Щодо наявності договору з Чернівціобленерго

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Зінаїда Іванівна Ротар, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Зінаїда Іванівна Ротар

Доброго дня.
Посадовій особі представницького органу місцевого самоврядування ,що займає посаду в органах місцевого самоврядування найвищої категорії .
Волевиявлення запит на публічну інформацію 20230426/1-1.

Автор листа Народ,жінка з ім'ям : Зінаїда людина з повними правами ,: Зінаїда :Іванівна :з роду Р о т а р з єдиним і незмінним громадянством за народженням, джерело влади,носій суверенітету, генеральний розпорядник,агент персони (фізичної особи ) відомої як РОТАР ЗІНАЇДА ІВАНІВНА.
Автор акцептував статтю 6 Загальної декларації прав людини (документ 995_015 від 10.12.1948р.).
Беручи до уваги статтю 8 статуту ООН та міжнародні договори, які Україна зобов'язалась виконувати жінка з власним ім'ям : Зінаїда через правовий статус людина з повними правами,проголошуючи і утверджуючи Свою Свобідну Волю даровану мені Всевишній Творцем та керуючись Своєю Владою та згідно писаних для вас статей законів хочу отримати наступну інформацію (згідно статтей 1,13,19,20 закону України "Про доступ до публічної інформації" які надають право звернутися і отримати публічну інформацію від її розпорядників ).
Беручи до уваги Статтю 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права закріплено право кожного на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір, тощо.
Згідно писаних для вас законів та нормативно-правових актів, відповідно до діяльності і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування Автор воліє отримати достовірну та вичерпну інформацію:
1). Чи Чернівецька міська рада як представницький орган місцевого самоврядування укладала договір по закупівлі послуг електричної енергії з організацією АТ Чернівціобленерго та/або з організацією АТ ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО.
2). Якщо так то надайте належним чином оформлену копію паперового оригіналу.

Виходячи з попередніх волевиявлень запитів Автор) категорично забороняє:
а) застосовувати до жінки:Зінаїди всі презумпції та фікції; приєднувати до фізособи;
б) збирати, зберігати,реєструвати,накопичувати,адаптувати,змінювати,поновлювати,використовувати,обробляти, поширювати,транслювати третім особам данні ,засновані на інтелектуальній власності у вигляді персональних даних утворених на основі родових імен Автора,включаючи транскордонну передачу.
Автор проявляючи та утверджуючи Свою Волю через правовий статус Людина
1) зобов'язує та вимагає звертатися в листах,включаючи електронні до нього так і тільки так - Жінці ,людині з правами: Зінаїді Іванівні з роду Ротар .
Відповідь згідно до законодавства протягом 5 днів повинна надати Мені компетентна посадова особа, розпорядник інформації,який несе і бере на себе повну посадову,особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед Автором даного запиту, зокрема за порушення його прав у відповідності до міжнародних договорів.

Автор нагадую, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия
Право трактування змісту Волевиявлення запиту залишається виключно за Автором.
Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора та на його власність. Без регресу. По боргах і зобов'язанням персони Автор не відповідає.Без індосаменту. Це волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключенням договору,умови якого Автору не відомі.
З миром,без злоби та упередження. З честю і гідністю.
Без акцепта P.D.S.C.

Автор : Народ, жінка з ім'ям:Зінаїда