Щодо перевірки доброчесності прокурора Супруна Олександра Олександровича

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

✵ ✵ ✵

Перевірка доброчесності та дотримання антикорупційного законодавства прокурорами Департаменту організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені і зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального — є предметом численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес та є предметом широкої суспільної дискусії.

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про місцерозташування робочого місця прокурора Департаменту організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини вчинені і зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального Супруна Олександра Олександровича.

(2) Надати інформацію про про результати проведення атестації прокурора Департаменту організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини вчинені і зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального Супруна Олександра Олександровича.

(3) Надати скан-копію витягу з біографічної довідки прокурора Супруна Олександра Олександровича.

(4) Надати скан-копію посадової інструкції прокурора Департаменту організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини вчинені і зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального Супруна Олександра Олександровича.

(5) Надати інформацію про кількість дисциплінарних проваджень, кількості скарг, які надходили до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та Ради прокурорів України, з коротким описом суті скарг щодо прокурора Супруна Олександра Олександровича та повідомити про результати їх розгляду.

(6) Надати інформацію про зайняття адміністративних посад в органах прокуратури з копіями відповідних рішень, дотримання або порушення правил професійної етики та доброчесності (відповідність витрат і майна прокурора та членів його сім'ї, а також близьких осіб задекларованим доходам, у тому числі копії відповідних декларацій, поданих прокурором відповідно до законодавства у сфері запобігання корупції; інші дані щодо відповідності прокурора вимогам законодавства у сфері запобігання корупції; дані щодо відповідності поведінки прокурора вимогам професійної етики; матеріали таємної перевірки доброчесності прокурора) щодо прокурора Департаменту організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини вчинені і зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального прокурора Супруна Олександра Олександровича.

(7) Надати інформацію чи надавався допуск до державної таємниці прокурору Супруну Олександру Олександровичу, з якого часу та яку форму допуску він має, чи проводилась його перевірка у зв'язку з допуском до державної таємниці, а також його відношенням до військового обов'язку і чи поширюються на нього обмеження прав у зв'язку з допуском та доступом до державної таємниці.

(8) Надати інформацію чи має доступ до інформаційної (автоматизованої) системи «Єдиний реєстр досудових розслідувань» прокурор Супрун Олександр Олександрович, з якого часу.

(9) Надати інформацію чи підписував прокурор Супрун Олександр Олександрович письмове зобов’язання про нерозголошення персональних даних, які стали йому відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків коли і яку кількість разів та надати скан-копію такого письмового зобов’язання.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Генеральна Прокуратура України

5 Attachments

1.   Тип декларації та звітний період

Щорічна
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування (охоплює попередній рік) 2015

2.1.   Інформація про суб'єкта декларування

Прізвище: Супрун

Ім'я: Олександр

По батькові (за наявності): Олександрович

Податковий номер: [Конфіденційна інформація]

Дата народження: [Конфіденційна інформація]

Зареєстроване місце проживання:
Країна: Україна
Поштовий індекс: [Конфіденційна інформація] 

Місто, селище чи село: Нетішин / Хмельницька Область / Україна

Вулиця: [Конфіденційна інформація]

Номер будинку: [Конфіденційна інформація]

Номер корпусу: [Конфіденційна інформація]

Номер квартири: [Конфіденційна інформація]

Місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку Національне
агентство з питань запобігання корупції може надсилати кореспонденцію
суб'єкту декларування:
Країна: Україна
Поштовий індекс: [Конфіденційна інформація]

Місто, селище чи село: Київ / Україна

Вулиця [Конфіденційна інформація]

Номер будинку: [Конфіденційна інформація]

Номер корпусу: [Конфіденційна інформація]

Номер квартири: [Конфіденційна інформація]

Місце роботи:
Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи
проходження служби для кандидатів): Генеральна прокуратура України

Займана посада (або посада, на яку претендуєте як кандидат): прокурор
відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у
кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань
Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України

Категорія посади (заповніть, якщо це вас стосується):
Тип посади: [Не застосовується]

