Щодо підстав землекористування ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС»

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Питання наявності та повноти інформації в Публічній Кадастровій карті, додержання земельного законодавства при використанні земель комунальної власності територіальної громади міста Києва — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

Згідно даних Публічної кадастрової карти відомості про земельну ділянку, яка знаходяться в місті Києві по вулиці Шахтарська, 5 — відсутні в Державному земельному кадастрі (Район: м. Київ, КОАТУУ: 8000000000, Зона: 78, Квартал: 076), а кадастровий номер земельної ділянки наразі ще несформований.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформація про земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні (в тому числі постійного користування) ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ 04593190) — відсутня. В той же час за зазначеною адресою знаходиться низка об'єктів нерухомості, що належать ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС».

Відповідно до ч. 1 ст. 78 та п. «а» ч. 1 ст. 81 Земельного кодексу України права власності на землю — це право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками та оформлюються такими документами як договір купівлі продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про те хто є землевласником і землекористувачем земельної ділянки за адресою: м. Київ, вулиця Шахтарська, 5, на якій розташовані об'єкти нерухомості, що належать ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ 04593190) та на підставі яких документів оформлено землекористування.

(2) Надати інформацію чи сформовано земельну ділянку за вищезазначеною адресою, як об'єкту цивільних прав, який кадастровий номер було присвоєно цій земельній ділянці, яка її нормативна грошова оцінка, ставка орендної плати та чи містяться і які відомості про цю земельну ділянку в Київському міському земельному кадастрі.

(3) Надати скан-копію документу, яким зазначену земельну ділянку було виділено в користування.

З повагою,

Володимир БОГАТИР