Щодо інформації про статус державного службовця

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Зінаїда Іванівна Ротар, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Зінаїда Іванівна Ротар

Доброго дня!
Особі що виконує функції державного службовця.
Волевиявлення запит на отримання повної інформації 20230906
Жінка з ім'ям: Зінаїда з повними і невідчуджуваними правами людини, Автор листа наРод, людина з повними правами ,за народженням жінка,з власним ім'ям : Зінаїда Іванівна з роду Ротар: з єдиним і незмінним громадянством за народженням, джерело влади,.,розпорядник,агент персони (фізичної особи ) відомої як РОТАР ЗІНАЇДА ІВАНІВНА відповідно до своєї правосвідомості з метою уникнення шахрайства і введення в оману,в особистій якості направляє це волевиявлення для одержання інформації відповідальному державному службовцю,який діє і виконує свої посадові обов'язки і головним завданням якого є захист та утвердження прав і свобод людини.

Беручи до уваги статтю 8 статуту ООН та міжнародні договори, які Україна зобов'язалась виконувати жінка з власним ім'ям : Зінаїда через правовий статус людина з повними правами,проголошуючи і утверджуючи Свою Свобідну Волю даровану мені Всевишній Творцем та керуючись Своєю Владою та згідно писаних для вас статей законів хочу отримати наступну інформацію (згідно статтей 1,13,19,20 закону України "Про доступ до публічної інформації" які надають право звернутися і отримати публічну інформацію від її розпорядників ).
Беручи до уваги, що кожна окрема людина, маючи обов'язки щодо інших людей і того колективу, до якого вона належить, повинна добиватися заохочення і додержання прав, визнаних у Пакті, документ 995_043.

Беручи до уваги що Державна служба статистики України є спеціально уповноважений центральним органом виконавчої влади в галузі статистики , забезпечує статистичною інформацією , керується в своїй діяльності Конституцією та законами України в межах вашої компетентності та реалізуючи права Людини та владу безпосередньо та враховуючи,що держава відповідає перед Людиною за свою діяльність і є зобов'язальною стороною Автор хоче отримати наступну інформацію:
1) чи Сарчинська Тетяна Георгіївна директор ГУС у Чернівецькій області,має статус державного службовця, якщо так то якої категорії;
2) чи складала Сарчинська Тетяна Георгіївна директор ГУС у Чернівецькій області присягу державного службовця ,коли і чи є відповідний запис в трудовій книжці;
3) чи є підтвердження документальне ,що Сарчинська Тетяна Георгіївна і Тетяна САРЧИНСЬКА це одна і та ж особа,і має однакову правоздатність виступати в суді з третіми особами, як директор ГУС у Чернівецькій області.
Автор вірить в конструктивне комунікування тепер та в подальшому та в дотриманні вами принципу верховенства права , забезпечення пріоритету прав і свобод людини,що визначають зміст та спрямованість як діяльності державного службовця, так і посадової особи місцевого самоврядування під час виконання завдань і функцій держави.Тому Автор наголошує,що невизнання правового статусу людини, згідно норм міжнародного права є спричиненням юридичної смерті та прирівнюється до спричинення фізичної смерті, що тягне за собою кримінальну відповідальність.

Згідно моєї волі Автор категорично забороняє:
а) застосовувати до : Зінаїди Іванівни з роду Ротар: всі презумції та фікції та / або приєднувати до недієздатної фізособи відомої як РОТАР ЗІНАЇДА ІВАНІВНА, Ротар Зінаїда Іванівна, Ротар З.І.і т.п
б) збирати, зберігати,реєструвати,накопичувати,адаптувати,змінювати,поновлювати,використовувати,обробляти, поширювати,транслювати третім особам данні ,засновані на інтелектуальній власності у вигляді персональних даних утворених на основі родових імен Автора,включаючи транскордонну передачу.
Автор проявляючи та утверджуючи Свою Волю через правовий статус Людина
1) зобов'язує та вимагає звертатися в листах,включаючи електронні до нього так і тільки так - Жінці ,людині з правами: Зінаїді Іванівні з роду Ротар .
Відповідь згідно до законодавства протягом 5 днів повинна надати Мені компетентна посадова особа, розпорядник інформації,який несе і бере на себе повну посадову,особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед Автором даного запиту, зокрема за порушення його прав у відповідності до міжнародних договорів.

Автор нагадую, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия
Право трактування змісту Волевиявлення запиту залишається виключно за Автором.
Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора та на його власність. Без регресу. По боргах і зобов'язанням персони Автор не відповідає.Без індосаменту. Це волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключенням договору,умови якого Автору не відомі.
З миром,без злоби та упередження. З честю і гідністю.
Без акцепта P.D.S.C.

Автор : народ, жінка : Зінаїда

ТИЩЕНКО Ольга Олегівна,

1 Attachment

Ƴ, : dz
!
06.09.2023  (. ϲ/-1067-23)  -, .
  .
  ,
. .,
,
. 044 287 06 72, . . 63 24

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]