Щодо надання інформації про вільні земельні ділянки

Конституцією України гарантується право власності на землю. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону (частина друга статті 14 Конституції України).
Згідно з частиною першою статті 121 Земельного кодексу України передбачено, що громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах, зокрема, для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара; для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара; для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара.
Відповідно до частини шостої статті 118 Земельного кодексу України, громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, зокрема, для ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України.
Уповноважені органи з питань містобудування та архітектури і центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, забезпечують відкритість, доступність та повноту інформації про наявність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці земель державної та комунальної власності, не наданих у користування, що можуть бути використані під забудову, про наявність обмежень і обтяжень земельних ділянок, містобудівні умови та обмеження в містобудівному і державному земельному кадастрах. До моменту внесення відповідної інформації до містобудівного та державного земельного кадастрів виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації або відповідний місцевий орган виконавчої влади зобов’язані надавати за запитами фізичних та юридичних осіб письмову інформацію про наявність земельних ділянок, що можуть бути використані під забудову (частина п'ятої статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
Отже, такі органи зобов'язані надавати вказану інформацію громадянам, виходячи з положень Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про доступ до публічної інформації».
Оскільки задля того, щоб скористатися своїм законним правом на вибір бажаного місця розташування земельної ділянки, повинно бути відомі встановлені компетентними органами райони можливого відведення земельної ділянки відповідно до її цільового призначення.
Разом із тим, у зв'язку із розміщенням на офіційному вебсайті Державного агентства по земельних ресурсах України кадастрової карти та Закону України «Про державний земельний кадастр», прошу при підготовці відповіді зауважити, що даний ресурс надає інформацію про земельні ділянки, які вже передано у власність, надано в оренду чи в постійне користування.
Відповідно до статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються, зокрема, суб'єкти владних повноважень – органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання.
Водночас варто зазначити, відповідно до частини другої статті 1 та статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» встановлено, що публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом. Усі розпорядники інформації, незалежно від нормативно-правового акту, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації, мають керуватися указаним Законом.
Враховуючи вищевикладене та на підставі абзацу четвертого частини першої статті 1, статті 5 Закону України «Про інформацію», статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 116, 118, 121, 194 Земельного кодексу України, частини п'ятої статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», -

ПРОШУ:

1. Надати мені інформацію про місце розташування земельних ділянок в межах м. Вишгород Київської області не наданих у користування, що можуть бути використані для реалізації мною права на безоплатне отримання у власність для ведення садівництва станом на день надання відповіді.
2. Надати мені інформацію про місце розташування земельних ділянок в межах м. Вишгород Київської області не наданих у користування, що можуть бути використані для реалізації мною права на безоплатне отримання у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) станом на день надання відповіді.
3. Надати мені інформацію про місце розташування земельних ділянок в межах м. Вишгород Київської області не наданих у користування, що можуть бути використані для реалізації мною права на безоплатне отримання у власність для індивідуального дачного будівництва станом на день надання відповіді.
4. Надати відповідь у строк не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту, як це встановлено частиною першою статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
5. Відповідь прошу надіслати у строк не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Приймальня Вишгород, Вишгородська міська рада

Доброго дня! Повідомляємо,що стаття 8 Закону України " Про звернення
громадян" передбачає, що письмове звернення без зазначення місця
проживання, не підписане автором, а також таке, з якого неможливо
встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
Важливим аспектом відповіді на запит є наявність в ньому усіх обов'язкових
реквізитів, що передбачені для даного виду службових документів.
На превеликий жаль, запит поданий Вами до Вишгородської міської ради
суперечить нормам Закону України "Про звернення громадян" і не може бути
розглянутий по суті.
ср, 22 лип. 2020 о 16:29 Vitaliy
<[1][FOI #72731 email]> пише:

