Щодо надання відпустки ( Запит подано повторно)!

З А П И Т
про надання публічної інформації
Відповідно до положень Статті 40 Конституції України (Основного закону) усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Стаття 34 Конституції України гарантує кожному право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес. Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації. Відповідно до положень статті 4 доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. Згідно з положеннями статті 5, зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію. Частиною сьомою статті 6 цього закону встановлено, що обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений. Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22, даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником. Звертаю Вашу увагу, що у данному випадку відмова у наданні інформації є порушенням мого права, гарантованого законодавством. За такі дії розпорядника передбачена адміністративна відповідальність, яка покладається на винну особу, тобто працівника розпорядника (ст. 212-3 КУпАП). Враховуючи все вищезазначене та керуючись ст.ст. 3, 4, 5, 6, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст.ст. 5, 9, 28, 29, Закону України «Про інформацію»,
Прошу впродовж визначеного строку розтлумачити та надати вичерпну інформацію щодо відпустки для працівника:

1. Пояснити термін "відпустка за графіком". Яким категоріям людей надається та порядок надання такого виду відпустки.Зробіть будь-ласка посилання на Закон,Наказ,Розпорядження,Постанову чи Рекомендований лист.

2.Пояснити термін "щорічна основна відпустка".Зробіть будь-ласка посилання на Закон,Наказ,Розпорядження чи постанову.

3.Якщо "відпустка за графіком" та "щорічна основна відпустка" це різні види відпусток, прошу Вас надати детальне пояснення пояснення по кожному пункту, а також яким чином та за яким порядком людина може вибрати ці відпустки на протязі року.

Я, жінка із власним іменем Ірина, автор цього запиту, є людиною із повними правами, вигодонабувач прав громадянина Союзу РСР/Української РСР по праву народження. Забороняю ототожнювати із фізичною особою та звертатися як до фізичної особи!

З щирістю та побажаннями добра, міцного здоров'я та миру Вам та Вашій Родині!

Без шкоди та регресу.

Ав.: Ірина Кальницька.