Щодо інформації про дотримання вимог антимонопольного законодавства

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Антимонопольний комітет України — є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності.

Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність на підставі законодавства про захист економічної конкуренції, що ґрунтується на нормах, установлених Конституцією України і складається із Закону України «Про захист економічної конкуренції», Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів.

Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики України, яка здійснюється за такими напрямами, як здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; контроль за концентрацією та узгодженими діями суб’єктів господарювання, тощо.

Питання дотримання згаданими суб’єктами господарювання вимог антимонопольного законодавства, законодавства про публічні закупівлі й зв'язків їх учасників з російськими та білоруськими власниками, засновниками та кінцевими бенефіціарами — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи розглядались в період з 2000 року по теперішній час справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та чи вживались заходи контролю щодо наступних підприємств та іноземних компаній:

• ТОВ «ТС ТРЕЙД» [код: 30309935], попередня назва ТОВ «ОРІМІ УКРАЇНА»;
• ТОВ «ОРІМІ ТРЕЙД ЛТД» [код: 25287617];
• ТОВ «ЕКСІМТРЕЙД» [код: 30307990];
• RIMEXO LIMITED [Республіка Кіпр, код: ΗΕ 314719];

їх власників (засновників / учасників / акціонерів) та кінцевих бенефіціарів, а в разі наявності надати скан-копії таких документів.

(2) Надати інформацію чи отримували в період з 2000 року по теперішній час зазначені підприємства та іноземні компанії дозволи на концентрацію, а в разі наявності відповідних рішень, надати скан-копії таких документів та відповідних справ, в тому числі щодо розкриття власників (бенефіціарів) вказаних підприємств та іноземних компаній.

(3) Надати інформацію чи розглядались в період з 2000 року по теперішній час справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та чи вживались заходи контролю щодо зазначених підприємств та іноземних компаній, їх власників (учасників та/або акціонерів), бенефіціарів, а в разі наявності надати скан-копії таких документів, включно з такими рішеннями та матеріалами таких справ.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

ТВ Львівське, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

ТВ Харківське, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

 

 

"" Windows

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

ТВ Хмельницьке, Антимонопольний комітет України

4 Attachments

-Ȧ ͦ 
Ҧ צĦ 
ͦ

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

ТВ Одеське, Антимонопольний комітет України

3 Attachments

ТВ Київське обласне, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

ТВ Дніпропетровське, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

-Ȧ ͦ  Ҧ צĦ
ͦ

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

8 Attachments

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Дякую за надану Вами відповідь від 11.07.2023.

Повідомляю Вас про оплату за відшкодування фактичних витрат на копіювання (сканування) інформації згідно із запитом ввід 14.06.2023 б/н (вх. Комітету № 14-01/1530-пі від 14.06.2023), відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

!
, ,   () 14.06.2023 / (. 14-01/1530- 14.06.2023). ³   11.07.2023 
100-17.3/02-8281 ﳿ .
³

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

³: <[FOI #113762 email]>
: 12 2023 . 5:30
: <[Антимонопольний комітет України request email]>
: Re: 1530
 
!

11.07.2023.

() 14.06.2023 / (. 14-01/1530- 14.06.2023), 21 .

,

показати цитоване

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

2 Attachments

æ Ħ Ȧצ
Ȧ 8
Ȧ - 10
- 18 צ
1 Ȧ - 1.1

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

1.2

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

1.3

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

1.4

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

1.5

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

1.6

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

1.7

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

1.8

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

1 Ȧ - 2.1

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

2.2

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

2.3

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

2.4