Щодо наявності конфлікту інтересів у судді Конституційного Суду України Головатого Сергія Петровича

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Вища рада правосуддя є колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

Конституційний Суд України — є органом конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України

13.04.2023 року, згідно з повідомленням пресслужби Конституційного Суду України, Друга колегія суддів Другого сенату відкрила конституційне провадження у справі за конституційним зверненням 49 народних депутатів України про надання висновку щодо конституційності Угоди між Україною та російською федерацією щодо перебування Чорноморського флоту рф на території України від 21 квітня 2010 року, ратифікованої законом «Про ратифікацію Угоди між Україною та російською федерацією з питань перебування Чорноморського флоту російської Федерації на території України» від 27 квітня 2010 року № 2153–VI.

Загальновідомими, та розміщеними на офіційній сторінці Верховної Ради України є дані про результати поіменного голосування по проекту Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

27.04.2010 о 10:37 народний депутат VI скликання та член депутатської фракції, забороненої нині, Партії регіонів і Голова підкомітету з питань Конституції України, Конституції АР Крим, конституційності законодавчих актів та конституційного судочинства Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Головатий Сергій Петрович — проголосував «За» та підтримав зазначений проект Закону.

Виходячи з вимог статті 60 Закону України «Про Конституційний Суд України» зазначені дії вказують на ознаки наявності конфлікту інтересів у Голови Конституційного Суду України Головатого Сергія Петровича, як у судді-доповідача у справі за конституційним зверненням 49 народних депутатів України про надання висновку щодо конституційності Угоди між Україною та російською федерацією щодо перебування Чорноморського флоту рф на території України від 21 квітня 2010 року, ратифікованої законом «Про ратифікацію Угоди між Україною та російською федерацією з питань перебування Чорноморського флоту російської Федерації на території України» від 27 квітня 2010 року № 2153–VI.

Суддя Конституційного Суду не може брати участі у підготовці, розгляді та прийнятті рішень, виконувати інші повноваження у питаннях, щодо яких у нього наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів. У разі наявності у судді Конституційного Суду реального чи потенційного конфлікту інтересів він повинен протягом одного робочого дня письмово поінформувати про це Суд та заявити самовідвід.

Діяльність Голови Конституційного Суду України — є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою численних публікацій в засобах масової інформації та викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно зі статтею 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи існує конфлікт інтересів у справі за конституційним зверненням 49 народних депутатів України про надання висновку щодо конституційності Угоди між Україною та російською федерацією щодо перебування Чорноморського флоту рф на території України від 21 квітня 2010 року, ратифікованої законом «Про ратифікацію Угоди між Україною та російською федерацією з питань перебування Чорноморського флоту російської Федерації на території України» від 27 квітня 2010 року № 2153–VI у судді Конституційного Суду України Головатого Сергія Петровича у звʼязку з його участю у голосуванні, як народного депутата VI скликання та члена депутатської фракції, забороненої нині Партії регіонів, підтримання ним особисто Закону про ратифікацію зазначеної Угоди та чи вказує це на обставини, які можуть вплинути на його об’єктивність або неупередженість.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Вища рада правосуддя

1 Attachment

Секретаріат Вищої ради правосуддя