Щодо надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо відновлення (встановлення) меж

Сергій Петрук

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Розпорядження земельними ділянками комунальної власності в межах території міста Києва відноситься до повноважень Київської міської ради та є предметом численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес.

✵ ✵ ✵
Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.
Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів.
Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.
Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
✵ ✵ ✵
На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:
1) надати інформацію чи надавався дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо відновлення (встановлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі якої здійснено внесення до Державного земельного кадастру інформації про земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:113:0001 площею 24,06 га

2) надати скан-копію дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо відновлення (встановлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі якої здійснено внесення до Державного земельного кадастру інформацію про земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:113:0001 площею 24,06 га

3) надати скан-копію звернення зацікавленої особи (та документів, що додавалися до такого звернення ) щодо отримання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо відновлення (встановлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:113:0001.

У випадку ненадання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо відновлення (встановлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі якої здійснено внесення до Державного земельного кадастру інформації про земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:113:0001 площею 24,06 га

НАДАТИ ІНФОРМАЦІЮ:
4) чи було подано СКАРГУ до Держгеокадастру про оскарження дій кадастрового реєстратора, що здійснив реєстрацію ділянки (у відповідності до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 ), яка, відповідно до пункту 225 Порядку, може бути подана до Держгеокадастру та його територіальних органів протягом 30 календарних днів з дня доведення до відома особи рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

5) надати скан-копію СКАРГИ до Держгеокадастру про оскарження дій кадастрового реєстратора, що здійснив реєстрацію ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:113:0001.

6) надати інформація про суму коштів, які отримає міський бюджет від сплати користувачем земельного податку (або іншого виду плати за землю) за 2021 рік за користування ділянкою з кадастровим номером 8000000000:90:113:0001.

З повагою,

Сергій Петрук

КМДА. Відділ забезпечення доступу до публічної інформації,

Доброго дня!

Повідомляємо, що Ваш запит на інформацію, що надійшов із Київської міської
ради листом за № 225-СК- 930, зареєстровано 01.03.2021 в управлінні
інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) за № 1016 (з)

Після попереднього розгляду його буде надіслано до профільного
структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрацї) або районної в місті Києві
державної адміністрації для опрацювання у межах компетенції в
установленому законом порядку та надання Вам відповіді.

Довідки за телефонами: 202-76-00, 202-76-42.

--
З повагою

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації
управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(044) 202-76-00
(044) 202-46-42

Кобилковська Наталія Іванівна,

3 Attachments

225--930 Ťæ: 01.03.2021

- æ צ 26.02.2021 # 08/227 ()
㶷 㶷

צ Ħ

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Сергій Петрук

Доброго дня!
У відповіді на запит зазначено, що у відомостях Міського земельного кадастру (далі – МЗК) земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:113:0001 площею 24,06 га не обліковується. Водночас, відповідно до відомостей МЗК земельна ділянка з обліковим кодом 90:113:0001 площею 6,5413 га у пров. Деревообробному, 3 у Голосіївському районі м. Києва обліковується за дочірнім підприємством «Управління спеціальних машин №2» відкритого акціонерного товариства «Будмеханізація».

У запиті на публічну інформацію не було посилання на міський земельний кадастр та не запитувалась інформація, що міститься в МЗК. запит не стосувався земельної ділянки з обліковим кодом 90:113:0001 площею 6,5413 га.

Запит на публічну інформацію було подано щодо земельної ділянки з КАДАСТРОВИМ НОМЕРОМ 8000000000:90:113:0001, яка внесена до ДЕРЖАНОГО земельного кадастр (Кадастровий номер: 8000000000:90:113:0001, Тип власності: Комунальна власність,
Цільове призначення: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для експлуатації та обслуговування будівель та споруд,
Площа: 24.0582 га.

Тому ПОВОРНО ПРОШУ (надати інформацію враховуючи кадастровий номер, а не обліковий код):
1) надати інформацію чи надавався дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо відновлення (встановлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі якої здійснено внесення до Державного земельного кадастру інформації про земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:113:0001 площею 24,06 га

2) надати скан-копію дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо відновлення (встановлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі якої здійснено внесення до Державного земельного кадастру інформацію про земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:113:0001 площею 24,06 га

3) надати скан-копію звернення зацікавленої особи (та документів, що додавалися до такого звернення ) щодо отримання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо відновлення (встановлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:113:0001.

У випадку ненадання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо відновлення (встановлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі якої здійснено внесення до Державного земельного кадастру інформації про земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:113:0001 площею 24,06 га

НАДАТИ ІНФОРМАЦІЮ:
4) чи було подано СКАРГУ до Держгеокадастру про оскарження дій кадастрового реєстратора, що здійснив реєстрацію ділянки (у відповідності до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 ), яка, відповідно до пункту 225 Порядку, може бути подана до Держгеокадастру та його територіальних органів протягом 30 календарних днів з дня доведення до відома особи рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

5) надати скан-копію СКАРГИ до Держгеокадастру про оскарження дій кадастрового реєстратора, що здійснив реєстрацію ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:113:0001.

З повагою,

Сергій Петрук