Щодо юридичних радників, які залучались Урядом України у 2019 - 2022 роках

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Інформація про залучення державою юридичних радників — є предметом широкої суспільної дискусії та стало темою чисельних публікацій в засобах масової інформації, що викликало нагальну потребу звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію які українські та іноземні юридичні радники (фізичні та юридичні особи), як в Україні, так і закордоном надавали юридичні послуги та представляли Уряд України в період з 2019 року по теперішній час. Вказану інформацію прошу надати у вигляді у вигляді таблиці із зазначенням періоду надання та виду юридичних послуг, умов оплати, підстав та порядку відбору юридичних радників, рішення про вибір юридичного радника та документів на підставі якого діяли юридичні радники (угоди, договори, довіреності тощо).

(2) Надати інформацію яким юристам, юридичним фірмам, адвокатам та адвокатським об’єднанням видавались доручення на представництво інтересів Уряду України в період з 2019 року по теперішній час.

(3) Надати інформацію про розмір коштів була передбачена Державним Бюджетом України та яка витрачена на залучення українських юридичних радників Урядом України у 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 роках.

(4) Надати інформацію про розмір коштів була передбачена Державним Бюджетом України та яка витрачена на залучення іноземних юридичних радників Урядом України у 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 роках.

(5) Надати інформацію яка чисельність посад юристів передбачена в центральних органах виконавчої влади на даний час, по кожному органу в розрізі кожного року у 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 роках.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

³  .

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Відповідь на запит

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[FOI #110005 email]

Канцелярія ДАЗВ,

2 Attachments

 

 

 

 

 

 

 

 

.

(044) 594 82 45

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Державна служба якості освіти,

1 Attachment

--
З повагою,
Державна служба якості освіти України
01135, м.Київ, вул.Ісаакяна, 18
тел.-факс +38044 236 33 11
web-site: http://sqe.gov.ua

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Оксана Петрівна Висока,

1 Attachment

Черговий Е-100 АДПСУ,

1 Attachment

Держводагентство,

1 Attachment

Ірина Юріївна Цибульська,

1 Attachment

Котова Олена Іванівна,

1 Attachment

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

--
З повагою

Національне агентство України з питань виявлення,
розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

. ³ 19.03.2023

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Півень-Півнюк Ольга Іванівна,

2 Attachments

З повагою - 

  Ольга Півень-Півнюк  
начальник відділу
організаційного забезпечення Департаменту забезпечення діяльності НКЕК

  email: [1][email address]   
телефон: +380 44 2020044

Національна комісія, що здійснює державне [2]FB    [3]youtube icon
  регулювання у сферах електронних комунікацій, [4]nkrzi.gov.ua  
радіочастотного спектра та надання послуг
поштового зв’язку (НКЕК)

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. https://www.facebook.com/NCEC.gov.ua
3. https://www.youtube.com/channel/UCHxwsPz...
4. http://nkrzi.gov.ua/

Кабінет Міністрів України

2 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]

Інформаційний запит,

1 Attachment

Ukrainian State Film Agency,

2 Attachments

--
З повагою

Державне агентство України з питань кіно

+ 38 044 33 44 240
02156 м. Київ, вул. Кіото, 27
[1]www.usfa.gov.ua

References

Visible links
1. http://www.usfa.gov.ua/

ДАРТ України,

1 Attachment

Шановний пане Володимире, ДАРТ надсилає відповідь на ваш запит.
--
З повагою, команда ДАРТ!
Офіційний сайт [1]https://www.tourism.gov.ua
Facebook [2]https://www.facebook.com/DARTUkraine

References

Visible links
1. https://www.tourism.gov.ua/
2. https://www.facebook.com/DARTUkraine

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Oleksandr Shashenko,

1 Attachment

Доброго дня, просимо дивитись лист у вкладені.

З повагою,
ДЕСС

2 Attachments

 

 

 

 

[1]SAAU_logo_v1

 

- , 14, , 01135
+38 044 351 53 99
[2]www.avia.gov.ua

 

References

Visible links
2. http://www.avia.gov.ua/

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Відділ правового забезпечення,

1 Attachment

Юридичний Департамент,

1 Attachment

1 Attachment

--
З повагою, КРАІЛ

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Добрий день!
Щодо розгляду запиту Володимира Богатиря.

Офіційна Держспецзв'язку,

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]