Щодо місцезнаходження Державного бюро розслідувань по вулиці Панаса Мирного, будинок 28, у місті Києві

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

До основних завдань Фонду державного майна України належить реалізація державної політики у сфері оренди та використання державного майна.

Діяльність Державного бюро розслідувань — є предметом численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес.

✯ ✯ ✯

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на даний час місцезнаходженням Державного бюро розслідувань (код ЄДРПОУ 41760289) є місто Київ, вулиця Панаса Мирного, будинок 28. За цією ж адресою зареєстровано 8 підприємств та 3 ФОП.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником нежитлового приміщення загальною площею 1830.8 кв.м, літера А — є Фонд державного майна України.

За інформацією розміщеною на інтернет-сторінці Державного бюро розслідувань Центральний апарат Державного бюро розслідувань розташований по вулиці Симона Петлюри, будинок 15 на території Шевченківського району міста Києва.

Відповідно до статті 93 Цивільного кодексу України місцезнаходженням юридичної особи — є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію на підставі чого здійснено держану реєстрацію Державного бюро розслідувань за адресою у місті Києві по вулиці Панаса Мирного, будинок 28 та надати скан-копію відповідного документу згідно якого Фонд державного майна України передав вказане приміщення.

(2) Надати інформацію чи знаходилось чи знаходиться Державне бюро розслідувань за адресою по вулиці Панаса Мирного, будинок 28, у місті Києві, які площі займає та який розмір комунальних платежів та платежів за утримання орендованих приміщення було сплачено з моменту розміщення по теперішній час.

(3) Надати інформацію та підтвердити чи спростувати відомості про місцезнаходження керівних органів Державного бюро розслідувань за адресою по вулиці Панаса Мирного, будинок 28, у місті Києві.

(4) Надати інформацію які підприємства, установи та організації знаходяться на даний час за адресою по вулиці Панаса Мирного, будинок 28, у місті Києві та на підставі чого.

(5) Надати інформацію в зв’язку з чим підставою внесення запису є Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 43322509 від 03.10.2018 13:32:30, Сорока Валерій Миколайович, Київська філія комунального підприємства «Реєстрація бізнесу» Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської області, м. Київ.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Terescenko A.G., SPFU, Фонд державного майна України

2 Attachments

 
:
ϲ.pdf
.pdf

: .  .

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Прощу надіслати відповідь в PDF форматі, оскільки наравлений Вами файл не читається.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Terescenko A.G., SPFU, Фонд державного майна України

2 Attachments

, !
pdf
 
 

[1]http://www.spfu.gov.ua/
[2][email address]
+38 044-200-32-38, . 32-38
 
 

References

Visible links
1. http://www.spfu.gov.ua/
2. mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]