Щодо надання відомостей про правоздатність,дієздатність керівника даної установи

Надія Миколаївна Гуштик

Доброго дня
Герцаївська міська рада
Вул.Георге Асакі 14
м.Герца
Чернівецька область, 600500

З А П И Т Вих. №: ЗПТ 03/21 від 09 травня 2021 року
про надання публічної інформації за Законом України
«Про доступ до публічної інформації»
1 грудня 1991 року за результатами Всеукраїнського референдуму було створено Самостійну українську державу України – преамбула чинної Конституції України, яка була прийнята 28 червня 1996 року, на п’ятій сесії Верховної Ради України.
Керуючись положеннями ст.ст. 32, 34 і 40 Конституції України, Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про інформацію», звертаюсь до Вашої установи/організації, для встановлення конституційної правосуб’єктності самої установи/організації, а також правоздатності, дієздатності і деліктоздатності керівника даної установи та відповідно до компетенції, у визначений законом строк (п’ять днів),

ПРОШУ:
1. Надати завірені належним чином копії наказів про призначення на посаду керівника, та на посади всіх його заступників установи з назвою «ГЕРЦАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА»;
2. Надати завірені належним чином копії присяг державних службовців, складених конституційними громадянами Українському народові Самостійної Української Держави України а саме: керівником та всіма його заступниками установи з назвою «ГЕРЦАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА»;
3. Надати завірену належним чином копію зразка власного бланку установи з назвою «ГЕРЦАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА»;
4. Надати завірену належним чином копію зразка відбитку (відтиску) гербової печатки установи з назвою «ГЕРЦАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА»;
5. Надати завірені належним чином відомості стосовно того ким, коли, і на підставі якого документу (надати копію документа) була замовлена гербова печатка установи з назвою «ГЕРЦАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА»;
6. Надати завірені належним чином відомості стосовно того ким, коли, і на підставі якого документу (надати копію документа) була виготовлена гербова печатка установи з назвою «ГЕРЦАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА»;
7. Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та надіслати в електронному вигляді на вказану електронну адресу.
8. У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com
09.05.2021 року
З повагою Громадянин, Надія Миколаївна Гуштик.

З повагою,

Надія Миколаївна Гуштик