Категорія посади: [Не застосовується]

Чи відноситесь ви до службових осіб, які займають відповідальне та
особливо відповідальне становище, відповідно до статті 50 Закону України
“Про запобігання корупції”? Генеральний прокурор України, його перший
заступник або заступник, прокурор
Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних
ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань
запобігання корупції? Ні

2.2.  Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування

Членами сім'ї суб'єкта декларування є: особи, які перебувають у шлюбі із
суб'єктом декларування (чоловік/дружина), незалежного від того, чи вони
проживають спільно; діти, у тому числі повнолітні діти, батьки, особи, які
перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають,
пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом
декларування (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають
характеру сімейних – наприклад, особи, що спільно орендують житло), у тому
числі особи, які спільно проживають із суб'єктом декларування, але не
перебувають з ним у шлюбі.

Зв'язок із
суб'єктом Прізвище, ім'я, по батькові Громадянство Податковий номер
декларування
Прізвище: СупрунІм'я: Аліна По
батькові: МиколаївнаДата
народження: [Конфіденційна [Конфіденційна
дружина інформація] Попереднє Україна інформація]
прізвище: КовальПопереднє
ім'я: Аліна Попереднє по
батькові: Миколаївна

3.   Об'єкти нерухомості

Суб'єкт декларування повинен задекларувати всі об'єкти нерухомості, що
належать йому або членам його сім’ї на праві власності, знаходяться у них
в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення
правочину, внаслідок якого набуте таке право. Це включає такі об’єкти
нерухомості: земельна ділянка, житловий будинок, квартира, офіс, садовий
(дачний) будинок, гараж, інше.

Вартість Вартість за
Загальна інформація Місцезнаходження на дату останньою Інформація щодо прав на об'єкт
набуття оцінкою
Вид об'єкта:Квартира Дата набуття Країна:Україна Поштовий
права:23.08.2013 Загальна площа індекс:[Конфіденційна
(м^2): 39 Реєстраційний інформація] Населений [Не Тип права: ВласністьВідсоток, %:
номер:[Конфіденційна пункт:Нетішин / Хмельницька відомо] [Не відомо] 100Прізвище: СупрунІм'я:
інформація]Прізвище: СупрунІм'я: Область / ОлександрПо батькові: Олександрович
ОлександрПо батькові: Олександрович Україна Адреса:[Конфіденційна
інформація]
Тип права: ОрендаВласник: Юридична
Вид об'єкта:Кімната Дата набуття Країна:Україна Поштовий особа, зареєстрована в
права:01.07.2015 Загальна площа індекс:[Конфіденційна УкраїніНайменування: Національна
(м^2): 23 Реєстраційний інформація] Населений [Не [Не академія прокуратури УкраїниКод в
номер:[Конфіденційна пункт:Київ / відомо] застосовується] Єдиному державному реєстрі
інформація]Прізвище: СупрунІм'я: Україна Адреса:[Конфіденційна юридичних осіб, фізичних осіб –
ОлександрПо батькові: Олександрович інформація] підприємців та громадських
формувань: [Не відомо]
Тип права: ОрендаВідсоток, %: [Не
застосовується] Власник: Громадянин
Вид об'єкта:Житловий будинок Дата Країна:Україна Поштовий УкраїниПрізвище: МитюкІм'я: ОлесяПо
набуття права:[Член сім'ї не надав індекс:[Конфіденційна батькові: МиколаївнаДата
інформацію]  Загальна площа (м^2): інформація] Населений народження: [Конфіденційна
170 Реєстраційний пункт:Нетішин / Хмельницька [Не [Не відомо] інформація]Податковий
номер:[Конфіденційна Область / відомо] номер: [Конфіденційна
інформація]Декларує:дружинаПрізвище: Україна Адреса:[Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце
СупрунІм'я: Аліна По батькові: інформація] проживання: [Конфіденційна
Миколаївна інформація]Місце фактичного
проживання: [Конфіденційна
інформація]
Тип права: ОрендаВідсоток, %: [Не
застосовується] Власник: Громадянин
Вид об'єкта:Квартира Дата набуття УкраїниПрізвище: Ім'я: По батькові:
права:24.10.2015 Загальна площа Країна:Україна Поштовий [Не відомо] Дата
(м^2): 47 Реєстраційний індекс:[Конфіденційна народження: [Конфіденційна
номер:[Конфіденційна інформація] Населений [Не [Не відомо] інформація]Податковий
інформація]Декларує:дружинаПрізвище: пункт:Київ / відомо] номер: [Конфіденційна
СупрунІм'я: Аліна По батькові: Україна Адреса:[Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце
Миколаївна інформація] проживання: [Конфіденційна
інформація]Місце фактичного
проживання: [Конфіденційна
інформація]

