Щодо нормативного регулювання діяльності іноземних онлайн форекс брокерів

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків у випадках, встановлених цим чинним законодавством.

Комплексна програма розвитку фінансового сектору України передбачає підвищення ефективності захисту прав споживачів фінансових послуг та інвесторів, в т. ч. шляхом створення нових інструментів та запровадження механізмів захисту прав споживачів під час надання цифрових фінансових та квазіфінансових послуг (у т. ч. Р2Р та Р2В кредитування, операції FOREX тощо).

Регулятори фінансового сектору здійснюють зміцнення інституційної спроможності регуляторних органів та створення відповідних умов для ефективного нагляду та впливу, зміцнення стійкості фінансової системи країни, зростання її кредитного та інвестиційного потенціалу.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи є законною діяльність іноземних онлайн форекс брокерів та чи потрібно їм отримувати ліцензії в Україні і чим це передбачено.

(2) Надати інформацію про орган, який здійснює моніторинг сумнівних фінансових проектів («скам-проектів») та на підставі яких нормативних актів вони ідентифікуються і які заходи в зв’язку з цим вживаються.

(3) Надати інформацію який державний орган та на підставі чого визначає скам-проекти та відносить інвестиції в квазі ринок Форекс та проекти, які пропонують послуги з інвестування, як такі, що на меті лише незаконне заволодіння коштами інвесторів.

(4) Надати інформацію які ліцензії дозволи на розміщення реклами необхідно отримувати іноземним онлайн брокерам

(5) Надати інформацію чи мають право українські інвестори здійснювати інвестування в іноземні фінансові інструменти за допомогою іноземних онлайн форекс брокерів в цілому та зокрема зареєстрованих на території Європейського Союзу.

(6) Надати інформацію чи розробляються і які законопроекти та інші нормативні акти з метою регулювання та впорядкування діяльності іноземних онлайн форекс брокерів.

(7) Надати інформацію чи існує на даний час в Україні нормативне регулювання діяльності іноземних онлайн форекс брокерів та якими правовими актами така діяльність врегульована.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Лук'янчук О. С., Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

2 Attachments

37-177/21() Ťæ: 12.04.2021

ͦ.
æ Ц -Ӧ צ Φ æ : https://czo.gov.ua .

צ צΦ ( æ̦Ԧ ) Ц ϧ Ħ Ʀ Ӧ ̦ - צ Φ æ - https://czo.gov.ua/verify;

æ צ צ Ц:
1) Φ צ 2 , ҦΦ :
- ***.pdf Ц Ħ Ʀ Ӧ;
- ***.sig ***.p7s , ͦ Ц ϧ Ħ Ʀ Ӧ;
2) - https://czo.gov.ua/verify - צ Ц æ̦Ԧ צצ ̦ צ ***.sig ***.p7s ***.pdf;
3) צ Ц צ Ц צצ æ , Ħ צ .

Ħ Ʀ Ӧ
Ħ Ħ: (044) 333-35-56
̦ΦѨ : 0-800-308-108, (044) 333-36-55

צ Ħ

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]