпечення доступу до публічної інформації. Відповідно до пп.1 п.3 гл.3 антикорупційної програми на 2017 рік до ідентифікованих корупційних ризиків в діяльності НПУ відносяться : прийняття або необгрунтоване прийняття рішення слідчим про закриття кримінального провадження,не притягнення до кримінальної відповідальності особи шляхом не внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення або внесення таких відомостей без достатніх для цього підстав. Відповідно до додатку 2 антикорупційної програми НПУ на 2018 рік до ідентифікованих корупційних ризиків в діяльності НПУ відноситься : недоброчесність слідчого при здійснені досудового розслідування,а саме...при прийнятті,або необгрунтованому прийнятті рішення про закриття кримінального провадження; непритягнення особи до кримінальної відповідальності ( п.14 додатку 2); недоброчесність працівника поліції під час опрацювання запитів на публічну інформацію (п.22 додатку 2).
За 2017-2018 до розпорядника публічної інформації-Кремінського відділу поліції головного управління Національної поліції України в Луганській області були направлені запити ,що стосуються виконання посадовими особами Кремінського ВП ГУНП вимог З.У. “Про запобігання корупції” : https://dostup.pravda.com.ua/request/sht... ;https://dostup.pravda.com.ua/request/pov... ; https://dostup.pravda.com.ua/request/v_c... ; та запити щодо інформації,яка становить суспільний інтерес : https://dostup.pravda.com.ua/request/shc... ; https://dostup.pravda.com.ua/request/shc... ; https://dostup.pravda.com.ua/request/shc... ; https://dostup.pravda.com.ua/request/shc... ; https://dostup.pravda.com.ua/request/shc... .
В порушення вимог З.У. “Про запобігання корупції”,З.У. “Про інформацію” та З.У. “Про доступ до публічної інформації” ,будь-яких відповідей на запити посадовими особами Кремінського ВП ГУНП надано не було.
Відповідно до аналізу Єдиного державного реєстру судових рішень,було встановлено,що за період 2017-2018 рр. слідчими суддями було ухвалено як мінімум 14 ухвал про задоволення скарг на бездіяльність Кремінського ВП ГУНП в Луганській області щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та щодо зобов'язання начальника СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області (як уповноважену особу) внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення,наприклад : http://reyestr.court.gov.ua/Review/76169... ; http://reyestr.court.gov.ua/Review/76337... ; http://reyestr.court.gov.ua/Review/72159... http://reyestr.court.gov.ua/Review/75753... ; http://reyestr.court.gov.ua/Review/75752... http://reyestr.court.gov.ua/Review/70724... http://reyestr.court.gov.ua/Review/76592... ; http://reyestr.court.gov.ua/Review/70521... ; http://reyestr.court.gov.ua/Review/70020... ; http://reyestr.court.gov.ua/Review/65215... http://reyestr.court.gov.ua/Review/68931... ; http://reyestr.court.gov.ua/Review/67868... ; http://reyestr.court.gov.ua/Review/65754... ; http://reyestr.court.gov.ua/Review/63958... .
Окрім цього,слідчими суддями було ухвалено як мінімум 22 ухвали щодо незаконного закриття кримінального провадженняабо про зупинення досудового розслідування, та скасування відповідних постанов слідчих СВ Кремінського ГУНП ,наприклад : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7... http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7... http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7... http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7... http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7... ;http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7... http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7... http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7... http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6...
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6... http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7...
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6...
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6... http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6...
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6...
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6...
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6...
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6...
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6...
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6...
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6...
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6....
Аналіз ухвал свідчить не лише непрофесійність слідчих СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області,але й про наявність в діяльності посадових осіб Кремінського ВП ГУНП високої ймовірності корупційних ризиків,які можуть призвести та призводять до вчинення посадовими особами Кремінського ВП ГУНП кримінальних правопорушень (наприклад http://reyestr.court.gov.ua/Review/77032...).
Враховуючи вищенаведене,а також враховуючи,що запитувана інформація стосується законності дій працівників поліції Кремінського ВП ГУНП в Луганській,які мають владні повноваження,та приймають рішення,що впливають на права та обов’язки всіх мешканців міста та району, тобто запитувана інформація становить суспільний інтерес , не надання відповіді на запит може вказувати на негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб,на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1.Інформацію про кількість повідомлень про порушення З.У. “Про доступ до публічної інформації”,”Про інформацію”,”Про звернення громадян”,у випадку,якщо такі повідомлення на протязі 2017-2018 р.р. надходили стосовно посадових осіб Кремінського ВП ГУНП,кількість проведених перевірок за кожним повідомленням і розгляду(незалежно від результатів відповідних перевірок) таких повідомлень у рамках оцінки корупційних ризиків з метою встановлення причин і умов,що сприяють вчиненню корупційних,або пов’язаних з корупцією правопорушень,дані щодо посадових осіб Кремінського ВП ГУНП,стосовно яких надходили повідомлення,в форматі П.І.Б,посада.
2.Інформацію про кількість перевірок на протязі 2017-2018 рр. щодо законності та обгрунтованості рішень,прийнятих посадовими особами Кремінського ВП ГУНП стосовно не внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення,розгляд заяв про кримінальні правопорушення в порядку З.У. “Про звернення громадян” без належних правових підстав,або внесення таких відомостей без достатніх для цього підстав,інформацію про висновки за результатами перевірок цих фактів,дані щодо посадових осіб Кремінського ВП ГУНП,стосовно яких були проведені перевірки за виявленими фактами,в форматі П.І.Б,посада.
3.Інформацію про кількість перевірок на протязі 2017-2018 рр. щодо законності та обгрунтованості закриття слідчими СВ Кремінського ВП ГУНП кримінальних проваджень відповідно до вимог ст.284 КПК України,інформацію про висновки за результатами перевірок цих фактів,дані щодо слідчих СВ Кремінського ВП ГУНП,стосовно яких були проведені перевірки за виявленими фактами,в форматі П.І.Б,посада.
4.Інформацію про кількість заслуховувань на протязі 2017-2018 рр. по кримінальним провадженням,що знаходяться на виконанні СВ Кремінського ВП ГУНП , з метою перевірки дотримання слідчими вимог КПК та КК України під час здійснення досудового розслідування,інформацію про висновки за результатами заслуховувань , дані щодо слідчих СВ Кремінського ВП ГУНП,стосовно яких були проведені заслуховування ,в форматі П.І.Б,посада.
5.Чи розглядалося на протязі 2017-2018 рр. питання про звільнення,або переведення на нижчі посади стосовно керівників відділів Кремінського ВП ГУНП за результатами незадовільної діяльності відділів,якими вони керують та підлеглих працівників,в тому числі включно з підстав,наведених в питаннях 1-4 запиту,як що так,надати інформацію про результати розгляду та дані щодо керівників Кремінського ВП ГУНП,стосовно яких були проведені заслуховування ,в форматі П.І.Б,посада.

Прошу надати відповідь на запит у встановлений законом строк.
В разі ненадання або надання неповної інформації, бездіяльність розпорядника буде оскаржено відповідно до статті 23 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» до суду або Омбудсмана.

З метою економії бюджетних коштів ,прошу відповідь поштою не надсилати,відповідь на запит та відскановані копії запитуваних документів прошу викласти на сайті https://dostup.pravda.com.ua

З повагою,
Андрєєв Олександр Вікторович ,
керівник РГО «Кремінський центр правової інформації,консультації та допомоги «КОЛОХОРТ»,
ЄДРПОУ 38817298 ,
+380509388236