4.   Об'єкти незавершеного будівництва

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: 1) об’єкти незавершеного
будівництва; 2) об’єкти, не прийняті в експлуатацію; або 3) об'єкти, право
власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку.

Такі об'єкти декларуються, якщо вони: а) належать суб’єкту декларування
або членам його сім’ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу
України; б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб’єкту
декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи
спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві
користування, незалежно від правових підстав набуття такого права; або в)
повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб’єкта
декларування або членів його сім’ї.

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для
декларування в цьому розділі

5.   Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: цінне рухоме майно, вартість
якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних
осіб на 1 січня звітного року. Під рухомим майном розуміються будь-які
матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди
(наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої,
одяг, твори мистецтва, антикваріат тощо).

У цьому розділі декларації НЕ декларується таке майно: цінні папери,
корпоративні права, готівкові кошти, кошти на рахунках в банку чи інших
фінансових установах, дорогоцінні (банківські) метали.

Якщо рухоме майно є одночасно подарунком, то воно декларується як в цьому
розділі (у разі перевищення зазначеного порогу декларування), так і в
розділі "Доходи, у тому числі подарунки".

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для
декларування в цьому розділі

6.   Цінне рухоме майно - транспортні засоби

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: транспортні засоби та інші
самохідні машини і механізми незалежно від їх вартості.

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для
декларування в цьому розділі

7.   Цінні папери

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для
декларування в цьому розділі

8.   Корпоративні права

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права,
крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі
частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому
еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що
зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в
кредитній спілці.

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для
декларування в цьому розділі

9.   Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є
суб’єкт декларування або члени його сім’ї

Термін “кінцевий бенефіціарний власник (контролер)” визначений в статті 1
Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”: “фізична особа, яка
незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний
вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи
безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом
реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною
часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати
голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати
умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки
або виконувати функції органу управління, або яка має можливість
здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну
чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з
пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі
у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в
юридичній особі. При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером)
не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків
статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом,
номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником
щодо такого права”

Юридичні особи зазначаються в цьому розділі, навіть якщо вони були згадані
в попередніх розділах декларації як такі, чиї акції або інші корпоративні
права належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї.

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для
декларування в цьому розділі

10.   Нематеріальні активи

Нематеріальні активи включають: об’єкти права інтелектуальної власності,
що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті (право на винахід, корисну
модель, ноу-хау, промисловий зразок, топографії інтегральної мікросхеми,
сорт рослин, торгову марку чи комерційне найменування, авторське право
тощо), право на використання надр чи інших природних ресурсів, інше.

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для
декларування в цьому розділі

11.   Доходи, у тому числі подарунки

Суб’єкт декларування повинен зазначити отриманий (нарахований) дохід
упродовж звітного періоду.

Доходи включають: заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за
основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати
згідно з цивільно-правовими правочинами, дохід від зайняття
підприємницькою або незалежною професійною діяльністю, дохід від надання
майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну
допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та
корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Під заробітною платою
розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та
компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв'язку з
відносинами трудового найму.

