Щодо наявності/набуття подвійного (множинного) громадянства (підданства) іноземної держави у членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів влади та їх заступників

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Реалізація Указів Президента України, якими введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

Указом Президента України від 23 липня 2021 року № 305/2021 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року «Про додаткові заходи з координації реалізації державної політики у сфері громадянства».

Наявність/набуття подвійного (множинного) громадянства (підданства) іноземної держави може викликати у таких осіб конфлікт інтересів в зв'язку з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про наявність/набуття подвійного (множинного) громадянства (підданства) іноземної держави у членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів влади та їх заступників, вказавши осіб які підпадають під такі критерії.

(2) Надати інформацію чи мають допуск до державної таємниці з якого часу і за якою формою діючі члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних органів влади та їх заступники.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

³ .

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Державна служба якості освіти,

1 Attachment

--
З повагою,
Державна служба якості освіти України
01135, м.Київ, вул.Ісаакяна, 18
тел.-факс +38044 236 33 11
web-site: http://sqe.gov.ua

Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти,

2 Attachments

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

2 Attachments

 

 

 

 

[1]SAAU_logo_v1

 

- , 14, , 01135
+38 044 351 53 99
[2]www.avia.gov.ua

 

References

Visible links
2. http://www.avia.gov.ua/

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Канцелярія,

1 Attachment

Овдієнко Анна Володимирівна,

3 Attachments

22-05/11622-651 Ťæ: 02.08.2021

: ([email address])

æ . צ 25.07.2021
.2 æ ϧ æ Ħަ ¦ ΦҦ , Ҧ Φ .

צ Ħ

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Овдієнко Анна Володимирівна,

3 Attachments

22-05/11622-651 Ťæ: 02.08.2021

: ([email address])

æ . צ 25.07.2021
.2 æ ϧ æ Ħަ ¦ ΦҦ , Ҧ Φ .

צ Ħ

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Овдієнко Анна Володимирівна,

3 Attachments

22-05/11622-651 Ťæ: 02.08.2021

: ([email address])

æ . צ 25.07.2021
.2 æ ϧ æ Ħަ ¦ ΦҦ , Ҧ Φ .

צ Ħ

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Шимченко Віталій Володимирович,

1 Attachment

:

Scan111

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Кабінет Міністрів України

1 AttachmentКабінет Міністрів України

1 Attachment

Направляємо відповідь на запит

01-04-3602 від 04.08.2021

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Кабінет Міністрів України

1 AttachmentГребеннікова Ю.А.,

1 Attachment

30.07.2021 24804/0/2-21

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Valerko O. V., SPFU,

1 Attachment

:

25.07.2021

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

() , :
16619/3-10-21 : 04.08.2021

:
³ . / () () .

ϳ: ϳ ' ([email address])

.
, / ( p7s), (https://czo.gov.ua/verify).

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Інформаційний запит,

1 Attachment

³ .

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Кабінет Міністрів України

2 Attachments

03-13272/284 : 04.08.2021

:
. 25.07.2021 .

ϳ: ([email address])

³:

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

, Foi+request-90006-08cf8297.

""

--
,
Personal mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Кабінет Міністрів України

1 AttachmentAndriy Gnapovskyi,

1 Attachment

Доброго дня!

Направляємо відповідь на Ваш запит, який надійшов до ДЕСС листом СКМУ.

З повагою,

Андрій Гнаповський

ДЕСС

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]