Щодо обсягу вантажних контейнерних перевезень у 2021 році

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Діяльність акціонерного товариства «Українська залізниця», як суб’єкта природної монополії — є предметом значного суспільного інтересу, широкої суспільної дискусії і стало предметом чисельних публікацій в засобах масової інформації.

100% акцій АТ «Укрзалізниця» належать державі і силу монопольного становища її діяльність прямо впливає на національну безпеку та добробут широких верств населення в Україні, державний суверенітет та економічну стабільність країни.

Згідно інформації розміщеної на офіційному сайті АТ «Укрзалізниця» за 2020 рік територією України перевезено понад 425 тис. контейнерів в умовних одиницях (ДФЕ), що на 10,7% перевищує показник 2019 року.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати статистичну інформацію щодо обсягу контейнерних перевезень територією України у 2021 році в умовних одиницях (ДФЕ/TEU).

(2) Надати статистичну інформацію про кількість контейнерних поїздів, які було прийнято з КНР у 2021 році.

(3) Надати статистичну інформацію про кількість контейнерних поїздів, які проходили транзитом територією України за маршрутом Китай – країни Західної Європи у 2021 році.

(4) Надати статистичну інформацію у відсотках про обсяги нарощення / скорочення:
• контейнерних перевезень територією України у 2021 році порівняно з 2020 роком в умовних одиницях (ДФЕ/TEU);
• кількість контейнерних поїздів, які було прийнято з КНР у 2021 році порівняно з 2020 роком;
• кількість контейнерних поїздів, які проходили транзитом територією України за маршрутом Китай – країни Західної Європи у 2021 році порівняно з 2020 роком.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

ЦГАгк, Укрзалізниця

1 Attachment

[Subject only] RE: Інформаційний запит - Щодо обсягу вантажних контейнерних перевезень у 2021 році

показати цитоване

Огурцова В.О., Укрзалізниця

. 2021 . .

 

,

³

䳿

465-12-31

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]