Подарунки у формі грошових коштів ​повинні зазначатися, якщо розмір таких
подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року,​
перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на
1 січня звітного року.Подарун​ок​ у формі, іншій ніж грошові кошти​
(рухоме майно, нерухомість тощо)​, зазначається​, якщо ​вартість так​ого​
подарунк​у перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановленних для
працездатних осіб на 1 січня звітного року. Зазначення інформації про
подарунок не виключає обов'язок вказати відповідне майно в інших розділах
декларації, наприклад, у розділах про цінне рухоме майно, нерухоме майно,
цінні папери тощо.

Джерело доходу Вид Розмір Інформація щодо права власності
доходу (вартість)
Заробітна
Джерело доходу:Прізвище: СупрунІм'я: плата
ОлександрПо батькові: отримана Тип права: ВласністьПрізвище: СупрунІм'я: ОлександрПо
Олександрович Декларує:Прізвище: за 199120 батькові: Олександрович
СупрунІм'я: ОлександрПо батькові: основним
Олександрович місцем
роботи
Заробітна
Джерело доходу:дружинаПрізвище: плата
СупрунІм'я: Аліна По батькові: отримана Тип права:
Миколаївна Декларує:дружинаПрізвище: за 60394 ВласністьВласник: дружинаПрізвище: СупрунІм'я: АлінаПо
СупрунІм'я: Аліна По батькові: основним батькові: Миколаївна
Миколаївна місцем
роботи

12.   Грошові активи

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: готівкові кошти, кошти,
розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших
небанківських фінансових установ, у тому числі до інститутів спільного
інвестування, кошти, позичені суб’єктом декларування або членом його сім’ї
третім особам, активи у дорогоцінних (банківських) металах, інше.

Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові
кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних
спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім
особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість
яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних
осіб на 1 січня звітного року.

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для
декларування в цьому розділі

13.   Фінансові зобов'язання

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: отримані кредити, отримані
позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в
рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом),
зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного
забезпечення, кошти, позичені суб’єкту декларування або члену його сім’ї
іншими особами, несплачені податкові зобов’язання, інше.

Інформація зазначається, лише якщо розмір зобов’язання перевищує 50
прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня
звітного року. Якщо розмір зобов’язання не перевищує 50 прожиткових
мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року,
зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов’язання
(наприклад, якщо розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики
(кредиту) у звітному році не перевищує 50 прожиткових мінімумів,
встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року, то
зазначається лише загальний розмір позики (кредиту)).

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для
декларування в цьому розділі

14.   Видатки та правочини суб'єкта декларування

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: видатки та всі правочини,
вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування
виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у
тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні
та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання, які зазначені у
розділах 3–12 цієї декларації.

Відомості про видатки та правочини зазначаються лише у разі, якщо розмір
відповідного видатку (вартість предмету правочину) перевищує 50
прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня
звітного року.

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для
декларування в цьому розділі

15.    Робота за сумісництвом суб’єкта декларування

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: посаду чи роботу, що
виконується або виконувалася за сумісництвом.

Зайняття посади чи робота за сумісництвом декларується, якщо її зайняття
(виконання) розпочалося або продовжувалося під час звітного періоду
незалежно від тривалості.

Посада чи робота за сумісництвом декларується незалежно від того, чи була
вона оплачуваною.

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для
декларування в цьому розділі

16.  Членство суб’єкта декларування в організаціях та їх органах

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: входження суб’єкта
декларування до керівних, ревізійних (аудиту) чи наглядових органів
громадських об’єднань, благодійних організацій, саморегулівних чи
самоврядних професійних об’єднань; членство в таких об’єднаннях
(організаціях).

Інформація зазначається, якщо суб’єкт декларування займав зазначену посаду
або був членом організації упродовж звітного періоду незалежно від
тривалості.

Організації, у яких суб'єкт декларування є членом.

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для
декларування в цьому розділі Членство в органах організацій.

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для
декларування в цьому розділі

--------------------------------------------------------------------------

Документ підписано:

СУПРУН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Генеральна Прокуратура України

1 Attachment