Конституцією України гарантується право власності на землю. Це право
набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою
виключно відповідно до закону (частина друга статті 14 Конституції
України).
Згідно з частиною першою статті 121 Земельного кодексу України
передбачено, що громадяни України мають право на безоплатну передачу їм
земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких
розмірах, зокрема, для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара; для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах
– не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара; для
індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара.
Відповідно до частини шостої статті 118 Земельного кодексу України,
громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної
ділянки із земель державної або комунальної власності, зокрема, для
ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального
дачного будівництва, у межах норм безоплатної приватизації, подають
клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого
самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної
власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122
Земельного кодексу України.
Уповноважені органи з питань містобудування та архітектури і центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних
відносин, забезпечують відкритість, доступність та повноту інформації
про наявність на території відповідної адміністративно-територіальної
одиниці земель державної та комунальної власності, не наданих у
користування, що можуть бути використані під забудову, про наявність
обмежень і обтяжень земельних ділянок, містобудівні умови та обмеження в
містобудівному і державному земельному кадастрах. До моменту внесення
відповідної інформації до містобудівного та державного земельного
кадастрів виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, Київська
та Севастопольська міські державні адміністрації або відповідний
місцевий орган виконавчої влади зобов’язані надавати за запитами
фізичних та юридичних осіб письмову інформацію про наявність земельних
ділянок, що можуть бути використані під забудову (частина п'ятої статті
24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
Отже, такі органи зобов'язані надавати вказану інформацію громадянам,
виходячи з положень Законів України «Про регулювання містобудівної
діяльності» та «Про доступ до публічної інформації».
Оскільки задля того, щоб скористатися своїм законним правом на вибір
бажаного місця розташування земельної ділянки, повинно бути відомі
встановлені компетентними органами райони можливого відведення земельної
ділянки відповідно до її цільового призначення.
Разом із тим, у зв'язку із розміщенням на офіційному вебсайті Державного
агентства по земельних ресурсах України кадастрової карти та Закону
України «Про державний земельний кадастр», прошу при підготовці
відповіді зауважити, що даний ресурс надає інформацію про земельні
ділянки, які вже передано у власність, надано в оренду чи в постійне
користування.
Відповідно до статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право
на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання,
використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної
для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими
засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або
створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх
обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у
володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної
інформації, визначених цим Законом.
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 13 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» розпорядниками інформації для цілей
цього Закону визнаються, зокрема, суб'єкти владних повноважень – органи
державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування,
органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють
владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких
є обов'язковими для виконання.
Водночас варто зазначити, відповідно до частини другої статті 1 та
статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
встановлено, що публічна інформація є відкритою, крім випадків,
встановлених законом. Усі розпорядники інформації, незалежно від
нормативно-правового акту, на підставі якого вони діють, при вирішенні
питань щодо доступу до інформації, мають керуватися указаним Законом.
Враховуючи вищевикладене та на підставі абзацу четвертого частини першої
статті 1, статті 5 Закону України «Про інформацію», статей 1, 13, 19, 20
Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 116, 118,
121, 194 Земельного кодексу України, частини п'ятої статті 24 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності», -

ПРОШУ:

1. Надати мені інформацію про місце розташування земельних ділянок в
межах м. Вишгород Київської області не наданих у користування, що можуть
бути використані для реалізації мною права на безоплатне отримання у
власність для ведення садівництва станом на день надання відповіді.
2. Надати мені інформацію про місце розташування земельних ділянок в
межах м. Вишгород Київської області не наданих у користування, що можуть
бути використані для реалізації мною права на безоплатне отримання у
власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) станом на день надання відповіді.
3. Надати мені інформацію про місце розташування земельних ділянок в
межах м. Вишгород Київської області не наданих у користування, що можуть
бути використані для реалізації мною права на безоплатне отримання у
власність для індивідуального дачного будівництва станом на день надання
відповіді.
4. Надати відповідь у строк не пізніше п'яти робочих днів з дня
отримання запиту, як це встановлено частиною першою статті 20 Закону
України «Про доступ до публічної інформації».
5. Відповідь прошу надіслати у строк не пізніше п'яти робочих днів з дня
отримання запиту.

  Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою.
-------------------------------------------------------------------
Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди",
призначення якого - надання можливості громадянам надсилати запити про
публічну інформацію з подальшою публікацією цих запитів та відповідей на
них
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Приймальня Вишгород, Вишгородська міська рада

1 Attachment

ср, 22 лип. 2020 о 16:29 Vitaliy
<[1][FOI #72731 email]> пише:

Конституцією України гарантується право власності на землю. Це право
набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою
виключно відповідно до закону (частина друга статті 14 Конституції
України).
Згідно з частиною першою статті 121 Земельного кодексу України
передбачено, що громадяни України мають право на безоплатну передачу їм
земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких
розмірах, зокрема, для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара; для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах
– не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара; для
індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара.
Відповідно до частини шостої статті 118 Земельного кодексу України,
громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної
ділянки із земель державної або комунальної власності, зокрема, для
ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального
дачного будівництва, у межах норм безоплатної приватизації, подають
клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого
самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної
власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122
Земельного кодексу України.
Уповноважені органи з питань містобудування та архітектури і центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних
відносин, забезпечують відкритість, доступність та повноту інформації
про наявність на території відповідної адміністративно-територіальної
одиниці земель державної та комунальної власності, не наданих у
користування, що можуть бути використані під забудову, про наявність
обмежень і обтяжень земельних ділянок, містобудівні умови та обмеження в
містобудівному і державному земельному кадастрах. До моменту внесення
відповідної інформації до містобудівного та державного земельного
кадастрів виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, Київська
та Севастопольська міські державні адміністрації або відповідний
місцевий орган виконавчої влади зобов’язані надавати за запитами
фізичних та юридичних осіб письмову інформацію про наявність земельних
ділянок, що можуть бути використані під забудову (частина п'ятої статті
24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
Отже, такі органи зобов'язані надавати вказану інформацію громадянам,
виходячи з положень Законів України «Про регулювання містобудівної
діяльності» та «Про доступ до публічної інформації».
Оскільки задля того, щоб скористатися своїм законним правом на вибір
бажаного місця розташування земельної ділянки, повинно бути відомі
встановлені компетентними органами райони можливого відведення земельної
ділянки відповідно до її цільового призначення.
Разом із тим, у зв'язку із розміщенням на офіційному вебсайті Державного
агентства по земельних ресурсах України кадастрової карти та Закону
України «Про державний земельний кадастр», прошу при підготовці
відповіді зауважити, що даний ресурс надає інформацію про земельні
ділянки, які вже передано у власність, надано в оренду чи в постійне
користування.
Відповідно до статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право
на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання,
використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної
для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими
засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або
створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх
обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у
володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної
інформації, визначених цим Законом.
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 13 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» розпорядниками інформації для цілей
цього Закону визнаються, зокрема, суб'єкти владних повноважень – органи
державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування,
органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють
владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких
є обов'язковими для виконання.
Водночас варто зазначити, відповідно до частини другої статті 1 та
статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
встановлено, що публічна інформація є відкритою, крім випадків,
встановлених законом. Усі розпорядники інформації, незалежно від
нормативно-правового акту, на підставі якого вони діють, при вирішенні
питань щодо доступу до інформації, мають керуватися указаним Законом.
Враховуючи вищевикладене та на підставі абзацу четвертого частини першої
статті 1, статті 5 Закону України «Про інформацію», статей 1, 13, 19, 20
Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 116, 118,
121, 194 Земельного кодексу України, частини п'ятої статті 24 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності», -

ПРОШУ:

1. Надати мені інформацію про місце розташування земельних ділянок в
межах м. Вишгород Київської області не наданих у користування, що можуть
бути використані для реалізації мною права на безоплатне отримання у
власність для ведення садівництва станом на день надання відповіді.
2. Надати мені інформацію про місце розташування земельних ділянок в
межах м. Вишгород Київської області не наданих у користування, що можуть
бути використані для реалізації мною права на безоплатне отримання у
власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) станом на день надання відповіді.
3. Надати мені інформацію про місце розташування земельних ділянок в
межах м. Вишгород Київської області не наданих у користування, що можуть
бути використані для реалізації мною права на безоплатне отримання у
власність для індивідуального дачного будівництва станом на день надання
відповіді.
4. Надати відповідь у строк не пізніше п'яти робочих днів з дня
отримання запиту, як це встановлено частиною першою статті 20 Закону
України «Про доступ до публічної інформації».
5. Відповідь прошу надіслати у строк не пізніше п'яти робочих днів з дня
отримання запиту.

  Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою.
-------------------------------------------------------------------
Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди",
призначення якого - надання можливості громадянам надсилати запити про
публічну інформацію з подальшою публікацією цих запитів та відповідей на
них
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]