Щодо номеру реєстрації ДСТУ 4163-2020

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Зінаїда Іванівна Ротар, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Зінаїда Іванівна Ротар

Доброго дня! Міністерство юстиції України
Дерсекретарю як державному службовцю
Богачова Олена Віталіївна

Інформаційне волевиявлення запит 20231023/1
Автор листа наРод, людина з повними правами ,за народженням жінка,з власним ім'ям : Зінаїда Іванівна з роду Ротар: з єдиним і незмінним громадянством за народженням, джерело влади,.,розпорядник,агент персони (фізичної особи ) відомої як РОТАР ЗІНАЇДА ІВАНІВНА відповідно до своєї правосвідомості з метою уникнення шахрайства і введення в оману,в особистій якості направляє це волевиявлення для одержання інформації відповідальному державному службовцю,який діє і виконує свої посадові обов'язки і головним завданням якого є захист та утвердження прав і свобод людини.

Беручи до уваги статтю 8 статуту ООН та міжнародні договори, які Україна зобов'язалась виконувати жінка з власним ім'ям : Зінаїда через правовий статус людина з повними правами,проголошуючи і утверджуючи Свою Свобідну Волю даровану мені Всевишній Творцем та керуючись Своєю Владою та згідно писаних для вас статей законів хочу отримати наступну інформацію (згідно статтей 1,13,19,20 закону України "Про доступ до публічної інформації" які надають право звернутися і отримати публічну інформацію від її розпорядників ).

Беручи до уваги що в межах вашої компетентності здійснюється ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів як автоматизованої системи збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства , реалізуючи права Людини та владу безпосередньо та враховуючи,що держава відповідає перед Людиною за свою діяльність і є зобов'язальною стороною Автор хоче отримати наступну інформацію:
1. Надайте належним чином інформаціїю щодо занесеня в ЄДР нормативно-правових актів з вказанням присвоєного реєстраційного коду, а саме:
а) ДСТУ 4163-2020 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації";

б) документу v0144774-20 від 01.07.2020 Про прийняття та скасування національних стандартів.
Виходячи з попередніх волевиявлень запитів Автор) категорично забороняє:
а) застосовувати до : Зінаїди Іванівни з роду Ротар: всі презумпції та фікції;
б)збирати,зберігати,реєструвати,накопичувати,адаптувати,змінювати,поновлювати,використовувати,обробляти, поширювати,транслювати третім особам данні ,засновані на інтелектуальній власності у вигляді персональних даних утворених на основі родових імен Автора,включаючи транскордонну передачу.
Автор проявляючи та утверджуючи Свою Волю через правовий статус Людина
1) зобов'язує та вимагає звертатися в листах,включаючи електронні до нього так і тільки так - Жінці ,людині з правами: Зінаїді Іванівні з роду Ротар .
Відповідь згідно до законодавства протягом 5 днів повинна надати Мені компетентна посадова особа, розпорядник інформації,який несе і бере на себе повну посадову,особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед Автором даного запиту, зокрема за порушення його прав у відповідності до міжнародних договорів.

Автор нагадую, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия
Право трактування змісту Волевиявлення запиту залишається виключно за Автором.
Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора та на його власність. Без регресу. По боргах і зобов'язанням персони Автор не відповідає.Без індосаменту. Це волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключенням договору,умови якого Автору не відомі.
З миром,без злоби та упередження. З честю і гідністю.
Без акцепта P.D.S.C.

Автор :Зінаїда Іванівна з роду Ротар

n.radchenko, Міністерство юстиції України

1 Attachment

:

SCAN0254

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]