Щодо надання публічної інформації

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Dmytro, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Відповідно до «Рішення КСУ по справі за поданням Жашківської районної ради від 2012 року і Закону України «Про захист персональних даних» вбачається, що не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

В будь-якому випадку, мотивована відповідь розпорядника має містити не тільки формальні посилання на норми закону, які обмежують доступ, а й змістовний аналіз, чому від поширення такої інформації постраждають інтереси осіб. Чому такий захист має переваги над правом суспільства знати таку інформацію. Це, так званий, трискладовий тест з ч.2 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Про його виконання йдеться і у Постанові Пленуму ВАСУ №10 від 29.09.2016 року.

Відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

З врахуванням вимог статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації та з метою отримання інформації, що має суспільний інтерес, прошу надати інформацію з долученням відповідних сканкопій документальних матеріалів щодо державного службовця – заступника з питань стратегічного розвитку Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України Шелеста Володимира Петровича, а саме:

1. Інформацію щодо підстав для призначення Шелеста Володимир Петровича на посаду заступника з питань стратегічного розвитку Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України (з долученням відповідних сканкопій документальних матеріалів).

2. Сканкопію наказу про призначення Шелеста Володимира Петровича на посаду заступника з питань стратегічного розвитку Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України.

3. За наявності, інформацію щодо підстав для звільнення Шелеста Володимир Петровича з посади заступника з питань стратегічного розвитку Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України (з долученням відповідних сканкопій документальних матеріалів).

4. За наявності, сканкопію наказу про звільнення Шелеста Володимира Петровича з посади заступника з питань стратегічного розвитку Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України.

5. У разі призначення Шелеста Володимира Петровича на посаду в системі органів Міністерства юстиції України, яка не пов’язана з виконанням ним посадових обов’язків заступника з питань стратегічного розвитку Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України, прошу надати інформацію щодо підстав для його призначення та/або звільнення (з долученням сканкопій відповідних документальних матеріалів), сканкопій наказів про його призначення та/або звільнення.

6. Інформацію щодо нарахованої суми заробітної плати, в розумінні вимог ст. 2 Закону України «Про оплату праці», за весь період перебування Шелеста Володимира Петровича на посаді заступника з питань стратегічного розвитку Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України та/або під час перебування на іншій посаді в системі Міністерства юстиції України.

З повагою та передчасно дякуючи за співпрацю,
Дмитро

Міністерство юстиції України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]