Щодо наказу,яким уповноважено працівників доступ до реєстру

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Зінаїда Іванівна Ротар, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Зінаїда Іванівна Ротар

Доброго дня!
Посадовій особі представницького органу місцевого самоврядування ,що займає посаду в органах місцевого самоврядування найвищої категорії .
Волевиявлення запит на публічну інформацію 20230926/1/2
Жінка з імям Зінаїда з повними та невідчужуваними правами людини прийняла дану відповідь №Р-143/01/10-11 інф від 01.09.2023 виключно до умовного ознайомлення з наданням правової оцінки через дане публічне Увідомлення. Отримана відповідь без акцепту в частині визнання правосуб᾿єктності жінки,що діє через правовий статус людина з правами. Автор нагадує ,що всі суб’єкти господарювання що знаходяться в державі Україні зобовязані неухильно дотимуватись законів України, в тому числі правил державної мови. Застосовуючи орфографічні правила, відмінні від офіційних, виконавець дезорієнтує широке коло користувачів, розхитує мовну норму, що може вважатись навмисними діями. Вимагаю ознайомитись з правилами Українського правопису: § 49. Власні імена людей, § 50. Географічні та адміністративно-територіальні назви п.6. Назви держав пишемо з великої букви, п.11. Назви вулиць, § 54. Назви органів влади, установ, організацій, товариств, партій, об’єднань, підприємств, фірм, агентств, § 56. Назви посад, звань, титулів, § 141. Українські прізвища та імена, § 146. Імена та прізвища (прізвиська) Імена та прізвища (також прізвиська) людей, розділ ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ § 148. Українські географічні назви. А отже правильно прописувати власні імена виконавців,згідно записів в трудових контрактах та/або договорах.
Беручи до уваги що дотримання принципа верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини, визначають зміст та спрямованість діяльності державного службовця під час виконання завдань і функцій держави та особи, яка виконує функції посадової особи міцевого самоврядування щодо утвердження захисту прав та свобод людини . Та та те ,що у своїй діяльності ви керуєтесь Конституцією України,законів України та інших НПА Автор наголошує та вірить в конструктивну подальшу комунікацію.
А отже Автор зазначає , що для уточнення інформації, розширення правосвідомості, конструктивного вирішення поточних задач та з метою уникнення шахрайства і введення в оману, беручи до уваги максими права:
1) quaerere dat sapere quae sunt legalima vere (дослідження - це спосіб дізнатися, що є насправді правда),
2) falsus in uno, falsus in omnibus (неправда в одному, неправда в усьому),
3) quod initio vitiosum est, non protest tractu temporis convalescere (те, що не добре з самого початку, не може бути виправлено з часом),
4) talis non est eadem, nam nullum simile est idem (те, що подібне, не одне і те ж),
5) incerta pro nullis habentur (things uncertain are considered as nothing, невизначеність вважаються як ніщо),
6) Той, хто помилився чи введений в оману, не вважається пов'язаний згодою,
та беручи до уваги, що:
1) "Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір.",
2) "УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №671/2021" в частині "Персональна відповідальність за належне виконання міжнародних договорів України, інших двосторонніх та багатосторонніх документів, з яких випливають права і зобов’язання України, покладається на керівників державних органів, які відповідно до компетенції забезпечують виконання зобов’язань українською стороною та аналізують виконання іншими сторонами їх зобов’язань за такими міжнародними договорами, документами.",
Автор воліє дещо уточнити, а саме:
1). Чи існує наказ директора департаменту надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради яким затверджено перелік працівників виконавчих органів Чернівецької міської ради та комунальних підприємств Чернівецької міської ради, яким в законний спосіб надано доступ до реєстру Чернівецької територіальної громади згідно пункту 2 наданої вами копії РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 266-р від 11.05.2023р.
Якщо такий наказ з затвердженим переліком працівників виконавчих органів Чернівецької міської ради та комунальних підприємств Чернівецької міської ради існує,то надайте належним чином оформлену фотокопію паперового оригіналу.
2). Надайте належним чином оформлену фотокопію паперового оригіналу ліцензії видану Департаменту надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради на право обробки персональних даних жителів територіальної громади міста Чернівці.
Статтями якого закону керувався директор Департаменту надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради визначаючи перелік працівників виконавчих органів Чернівецької міської ради та комунальних підприємств Чернівецької міської ради ,яким згідно їх посадових інструкцій дозволено доступ до конфіденційних даних які містяться в реєстрі Чернівецької територіальної громади , Автор хоче отримати уточнення.
А тому Автор хоче отримати відповідь від виключно посадової особи, яка дотримується принципу верховенства права, утверджує своїми діями права та свободи людини, включаючи право на визнання правосуб᾿єктності та бере на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед жінкою з ім'ям Зінаїда з повними правами людини за порушення прав людини, даючи відповідь на дане Волевиявлення.
Автор залишає за собою всі майнові та інші права і повноваження, які надані Творцем від народження, не відмовляючись від них ніколи. Без шкоди та упередження для Автора та майна, яким Автор володіє та/чи є власником . Без обороту на Автора та Його Рід. Без обороту на власність. Без права регресу. Автор по боргах і зобов'язаннях персони не відповідає. Без авалювання. Без індосаменту. Без права регресу. Дане Увідомлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та/або свобод чи заключення договору, умови якого Автору не відомі.
Право трактування змісту даного Увідомлення залишається виключно за Автором.
З Миром, без злоби та без упередження. Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.
Без акцепту P.D.S.C.

Автор: Зінаїда Іванівна з роду Р о т а р

Відділ звернень,

1 Attachment

-- реклама -----------------------------------------------------------
Тест-Драйв новинки від Citroёn. Фастбек, седан чи SUV? Один за трьох-
Citroёn C4 X https://bit.ly/45ZVJm4